نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

گراتین مرغ و گوشت آلفردو

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی آلفردو (شیر و خامه)، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت آلفردو
۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

فیله سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
فیله سوخاری
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شف ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه ۸۰%، ژامبون مرغ تیرنگ ...
پیتزا مخصوص شف ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، نان مک دونالد
چیز برگر
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پپرونی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شف آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه ۸۰%، ژامبون مرغ تیرنگ ۹...
پیتزا مخصوص شف آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، پپرونی گوشت ۸۰%، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی کالزونه (پیتزا بسته)، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه گوشت ۸۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر...
پیتزا یونانی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، گوجه، ریحان، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی، سس ایتالیایی پستو
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، کدو، بادمجان، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۷۴,۰۰۰ ۶۶,۶۰۰ تومان

پیتزا پلو آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پلو آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

پیتزا فونگی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، قارچ، پیاز، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا فونگی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

پیتزا بلونزه آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، سس، گوشت گوساله چرخ کرده به سبک ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا بلونزه آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

پیتزا ونیز آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون مرغ، تیرنگ مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ژیگو و جونه ۸۰%، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون،...
پیتزا ونیز آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا لارینه آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی نا...
پیتزا لارینه آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۹۷,۰۰۰ ۸۷,۳۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوسا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون مرغ، تیرنگ مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ژیگو و جونه ۸۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر ترکیبی،...
پیتزا کاپری چیوسا آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۷۷,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

پیتزا آکو فرانکفورتر آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا آکو فرانکفورتر آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کواتروفرماجی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، چهار نوع پنیر، زیتون، سس ایتالیایی ناپولی، سس پستو
پیتزا کواتروفرماجی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شف آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه ۸۰%، ژامبون مرغ تیرنگ ۹...
پیتزا مخصوص شف آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا پپرونی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پپرونی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

پیتزا یونانی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی کالزونه، پیتزا بسته، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه گوشت ۸۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر...
پیتزا یونانی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوجه، ریحان، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی، سس ایتالیایی پستو
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، کدو، بادمجان، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

پیتزا پلو ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پلو ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، قارچ، پیاز، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا فونگی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونزه ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس، گوشت چرخ کرده به سبک ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا بلونزه ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۹۷,۰۰۰ ۸۷,۳۰۰ تومان

پیتزا ونیز ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، تیرنگ مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ژیگو و جونه ۸۰%، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون...
پیتزا ونیز ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا لارینه ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ن...
پیتزا لارینه ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، تیرنگ مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ژیگو و جونه ۸۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر ترکیبی...
پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آکو فرانکفورتر ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا آکو فرانکفورتر ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کواتروفرماجی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، چهار نوع پنیر، زیتون، سس ایتالیایی ناپولی، سس پستو
پیتزا کواتروفرماجی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شف ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه ۸۰%، ژامبون مرغ تیرنگ ...
پیتزا مخصوص شف ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

برگر

کینگ برگر (همبرگر آمریکایی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان مک دونالد
کینگ برگر (همبرگر آمریکایی)
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

برگر مخصوص ارگانو

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، نان مک د...
برگر مخصوص ارگانو
۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

بیگ شف برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان مک دون...
بیگ شف برگر
۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، نان مک دونالد
چیز برگر
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، سس قارچ، نان مک دونالد
قارچ برگر
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک مرغ

۱۵۰ تا ۱۶۰ فیله مرغ گریل شده، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ استیک مرغ
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ کریسپی
۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ فرانکفورتر
۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص شف

ترکیب استیک مرغ و استیک گوشت گریل شده، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، زیتون، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ مخصوص شف
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
فیله سوخاری
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

شنیسل مرغ

یک عدد سینه مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
شنیسل مرغ
۱۰
۴۶,۰۰۰ ۴۱,۴۰۰ تومان

کتف مرغ سوخاری

۴ عدد کتف مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
کتف مرغ سوخاری
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری

۴ عدد بال مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
بال مرغ سوخاری
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

پاستا

پنه مرغ و گوشت آلفردو

پاستا پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی آلفردو (شیر و خامه)، پنیر پارمسان
پنه مرغ و گوشت آلفردو
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

پنه مرغ و گوشت ناپولی

پاستا پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی ناپولی (سس گوجه ایتالیایی)، پنیر پارمسان
پنه مرغ و گوشت ناپولی
۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

پنه مرغ و و گوشت آرابیاتا

پاستا پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه تند ایتالیایی، پنیر پارمسان
پنه مرغ و و گوشت آرابیاتا
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

اسپاگتی آلاکربونارا

اسپاگتی، ژامبون گوشت، ژیگو و جوانه گوشت ۸۰%، قارچ، سس سفید کربونارا (ترکیبی از شیر و خامه)، پنیر پارمسان
اسپاگتی آلاکربونارا
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

اسپاگتی آلابلونزه

اسپاگتی، سس گوشت گوساله چرخ کرده ایتالیایی (ترکیبی از سس گوجه ایتالیایی)، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
اسپاگتی آلابلونزه
۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

گراتین (پاستا تنوری)

گراتین مرغ و گوشت آلفردو

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی آلفردو (شیر و خامه)، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت آلفردو
۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

گراتین مرغ و گوشت ناپولی

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی ناپولی (سس گوجه ایتالیایی)، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت ناپولی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

گراتین مرغ و گوشت آرابیاتا

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه تند ایتالیایی، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت آرابیاتا
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

گراتین آلا بلونزه

اسپاگتی، سس گوشت چرخ کرده ایتالیایی (ترکیبی از سس گوجه ایتالیایی)، قارچ، فلفل دلم ای، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین آلا بلونزه
۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، قارچ، سس بلونزه (سس گوشت گوساله چرخ کرده ایتالیایی ترکیبی از سس گوجه ایتالیایی)، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
لازانیا
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

استیک

پلو آلافونگی

استیک سینه مرغ گریل شده، سس قارچ ایتالیایی، سیب زمینی سرخ کرده، کدو، بادمجان سس قارچ
پلو آلافونگی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

چهار تکه نان باگت، سیر تنوری
نان سیر
۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰۰ گرم قارچ سوخاری، سس تارتار، سس راکت
قارچ سوخاری
۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

بروسکتا

چهار تکه نان گوجه ای ایتالیایی با پنیر ترکیبی
بروسکتا
۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص شف

سیب زمینی به سبک ایتالیایی، ژامبون گوشت، ژیگو، جوانه ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی (یک نفره)
سیب زمینی مخصوص شف
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

لیمو

۹,۵۰۰ تومان

استوایی

۹,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی عالیس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی عالیس

انگور قرمز

۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی نعنا عالیس

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی نعنا عالیس
۱۰,۰۰۰ تومان