جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۱ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص با مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۱ سانتی متری، ژامبون مرغ، کالباس گوشت، سینه مرغ، کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص با مرغ آمریکایی
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۱ سانتی متری، ژامبون مرغ، کالباس گوشت، گوشت رست بیف، کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۱ سانتی متری، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۱ سانتی متری، گوشت رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۱ سانتی متری، گوشت رست بیف، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و مرغ و قارچ آمریکایی
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۱ سانتی متری، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی تند آمریکایی
۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص درخشان

یک عدد برگر شرکتی ۷۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص درخشان
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۷۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
قارچ برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل چیز برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ پیتزا

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت ۶۰% خرد شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ پیتزا
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت

۸۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ گوشت
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت با قارچ و پنیر

۸۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ گوشت با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۶۰%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مخصوص

یک عدد استیک شرکتی گوشت گوساله ۶۰%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۶۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

۱۰۰ گرم جگر مرغ، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جگر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری

۱۰۰ گرم سوسیس آلمانی ۴۰%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک بندری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری و جگر

۵۰ گرم سوسیس آلمانی ۴۰%، ۵۰ گرم جگر مرغ، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک بندری و جگر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس گوشت (سرد)

۶ ورق ژامبون گوشت ۶۰%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس گوشت (سرد)
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون مرغ (سرد)

۶ ورق ژامبون مرغ ۶۰%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس ژامبون مرغ (سرد)
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نان اضافه

نان اضافه
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان