جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلوکباب کوبیده مخصوص

چلوکباب کوبیده مخصوص
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)
۴۳,۰۰۰ تومان

چلوجوجه بی استخوان

چلوجوجه بی استخوان
۴۶,۰۰۰ تومان

غ-آشپزخانه

ترشی کلم

ترشی کلم
۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

غ- منو vip

چلو گوشت گوسفندی

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی - برنج - دورچین
چلو گوشت گوسفندی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلوگوشت تنوری گوسفندی مخصوص(تند)

چلوگوشت تنوری گوسفندی مخصوص(تند)
۸۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۰۰ گرم فیله گوسفندی - برنج - دورچین
چلو کباب برگ
۷۸,۰۰۰ تومان

ماهی مخصوص

ماهی کامل قزل - برنج - دورچین
ماهی مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

قورمه سبزی سنگی مخصوص

قورمه سبزی سنگی مخصوص
۴۹,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده مخصوص

چلوکباب کوبیده مخصوص
۶۲,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری مخصوص

چلوکباب وزیری مخصوص
۹۲,۰۰۰ تومان

مرغ کوبیده

مرغ کوبیده
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو گوشت تنوری گوساله مخصوص (تند)

چلو گوشت تنوری گوساله مخصوص (تند)
۷۹,۰۰۰ تومان

چلوگوشت گوساله

چلوگوشت گوساله
۹۳,۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی

چلوکباب سلطانی
۹۱,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ

چلوکباب برگ
۷۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب بختیاری

چلوکباب بختیاری
۶۶,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری

چلوکباب وزیری
۷۱,۰۰۰ تومان

چلوجوجه با استخوان

چلوجوجه با استخوان
۴۹,۰۰۰ تومان

چلوجوجه بی استخوان

چلوجوجه بی استخوان
۴۶,۰۰۰ تومان

چلومرغ زغفرانی

چلومرغ زغفرانی
۴۲,۰۰۰ تومان

چلومرغ ترش

چلومرغ ترش
۴۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۴۸,۰۰۰ تومان

س-نوشیدنی ها

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آبمعدنی خانواده

آبمعدنی خانواده
۵,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۱۵,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده هلو

دلستر خانواده هلو
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده لیمو

دلستر خانواده لیمو
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زرد

نوشابه قوطی زرد
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زرد

نوشابه خانواده زرد
۱۵,۵۰۰ تومان

پاپ کورن

پاپ کورن
۴,۰۰۰ تومان

دلستر لیموناد کوچک

دلستر لیموناد کوچک
۸,۵۰۰ تومان

اسنک طلایی

اسنک طلایی
۸,۰۰۰ تومان

اسنک طلایی کوچک

اسنک طلایی کوچک
۹,۰۰۰ تومان

غ-منو رستوران

برنج تک

برنج تک
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب اسپیشیال فانوس شب

چلو کباب اسپیشیال فانوس شب
۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ کوبیده نیم پرس

مرغ کوبیده نیم پرس
۲۵,۰۰۰ تومان

غ-خوراک ها

خوراک برگ

خوراک برگ
۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک وزیری

خوراک وزیری
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص تک سیخ

خوراک کوبیده مخصوص تک سیخ
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده معمولی تک سیخ

خوراک کوبیده معمولی تک سیخ
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه با استخوان

۵۰۰ گرم مرغ، دورچین
خوراک جوجه با استخوان
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه بی استخوان

خوراک جوجه بی استخوان
۲۹,۰۰۰ تومان

گوجه تک سیخ

گوجه تک سیخ
۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک سلطانی

خوراک سلطانی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک اسپیشیال

یک طرف کوبیده، یک طرف جوجه، همراه با سبزیجات مخصوص
خوراک اسپیشیال
۶۲,۰۰۰ تومان

قورمه سبزی مخصوص بدون برنج

قورمه سبزی مخصوص بدون برنج
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک وزیری مخصوص

خوراک وزیری مخصوص
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوسفندی

خوراک گوشت گوسفندی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ترش

خوراک مرغ ترش
۳۳,۰۰۰ تومان

تنورچه گوسفندی بدون برنج

تنورچه گوسفندی بدون برنج
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مرغ

خوراک کوبیده مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ف-پیتزاها

پیتزا مخصوص فانوس شب (خانواده)

پیتزا مخصوص فانوس شب (خانواده)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (دونفره)

پیتزا مخصوص (دونفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی(تکنفره)

پیتزا مکزیکی(تکنفره)
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ(تک نفره)

پیتزا گوشت و قارچ(تک نفره)
۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)
۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ( تک نفره)

پیتزا پپرونی ( تک نفره)
۳۹,۰۰۰ تومان

سس تک

سس تک
۴۰۰ تومان

مخصوص فانوس شب (مینی)

مخصوص فانوس شب (مینی)
۴۸,۰۰۰ تومان

مخصوص فانوس شب(تکنفره)

مخصوص فانوس شب(تکنفره)
۶۶,۰۰۰ تومان

مخصوص فانوس شب(دونفره)

مخصوص فانوس شب(دونفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

مکزیکی(مینی)

مکزیکی(مینی)
۲۶,۰۰۰ تومان

مکزیکی(تکنفره)

مکزیکی(تکنفره)
۳۷,۰۰۰ تومان

مکزیکی(دونفره)

مکزیکی(دونفره)
۵۸,۰۰۰ تومان

مکزیکی(خانواده)

مکزیکی(خانواده)
۷۸,۰۰۰ تومان

گوشت و قارچ(مینی)

گوشت و قارچ(مینی)
۳۰,۰۰۰ تومان

گوشت و قارچ(دونفره)

گوشت و قارچ(دونفره)
۷۳,۰۰۰ تومان

گوشت و قارچ(خانواده)

گوشت و قارچ(خانواده)
۹۸,۰۰۰ تومان

مرغ وقارچ(مینی)

مرغ وقارچ(مینی)
۲۹,۰۰۰ تومان

مرغ و قارچ(دو نفره)

مرغ و قارچ(دو نفره)
۶۲,۰۰۰ تومان

مرغ و قارچ(خانواده)

مرغ و قارچ(خانواده)
۸۳,۰۰۰ تومان

پپرونی(مینی)

پپرونی(مینی)
۲۶,۰۰۰ تومان

پپرونی(دونفره)

پپرونی(دونفره)
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی(خانواده)

پیتزا پپرونی(خانواده)
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف تنوری(مینی)

پیتزا رست بیف تنوری(مینی)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف تنوری(تکنفره)

پیتزا رست بیف تنوری(تکنفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف تنوری(دو نفره)

پیتزا رست بیف تنوری(دو نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

رست بیف تنوری(خانواده)

رست بیف تنوری(خانواده)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل دونفره

پیتزا چهارفصل دونفره
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل خانواده

پیتزا چهارفصل خانواده
۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ و قارچ تکنفره

مرغ و قارچ تکنفره
۴۳,۰۰۰ تومان

ف-ساندویچ ها

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص فانوس شب

ساندویچ مخصوص فانوس شب
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۲۸,۰۰۰ تومان

بندری با قارچ و پنیر

بندری با قارچ و پنیر
۳۵,۰۰۰ تومان

ف-برگرها

برگر مخصوص

برگر مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

برگر معمولی

برگر معمولی
۲۳,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

ف- پیش

سیب زمینی آلفردو

سیب زمینی آلفردو
۳۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چیپس مخصوص

چیپس مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی معمولی

سیب زمینی معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ مخصوص

بشقاب داغ مخصوص
۴۹,۰۰۰ تومان

ف-سالادها

سالاد سزار

یک سالاد متفاوت و خاص
سالاد سزار
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان