جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا خانواده ملوان

پیتزا خانواده ملوان
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده سرآشپز

پیتزا خانواده سرآشپز
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده پپرونی

پیتزا خانواده پپرونی
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده مخصوص

پیتزا خانواده مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ملوان پنجره ای

پیتزا ملوان پنجره ای
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای

پیتزا مخصوص پنجره ای
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

پیتزا سرآشپز
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر

چیز برگر
۷,۰۰۰ تومان

چیز دوبل برگر

چیز دوبل برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

همبرگر با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ملوان

ساندویچ ویژه ملوان
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری بیکن با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری بیکن با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر

ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل و قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل و قارچ و پنیر
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)

ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

کباب ترکی پرسی (یک نفره)

کباب ترکی پرسی (یک نفره)
۱۶,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی (دو نفره)

کباب ترکی پرسی (دو نفره)
۲۲,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان
۱۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای
۱,۱۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۷۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۹۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۷۸۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۲,۸۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۳۰۰ تومان