جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص شف ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه ۸۰%، ژامبون مرغ تیرنگ ...
پیتزا مخصوص شف ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

گراتین مرغ و گوشت آلفردو

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی آلفردو (شیر و خامه)، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت آلفردو
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، نان مک دونالد
چیز برگر
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

کینگ برگر (همبرگر آمریکایی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان مک دونالد
کینگ برگر (همبرگر آمریکایی)
۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

فیله سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
فیله سوخاری
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

پنه مرغ و گوشت آلفردو

پاستا پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی آلفردو (شیر و خامه)، پنیر پارمسان
پنه مرغ و گوشت آلفردو
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شف آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه ۸۰%، ژامبون مرغ تیرنگ ۹...
پیتزا مخصوص شف آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا دونر گوشت ومرغ

گوشت گوساله مزه دار شده,سینه مرغ مزه دار شده,پنیر,قارچ,سس ناپولی
پیتزا دونر گوشت ومرغ
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پنه مرغ و گوشت آلفردو

پاستا پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی آلفردو (شیر و خامه)، پنیر پارمسان
پنه مرغ و گوشت آلفردو
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، نان مک دونالد
چیز برگر
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، سس قارچ، نان مک دونالد
قارچ برگر
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت

۱۲۰ تا ۱۴۰ گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان باگت
ساندویچ استیک گوشت
۱۰
۸۳,۰۰۰ ۷۴,۷۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

۱۵۰ تا ۱۶۰ فیله مرغ گریل شده، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ استیک مرغ
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ کریسپی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ فرانکفورتر
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص شف

ترکیب استیک مرغ و استیک گوشت گریل شده، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، زیتون، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ مخصوص شف
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر

۱۷۰ گرم دونر کباب گوشت راسته گوساله، سینه مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس سیر، نان باگت
ساندویچ دونر
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی

دونر کباب گوشت گوساله، سینه مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص دونر
کباب ترکی پرسی

(دو نفره)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
فیله سوخاری
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

یک عدد سینه مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
شنیسل مرغ
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری

۴ عدد بال مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
بال مرغ سوخاری
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

پنه مرغ و گوشت ناپولی

پاستا پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی ناپولی (سس گوجه ایتالیایی)، پنیر پارمسان
پنه مرغ و گوشت ناپولی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

برگر مخصوص ارگانو

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، نان مک د...
برگر مخصوص ارگانو
۱۰
۹۷,۰۰۰ ۸۷,۳۰۰ تومان

پنه مرغ و و گوشت آرابیاتا

پاستا پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه تند ایتالیایی، پنیر پارمسان
پنه مرغ و و گوشت آرابیاتا
۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

اسپاگتی آلاکربونارا

اسپاگتی، ژامبون گوشت، ژیگو و جوانه گوشت ۸۰%، قارچ، سس سفید کربونارا (ترکیبی از شیر و خامه)، پنیر پارمسان
اسپاگتی آلاکربونارا
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

اسپاگتی آلابلونزه

اسپاگتی، سس گوشت گوساله چرخ کرده ایتالیایی (ترکیبی از سس گوجه ایتالیایی)، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
اسپاگتی آلابلونزه
۱۰
۱۰۲,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

گراتین مرغ و گوشت آلفردو

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی آلفردو (شیر و خامه)، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت آلفردو
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

گراتین مرغ و گوشت ناپولی

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی ناپولی (سس گوجه ایتالیایی)، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت ناپولی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

گراتین مرغ و گوشت آرابیاتا

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه تند ایتالیایی، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت آرابیاتا
۱۰
۱۰۸,۰۰۰ ۹۷,۲۰۰ تومان

گراتین آلا بلونزه

اسپاگتی، سس گوشت چرخ کرده ایتالیایی (ترکیبی از سس گوجه ایتالیایی)، قارچ، فلفل دلم ای، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین آلا بلونزه
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، قارچ، سس بلونزه (سس گوشت گوساله چرخ کرده ایتالیایی ترکیبی از سس گوجه ایتالیایی)، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
لازانیا
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

نان سیر

چهار تکه نان باگت، سیر تنوری
نان سیر
۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰۰ گرم قارچ سوخاری، سس تارتار، سس راکت
قارچ سوخاری
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بروسکتا

چهار تکه نان گوجه ای ایتالیایی با پنیر ترکیبی
بروسکتا
۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص شف

سیب زمینی به سبک ایتالیایی، ژامبون گوشت، ژیگو، جوانه ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی (یک نفره)
سیب زمینی مخصوص شف
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

بیگ شف برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان مک دون...
بیگ شف برگر
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

کینگ برگر (همبرگر آمریکایی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان مک دونالد
کینگ برگر (همبرگر آمریکایی)
۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، پپرونی گوشت ۸۰%، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شف آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه ۸۰%، ژامبون مرغ تیرنگ ۹...
پیتزا مخصوص شف آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی کالزونه (پیتزا بسته)، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه گوشت ۸۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر...
پیتزا یونانی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، گوجه، ریحان، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی، سس ایتالیایی پستو
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، کدو، بادمجان، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلتو آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا فیلتو آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پلو آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پلو آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، قارچ، پیاز، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا فونگی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا بلونزه آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، سس، گوشت گوساله چرخ کرده به سبک ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا بلونزه آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا ونیز آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون مرغ، تیرنگ مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ژیگو و جونه ۸۰%، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون،...
پیتزا ونیز آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا لارینه آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی نا...
پیتزا لارینه آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوسا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون مرغ، تیرنگ مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ژیگو و جونه ۸۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر ترکیبی،...
پیتزا کاپری چیوسا آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۵۸,۰۰۰ ۱۴۲,۲۰۰ تومان

پیتزا آکو فرانکفورتر آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا آکو فرانکفورتر آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کواتروفرماجی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، چهار نوع پنیر، زیتون، سس ایتالیایی ناپولی، سس پستو
پیتزا کواتروفرماجی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر

گوشت گوساله مزه دار شده,سینه مرغ مزه دار شده,پنیر,قارچ,سس ناپولی
پیتزا دونر
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شف ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه ۸۰%، ژامبون مرغ تیرنگ ...
پیتزا مخصوص شف ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پپرونی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی کالزونه، پیتزا بسته، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه گوشت ۸۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر...
پیتزا یونانی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوجه، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی، سس ایتالیایی پستو
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، کدو، بادمجان، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا دونر گوشت ومرغ

گوشت گوساله مزه دار شده,سینه مرغ مزه دار شده,پنیر,قارچ,سس ناپولی
پیتزا دونر گوشت ومرغ
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، پپرونی گوشت ۸۰%، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی کالزونه (پیتزا بسته)، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه گوشت ۸۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر...
پیتزا یونانی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، گوجه، ریحان، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی، سس ایتالیایی پستو
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، کدو، بادمجان، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا اسکمپی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، میگو گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا اسکمپی آمریکایی (دو نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلتو آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا فیلتو آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پلو آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پلو آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، قارچ، پیاز، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا فونگی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا بلونزه آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، سس، گوشت گوساله چرخ کرده به سبک ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا بلونزه آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا ونیز آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون مرغ، تیرنگ مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ژیگو و جونه ۸۰%، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون،...
پیتزا ونیز آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا لارینه آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی نا...
پیتزا لارینه آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوسا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون مرغ، تیرنگ مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ژیگو و جونه ۸۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر ترکیبی،...
پیتزا کاپری چیوسا آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۵۸,۰۰۰ ۱۴۲,۲۰۰ تومان

پیتزا آکو فرانکفورتر آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا آکو فرانکفورتر آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کواتروفرماجی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، چهار نوع پنیر، زیتون، سس ایتالیایی ناپولی، سس پستو
پیتزا کواتروفرماجی آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شف آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه ۸۰%، ژامبون مرغ تیرنگ ۹...
پیتزا مخصوص شف آمریکایی (دو نفره)
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، زبان گوساله مزه دار شده، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا زبان آمریکایی (دو نفره)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا دونر

گوشت گوساله مزه دار شده,سینه مرغ مزه دار شده,پنیر,قارچ,سس ناپولی
پیتزا دونر
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پپرونی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی کالزونه، پیتزا بسته، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه گوشت ۸۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر...
پیتزا یونانی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوجه، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی، سس ایتالیایی پستو
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، کدو، بادمجان، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا اسکمپی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، میگو گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا اسکمپی ایتالیایی (خانواده)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلتو ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا فیلتو ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پلو ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا پلو ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا فونگی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، قارچ، پیاز، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا فونگی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا بلونزه ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس، گوشت چرخ کرده به سبک ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا بلونزه ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ونیز ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، تیرنگ مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ژیگو و جونه ۸۰%، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون...
پیتزا ونیز ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا لارینه ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ن...
پیتزا لارینه ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، تیرنگ مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ژیگو و جونه ۸۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر ترکیبی...
پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آکو فرانکفورتر ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا آکو فرانکفورتر ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۵۴,۸۰۰ تومان

پیتزا کواتروفرماجی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، چهار نوع پنیر، زیتون، سس ایتالیایی ناپولی، سس پستو
پیتزا کواتروفرماجی ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شف ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون گوشت، ژیگو و جونه ۸۰%، ژامبون مرغ تیرنگ ...
پیتزا مخصوص شف ایتالیایی (خانواده)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، زبان گوساله مزه دار شده، پنیر ترکیبی، سس ایتالیایی ناپولی
پیتزا زبان ایتالیایی (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

کینگ برگر (همبرگر آمریکایی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان مک دونالد
کینگ برگر (همبرگر آمریکایی)
۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

برگر مخصوص ارگانو

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، نان مک د...
برگر مخصوص ارگانو
۱۰
۹۷,۰۰۰ ۸۷,۳۰۰ تومان

بیگ شف برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان مک دون...
بیگ شف برگر
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، نان مک دونالد
چیز برگر
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، سس قارچ، نان مک دونالد
قارچ برگر
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک گوشت

۱۲۰ تا ۱۴۰ گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان باگت
ساندویچ استیک گوشت
۱۰
۸۳,۰۰۰ ۷۴,۷۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

۱۵۰ تا ۱۶۰ فیله مرغ گریل شده، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ استیک مرغ
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ کریسپی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ فرانکفورتر
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص شف

ترکیب استیک مرغ و استیک گوشت گریل شده، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، زیتون، سس مخصوص شف، سس آلفردو ایتالیایی با قارچ، نان باگت
ساندویچ مخصوص شف
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ دونر

۱۷۰ گرم دونر کباب گوشت راسته گوساله، سینه مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس سیر، نان باگت
ساندویچ دونر
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی

دونر کباب گوشت گوساله، سینه مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص دونر
کباب ترکی پرسی

(دو نفره)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
فیله سوخاری
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

یک عدد سینه مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
شنیسل مرغ
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری

۴ عدد بال مرغ سوخاری، سس تارتار، سس راکت، سالاد کلم به سبک ایتالیایی، نان
بال مرغ سوخاری
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

پاستا

پنه مرغ و گوشت آلفردو

پاستا پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی آلفردو (شیر و خامه)، پنیر پارمسان
پنه مرغ و گوشت آلفردو
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پنه مرغ و گوشت ناپولی

پاستا پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی ناپولی (سس گوجه ایتالیایی)، پنیر پارمسان
پنه مرغ و گوشت ناپولی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پنه مرغ و و گوشت آرابیاتا

پاستا پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه تند ایتالیایی، پنیر پارمسان
پنه مرغ و و گوشت آرابیاتا
۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

اسپاگتی آلاکربونارا

اسپاگتی، ژامبون گوشت، ژیگو و جوانه گوشت ۸۰%، قارچ، سس سفید کربونارا (ترکیبی از شیر و خامه)، پنیر پارمسان
اسپاگتی آلاکربونارا
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

اسپاگتی آلابلونزه

اسپاگتی، سس گوشت گوساله چرخ کرده ایتالیایی (ترکیبی از سس گوجه ایتالیایی)، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
اسپاگتی آلابلونزه
۱۰
۱۰۲,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

گراتین (پاستا تنوری)

گراتین مرغ و گوشت آلفردو

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی آلفردو (شیر و خامه)، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت آلفردو
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

گراتین مرغ و گوشت ناپولی

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ایتالیایی ناپولی (سس گوجه ایتالیایی)، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت ناپولی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

گراتین مرغ و گوشت آرابیاتا

پنه ریگاته، سینه مرغ، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه تند ایتالیایی، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین مرغ و گوشت آرابیاتا
۱۰
۱۰۸,۰۰۰ ۹۷,۲۰۰ تومان

گراتین آلا بلونزه

اسپاگتی، سس گوشت چرخ کرده ایتالیایی (ترکیبی از سس گوجه ایتالیایی)، قارچ، فلفل دلم ای، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
گراتین آلا بلونزه
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، قارچ، سس بلونزه (سس گوشت گوساله چرخ کرده ایتالیایی ترکیبی از سس گوجه ایتالیایی)، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، پنیر پارمسان
لازانیا
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

استیک

پلو آلافونگی

استیک سینه مرغ گریل شده، سس قارچ ایتالیایی، سیب زمینی سرخ کرده، کدو، بادمجان سس قارچ
پلو آلافونگی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

چهار تکه نان باگت، سیر تنوری
نان سیر
۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰۰ گرم قارچ سوخاری، سس تارتار، سس راکت
قارچ سوخاری
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بروسکتا

چهار تکه نان گوجه ای ایتالیایی با پنیر ترکیبی
بروسکتا
۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص شف

سیب زمینی به سبک ایتالیایی، ژامبون گوشت، ژیگو، جوانه ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی (یک نفره)
سیب زمینی مخصوص شف
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

تلخ

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

موهیتو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هوفنبرگ

انگور قرمز

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی نعنا عالیس

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی نعنا عالیس
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کتابی

آب معدنی کتابی
۵,۰۰۰ تومان