نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

همداگ

همبرگر مخصوص، هات داگ
همداگ

نرمال

۳۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ همسیس

همبرگر معمولی، سوسیس
ساندویچ همسیس

نرمال

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر معمولی

ساندویچ همبرگر معمولی

نرمال

۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر مخصوص

ساندویچ همبرگر مخصوص

نرمال

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلابرگر

همبرگر معمولی، فلافل
ساندویچ فلابرگر

نرمال

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلاسیس

فلافل، سوسیس
ساندویچ فلاسیس

نرمال

۱۳,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ

نرمال

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری

نرمال

۱۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل

نرمال

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

ساندویچ سوسیس

نرمال

۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل

نرمال

۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری عالیس

۲۸۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری عالیس

لیمویی

۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان