جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب فیله صدفی ممتاز

فیله مرغ زعفرانی، برنج ایرانی،
چلو جوجه کباب فیله صدفی  ممتاز
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

چلو کباب اسکندری ممتاز

جوجه کباب مخصوص، کباب کوبیده، برنج ایرانی،
چلو کباب اسکندری ممتاز
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)

۲ سیخ گوشت گوسفندی، گوجه کبابی، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)
۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب اسکندری ممتاز

جوجه کباب مخصوص، کباب کوبیده، برنج ایرانی،
چلو کباب اسکندری ممتاز
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی ممتاز

گوشت کوبیده گوسفندی لقمه، گوجه، لیمو، کره، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب لقمه زعفرانی ممتاز
۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

برنج ایرانی، مرغ ران، نثار نارنج
شیرین پلو با مرغ
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی ممتاز

دورچین روز
خوراک کباب لقمه زعفرانی ممتاز
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری ممتاز

کباب لقمه زعفرانی، سبزیجات معطر، دورچین روز
خوراک کباب وزیری ممتاز
۱۵
۱۱۲,۰۰۰ ۹۵,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص ممتاز

جوجه مخصوص، دورچین روز
خوراک جوجه کباب مخصوص ممتاز
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

دورچین روز
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

خوراک کباب فیله صدفی ممتاز

فیله مرغ زعفرانی، دورچین روز
خوراک کباب فیله صدفی ممتاز
۱۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۱۵۰ تومان

خوراک کباب اسکندری ممتاز

جوجه کباب مخصوص، کباب کوبیده، دورچین روز
خوراک کباب اسکندری ممتاز
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار ممتاز

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب لقمه نگین دار ممتاز
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

۱۶۰ گرم جوجه، برنج ایرانی، لیمو ترش، زعفران، دورچین روز
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

چلو کباب تبریزی

یک سیخ جوجه زعفرانی، یک سیخ کباب کوبیده، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب تبریزی
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

چلو کباب بختیاری ممتاز

کباب برگ، جوجه کباب، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب بختیاری ممتاز
۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

چلو کباب وزیری ممتاز

کباب لقمه زعفرانی، سبزیجات معطر، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب وزیری ممتاز
۱۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۸,۱۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز (سه سیخ)

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی،
چلو کباب کوبیده ممتاز (سه سیخ)
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)

۲ سیخ گوشت گوسفندی، گوجه کبابی، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)
۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله صدفی ممتاز

فیله مرغ زعفرانی، برنج ایرانی،
چلو جوجه کباب فیله صدفی  ممتاز
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

جوجه کباب مخصوص، برنج ایرانی
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ممتاز

ران مرغ سس پز شده، زرشک پلو ایرانی، دورچین روز
زرشک پلو با مرغ ممتاز
۱۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۱۵۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب اسکندری ممتاز

جوجه کباب مخصوص، کباب کوبیده، برنج ایرانی،
چلو کباب اسکندری ممتاز
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

۱۶۰ گرم جوجه، برنج ایرانی، لیمو ترش، زعفران، دورچین روز
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

جوجه کباب مخصوص، برنج ایرانی
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص سفیران ممتاز

کباب برگ ممتاز، کباب لقمه نگین دار، برنج ایرانی،
چلو کباب مخصوص سفیران ممتاز
۲۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله صدفی ممتاز

فیله مرغ زعفرانی، برنج ایرانی،
چلو جوجه کباب فیله صدفی  ممتاز
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)

۲ سیخ گوشت گوسفندی، گوجه کبابی، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)
۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز (سه سیخ)

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی،
چلو کباب کوبیده ممتاز (سه سیخ)
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

چلو کباب وزیری ممتاز

کباب لقمه زعفرانی، سبزیجات معطر، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب وزیری ممتاز
۱۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۸,۱۵۰ تومان

چلو کباب سلطانی

کباب برگ ممتاز، کباب کوبیده، برنج ایرانی،
چلو کباب سلطانی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ممتاز

کباب برگ، جوجه کباب، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب بختیاری ممتاز
۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

چلو کباب تبریزی

یک سیخ جوجه زعفرانی، یک سیخ کباب کوبیده، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب تبریزی
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

کباب برگ ممتاز، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب برگ ممتاز
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

کباب برگ، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب برگ
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار ممتاز

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب لقمه نگین دار ممتاز
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی ممتاز

گوشت کوبیده گوسفندی لقمه، گوجه، لیمو، کره، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب لقمه زعفرانی ممتاز
۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ گوشت گوسفندی۹۰ گرمی، گوجه کبابی، برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۹۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب اسکندری ممتاز

جوجه کباب مخصوص، کباب کوبیده، دورچین روز
خوراک کباب اسکندری ممتاز
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

خوراک کباب فیله صدفی ممتاز

فیله مرغ زعفرانی، دورچین روز
خوراک کباب فیله صدفی ممتاز
۱۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۱۵۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)

گوشت گوسفندی، دورچین روز
خوراک کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (سیخی)

گوشت گوسفندی، دورچین روز
کباب کوبیده (سیخی)
۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده، دورچین روز
خوراک کباب کوبیده ممتاز (سه سیخ)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

دورچین روز
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص ممتاز

جوجه مخصوص، دورچین روز
خوراک جوجه کباب مخصوص ممتاز
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری ممتاز

کباب لقمه زعفرانی، سبزیجات معطر، دورچین روز
خوراک کباب وزیری ممتاز
۱۵
۱۱۲,۰۰۰ ۹۵,۲۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار ممتاز

همراه با دورچین
خوراک کباب لقمه نگین دار ممتاز
۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی ممتاز

دورچین روز
خوراک کباب لقمه زعفرانی ممتاز
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب تبریزی

یک سیخ جوجه زعفرانی، یک سیخ کباب کوبیده، دورچین روز
خوراک کباب تبریزی
۱۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ویژه

۴۵۰ گرم سینه سوخاری شده، گوجه، دورچین
خوراک مرغ ویژه
۱۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ سس پز، دورچین روز
خوراک مرغ
۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک مخصوص سفیران ممتاز

برگ ممتاز، لقمه نگین دار، دورچین روز
خوراک مخصوص سفیران ممتاز
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ برگ ممتاز، یک سیخ کوبیده، دورچین روز
خوراک کباب سلطانی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

، دورچین روز
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ برگ زعفرانی، دورچین روز
خوراک کباب برگ
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری ممتاز

کباب برگ، جوجه کباب، دورچین روز
خوراک کباب بختیاری ممتاز
۱۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی

ماهی بدون استخوان شنیسلی، دورچین روز
خوراک ماهی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص

سینی سفیران

۱ کباب چنجه، ۲ کباب لقمه، ۲ جوجه کباب، ۴ چلو
سینی سفیران
۳۹۵,۰۰۰ تومان

سینی شاهانه

۱ کباب برگ، ۱ کباب نگین دار، ۲ جوجه کباب، ۴ چلو
سینی شاهانه
۳۷۸,۰۰۰ تومان

سینی دورهمی

۱ کباب بختیاری، ۱ مرغ، ۱ جوجه کباب، ۱ کباب لقمه، ۴ چلو
سینی دورهمی
۳۶۵,۰۰۰ تومان

سینی مینی

۱ کباب لقمه، ۱ جوجه کباب، ۱ کباب بختیاری، ۳ چلو
سینی مینی
۳۴۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

شیرین پلو با مرغ

برنج ایرانی، مرغ ران، نثار نارنج
شیرین پلو با مرغ
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا ممتاز

برنج ایرانی، ماهی طمع دار شده، ظرف دورچین
چلو ماهی قزل آلا ممتاز
۱۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ممتاز

ران مرغ سس پز شده، زرشک پلو ایرانی، دورچین روز
زرشک پلو با مرغ ممتاز
۱۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۱۵۰ تومان

چلو مرغ ویژه

فیله تازه مرغ سوخاری، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو مرغ ویژه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی، خورشت روز
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

چلو خورشت کرفس
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای خانگی

چلو کباب تابه ای

دو تکه کباب تابه ای، همراه با گوجه سس پز، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب تابه ای
۱۱۵,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا تازه، گوشت چرخ کرده، برنج ایرانی،
لوبیا پلو
۸۵,۰۰۰ تومان

عدس پلو

گوشت چرخ کرده، کشمش، برنج ایرانی،
عدس پلو
۸۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری، دورچین روز
فیله سوخاری
۱۴۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا، برنج ایرانی، دورچین روز
چلو ماهی قزل آلا
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو نیم کیلویی

۵۰۰ گرم سوپ، داخل ظرف وی آی پی ماکروفری
سوپ جو نیم کیلویی
۴۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر خامه ای

ماست موسیر خامه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده دلستر
۱۹,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱.۵ لیتر
آب معدنی خانواده
۷,۰۰۰ تومان