نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

غ- منو vip

چلو گوشت گوسفندی

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی - برنج - دورچین
چلو گوشت گوسفندی
۱۲۳,۰۰۰ تومان

چلوگوشت تنوری گوسفندی مخصوص(تند)

چلوگوشت تنوری گوسفندی مخصوص(تند)
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۰۰ گرم فیله گوسفندی - برنج - دورچین
چلو کباب برگ
۶۸,۰۰۰ تومان

ماهی مخصوص

ماهی کامل قزل - برنج - دورچین
ماهی مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

قورمه سبزی سنگی مخصوص

قورمه سبزی سنگی مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده مخصوص

چلوکباب کوبیده مخصوص
۵۱,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری مخصوص

چلوکباب وزیری مخصوص
۶۷,۰۰۰ تومان

چلوکباب اسپیشیال

چلوکباب اسپیشیال
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت تنوری گوساله مخصوص (تند)

چلو گوشت تنوری گوساله مخصوص (تند)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلوگوشت گوساله

چلوگوشت گوساله
۹۲,۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی

چلوکباب سلطانی
۸۳,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ

چلوکباب برگ
۶۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب بختیاری

چلوکباب بختیاری
۶۶,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری

چلوکباب وزیری
۵۴,۰۰۰ تومان

چلوجوجه با استخوان

چلوجوجه با استخوان
۴۹,۰۰۰ تومان

چلوجوجه بی استخوان

چلوجوجه بی استخوان
۴۴,۰۰۰ تومان

چلومرغ زغفرانی

چلومرغ زغفرانی
۳۶,۰۰۰ تومان

چلومرغ ترش

چلومرغ ترش
۳۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده

چلوکباب کوبیده
۴۱,۰۰۰ تومان

س-نوشیدنی ها

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آبمعدنی خانواده

آبمعدنی خانواده
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۱۵,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده لیمو

دلستر خانواده لیمو
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زرد

نوشابه قوطی زرد
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زرد

نوشابه خانواده زرد
۱۵,۵۰۰ تومان

دلستر لیموناد کوچک

دلستر لیموناد کوچک
۸,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده آبعلی

دوغ خانواده آبعلی
۱۲,۰۰۰ تومان

انرژی زا

انرژی زا
۳۳,۰۰۰ تومان

اسنک طلایی

اسنک طلایی
۸,۰۰۰ تومان

غ-منو رستوران

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۳۱,۰۰۰ تومان

برنج تک

برنج تک
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب اسپیشیال فانوس شب

چلو کباب اسپیشیال فانوس شب
۵۵,۰۰۰ تومان

غ-خوراک ها

خوراک بختیاری

خوراک بختیاری
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک برگ

خوراک برگ
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک وزیری

خوراک وزیری
۴۱,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص تک سیخ

خوراک کوبیده مخصوص تک سیخ
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده معمولی تک سیخ

خوراک کوبیده معمولی تک سیخ
۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه با استخوان

۵۰۰ گرم مرغ، دورچین
خوراک جوجه با استخوان
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه بی استخوان

خوراک جوجه بی استخوان
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک سلطانی

خوراک سلطانی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک اسپیشیال

یک طرف کوبیده، یک طرف جوجه، همراه با سبزیجات مخصوص
خوراک اسپیشیال
۶۲,۰۰۰ تومان

قورمه سبزی مخصوص بدون برنج

قورمه سبزی مخصوص بدون برنج
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک وزیری مخصوص

خوراک وزیری مخصوص
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوسفندی

خوراک گوشت گوسفندی
۷۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ترش

خوراک مرغ ترش
۲۰,۰۰۰ تومان

تنورچه گوسفندی بدون برنج

تنورچه گوسفندی بدون برنج
۹۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی سرد

موهیتو

موهیتو
۳۵,۰۰۰ تومان

موکتل کارامل انبه

موکتل کارامل انبه
۲۸,۰۰۰ تومان

آیس لاته

آیس لاته
۳۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو هایپ فول انرژی

اسپرسو هایپ فول انرژی
۳۵,۰۰۰ تومان