جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های آبیک

کباب سنتی بناب آذربایجان (آیلار)

چلو کباب

چلو کباب ویژه بناب

برنج ایرانی
چلو کباب ویژه بناب
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص بناب

برنج ایرانی
چلو کباب مخصوص بناب
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب معمولی بناب

برنج ایرانی
چلو کباب معمولی بناب
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب تند (پپرونی)

برنج ایرانی
چلو کباب تند (پپرونی)
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (زعفرانی)

برنج ایرانی
چلو جوجه کباب (زعفرانی)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب ویژه بناب

به همراه لیمو، پیاز، فلفل، ریحان، گوجه کبابی
خوراک کباب ویژه بناب
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص بناب

به همراه لیمو، پیاز، فلفل، ریحان، گوجه کبابی
خوراک کباب مخصوص بناب
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب معمولی بناب

به همراه لیمو، پیاز، فلفل، ریحان، گوجه کبابی
خوراک کباب معمولی بناب
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تند (پپرونی)

به همراه لیمو، پیاز، فلفل، ریحان، گوجه کبابی
خوراک کباب تند (پپرونی)
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (زعفرانی)

به همراه لیمو، پیاز، فلفل، ریحان، گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب (زعفرانی)
۱۳,۰۰۰ تومان

کتف و بال کبابی (یک سیخ)

به همراه لیمو، پیاز، فلفل، ریحان، گوجه کبابی
کتف و بال کبابی (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی کدوک

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی کدوک
۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی نصیری

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی نصیری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان