جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های لواسان

شیرینی لبنانی روشه (لواسان)

باقلوا

باقلوا مخلوط فلزی کوچک (مسافرتی)

باقلوا مخلوط فلزی کوچک (مسافرتی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنافه (سینی سایز۱)

۲اسلایس کنافه
کنافه (سینی سایز۱)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

کنافه جعبه کادویی (کوچک)

۴اسلایس کنافه
کنافه جعبه کادویی (کوچک)
۲۳۶,۰۰۰ تومان

کنافه جعبه کادویی (بزرگ)

۶ اسلایس کنافه
کنافه جعبه کادویی (بزرگ)
۳۵۴,۰۰۰ تومان

باقلوا مخلوط جعبه کادویی (کوچک)

باقلوا مخلوط
باقلوا مخلوط جعبه کادویی (کوچک)
۲۱۵,۵۰۰ تومان

باقلوا مخلوط جعبه کادویی (بزرگ)

باقلوا مخلوط
باقلوا مخلوط جعبه کادویی (بزرگ)
۳۲۷,۵۰۰ تومان

باقلوا مخلوط فلزی (مسافرتی)

باقلوا مخلوط
باقلوا مخلوط فلزی (مسافرتی)
۲۰۶,۵۰۰ تومان

باقلوا مخلوط سینی (سایز یک)

باقلوا مخلوط سینی (سایز یک)
باقلوا مخلوط سینی (سایز یک)
۱۷۷,۰۰۰ تومان

باقلوا مخلوط سینی (سایز دو)

باقلوا مخلوط
باقلوا مخلوط سینی (سایز دو)
۲۵۱,۰۰۰ تومان

باقلوا مخلوط سینی (سایز سه)

باقلوا مخلوط
باقلوا مخلوط سینی (سایز سه)
۳۱۶,۹۰۰ تومان

باقلوا مخلوط سینی (سایز چهار)

باقلوا مخلوط
باقلوا مخلوط سینی (سایز چهار)
۴۵۱,۵۰۰ تومان

باقلوا خشک لبنانی سینی (سایز یک)

باقلوا خشک
باقلوا خشک لبنانی سینی (سایز یک)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ترشی

زیتون پرورده لبنانی با انبه رسیده (یک کیلو)

زیتون پرورده لبنانی با انبه رسیده
زیتون پرورده لبنانی با انبه رسیده (یک کیلو)
۱۹۰,۰۰۰ تومان