جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده گوسفندی (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک کباب کوبیده گوسفندی (سه سیخ)
۶۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو کباب کوبیده گوسفندی
۶۶,۳۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف جوجه کامل ۱,۲۰۰ گرمی سرخ شده، رب انار، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو اکبر جوجه
۶۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی ویژه

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ممتاز ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت بره ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز...
چلو کباب سلطانی ویژه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو کباب برگ ممتاز
۱۱۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی فیله بره و فیله مرغ و فلفل ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو کباب قفقازی
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار کوبیده گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۵۰ گرم فیله مرغ، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو کباب نگین دار
۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو کباب کوبیده گوسفندی
۶۶,۳۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو کباب لقمه
۷۴,۳۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

۲ سیخ کباب کوبیده مرغ ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو کباب کوبیده مرغ
۵۱,۳۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۵۰ گرمی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو جوجه کباب با استخوان
۶۷,۱۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۶۲,۷۵۰ تومان

چلو زعفرانی

۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی زعفرانی با روغن حیوانی
چلو زعفرانی
۲۳,۸۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره ۳۵۰ گرمی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک کباب کوبیده گوسفندی (سه سیخ)
۶۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی فیله بره و فیله مرغ و فلفل ۳۵۰ گرمی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک کباب قفقازی
۶۸,۲۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک کباب لقمه
۵۰,۵۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار کوبیده گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۵۰ گرم فیله مرغ، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک کباب نگین دار
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده هرسیخ مرغ ۱۰۰ گرمی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک کباب کوبیده مرغ (سه سیخ)
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۲۵۰ گرمی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۳۸,۹۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۵۰ گرمی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۴۳,۳۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ، نصف گوجه کبابی (۴ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۶۵۰-۸۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک ماهیچه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۳۵,۸۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف جوجه کامل ۱,۲۰۰ گرمی سرخ شده، رب انار، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک اکبر جوجه
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۷۱,۲۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

۶۵۰-۸۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو ماهیچه
۱۴۴,۵۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۵۶,۳۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف جوجه کامل ۱,۲۰۰ گرمی سرخ شده، رب انار، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو اکبر جوجه
۶۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، پیاز، کلم قرمز، نان
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۹۱,۷۰۰ تومان

شیرین پلو

۴۰۰-۴۵۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی، خلال پسته، بادام، نارنج و شکر
شیرین پلو
۲۸,۱۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۹۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۹۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰-۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵۶,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۹۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۲,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۹۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۳۲,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

یک نفره
سالاد شیرازی
۹,۳۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۹,۳۰۰ تومان

سوپ جو

یک نفره
سوپ جو
۷,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۱۸,۰۰۰ تومان

ماست ساده

یک نفره
ماست ساده
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۹,۳۰۰ تومان

استوایی

۹,۳۰۰ تومان

لیمویی

۹,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمویی

۱۲,۵۰۰ تومان

هلو

۱۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان