نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

کباب

ششلیگ شاندیز

ششلیگ شاندیز
۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیله کباب گوسفندی

فیله کباب گوسفندی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

سبزی پلو
۱۵,۰۰۰ تومان

برنج کته

برنج کته
۱۲,۰۰۰ تومان

کته کباب گیلانی

کته کباب گیلانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کباب ترش محلی

کباب ترش محلی
۹۵,۰۰۰ تومان

کباب وزیری

کباب وزیری
۸۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ماستی

جوجه کباب ماستی
۴۲,۰۰۰ تومان

جوجه ترش

جوجه ترش
۶۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب زعفرانی

جوجه کباب زعفرانی
۴۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده

کباب کوبیده
۶۸,۰۰۰ تومان

خورشت

ماهی سفید دریای

ماهی سفید دریای
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

مرغ شکم پر ویژه هانی

مرغ شکم پر ویژه هانی
۹۶,۰۰۰ تومان

ماهی سفید شکم پر

ماهی سفید شکم پر
۱۸۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۳۰,۰۰۰ تومان

باقالی قاتوق

باقالی قاتوق
۳۰,۰۰۰ تومان

ماهی آزاد

ماهی آزاد
۸۵,۰۰۰ تومان

قورمه سبزی

قورمه سبزی
۳۸,۰۰۰ تومان

بادمجان کباب

بادمجان کباب
۵۸,۰۰۰ تومان

اکبر جوجه

اکبر جوجه
۴۲,۰۰۰ تومان

"ماهی قزل سالمون شکم پر"

""
"ماهی قزل  سالمون شکم پر"
۱۸۵,۰۰۰ تومان

"ماهی قرل سالمون"

""
"ماهی قرل سالمون"
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ روز

سوپ روز
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص هانی

سالاد مخصوص هانی
۲۹,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

ماست چکیده
۷,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

ماست چکیده موسیر
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۷,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۳۵,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات
۴۸,۰۰۰ تومان

"ماست و خیار"

""
"ماست و خیار"
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

"نوشابه قوطی کوکا"

""
"نوشابه قوطی کوکا"
۵,۰۰۰ تومان

"نوشابه قوطی فانتا"

""
"نوشابه قوطی فانتا"
۵,۰۰۰ تومان

"نوشابه قوطی اسپرایت"

""
"نوشابه قوطی اسپرایت"
۵,۰۰۰ تومان

"نوشابه قوطی زیرو"

""
"نوشابه قوطی زیرو"
۵,۰۰۰ تومان

"دلستر قوطی لیمو"

""
"دلستر قوطی لیمو"
۶,۰۰۰ تومان

"دلستر قوطی استوایی"

""
"دلستر قوطی استوایی"
۶,۰۰۰ تومان

"دلستر قوطی هلو"

""
"دلستر قوطی هلو"
۶,۰۰۰ تومان

"دلستر قوطی گندم"

""
"دلستر قوطی گندم"
۶,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۷,۰۰۰ تومان