نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا پنجره ای ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، ژامبون، گوشت، قارچ، پپرونی، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پنجره ای ایتالیایی

یک نفره (۲۳*۲۳ سانتی‌متری)

۳۵,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰*۳۰ سانتی‌متری)

۴۶,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، گوجه
پیتزا چیکن ایتالیایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۳۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۳*۲۳ سانتی‌متری)

۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک اسلایسی، قارچ، پنیر، زیتون، گوجه
پیتزا استیک (ایتالیایی)
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس گوجه، زبان گوساله، قارچ، پنیر، زیتون
پیتزا زبان (ایتالیایی)
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس گوجه، گوشت خلالی شده، قارچ، پنیر، زیتون
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه یونانی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس گوجه، ژامبون ترکیبی، قارچ، پپرونی، پنیر، فلفل دلمه ای (به صورت رول شده)
پیتزا کالزونه یونانی (ایتالیایی)
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه اسپشیال (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص فیله، فیله مرغ، گوشت گریل شده، قارچ، پپرونی، پنیر، گوشت استیکی، زیتون (به صورت رول...
پیتزا کالزونه اسپشیال (ایتالیایی)
۴۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس گوجه، قارچ، گوجه، ریحان، پنیر مخلوط، زیتون
پیتزا مارگاریتا
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، ژامبون، قارچ، گوشت، پپرونی، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۳۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، قارچ، گوشت چرخ کرده، پیاز، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۴۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، فیله مرغ، گوشت گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا میکس آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۳۷,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، هات سس، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه، سبزیجات فصل
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۲۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی‌متری، سس گوجه، سبزیجات، ژامبون، گوشت اسلایسی، مرغ گریل شده، پنیر مخلوط، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا چهار فصل
۴۷,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

برگر گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، سس ویژه، سبزیجات، نان گرد
برگر ذغالی

سینگل (۱۵۰ گرمی)

۲۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرمی)

۳۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت راسته گوساله گریل شده، پنیر، سس ویژه، سبزیجات، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۵۰ گرمی)

۳۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرمی)

۴۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر گوشت راسته گوساله گریل شده، پنیر، قارچ، سس ویژه، سبزیجات، نان گرد
قارچ برگر

سینگل (۱۵۰ گرمی)

۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرمی)

۴۴,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲ عدد فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس ویژه، سبزیجات، نان گرد
چیکن برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

استریپس برگر

۲ عدد فیله سوخاری، قارچ، پنیر، هات سس، سبزیجات، نان گرد
استریپس برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

اسپشیال برگر

۱۵۰ گرم گوشت راسته گریل شده، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، سبزیجات، نان گرد
اسپشیال برگر
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیگ بیگ

گوشت ریش ریش شده، فیله مرغ، سیب زمینی، قارچ، پنیر مخلوط، چیپس، سس مخصوص، سبزیجات، نان باگت
ساندویچ بیگ بیگ
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

فیله مرغ، گوشت گریل شده، قارچ طعم دار شده، پنیر مخلوط، چیپس، سس مخصوص، سبزیجات، نان باگت
ساندویچ میکس
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سس ویژه، سبزیجات، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، سیب زمینی، سس ویژه، سبزیجات، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان گوساله، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سس ویژه، سبزیجات، نان باگت
ساندویچ زبان
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۲۱,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، به همراه سالاد کلم، دورچین روز، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس
۳۸,۵۰۰ تومان

کنتاکی مرغ (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن
کنتاکی مرغ (دو تکه)
۲۹,۵۰۰ تومان

کنتاکی مرغ (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن
کنتاکی مرغ (سه تکه)
۳۶,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

یک عدد سینه مرغ سوخاری شده، به همراه سالاد کلم، دورچین روز، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
شنیسل مرغ
۳۶,۵۰۰ تومان

استیک

لمب چاپس

۶ تکه دنده بره گریل شده، پوره، سس قارچ، سبزیجات طعم دار شده
لمب چاپس
۱۰۵,۰۰۰ تومان

اسیتک گوشت

۲۵۰ گرم گوشت گوساله، پوره، سس قارچ، سبزیجات طعم دار شده
اسیتک گوشت
۹۵,۰۰۰ تومان

استیک سینه مرغ

سینه مرغ، پوره، سس قارچ، سبزیجات طعم دار شده
استیک سینه مرغ
۳۴,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب لیمو ترش

برگر گوشت گریل شده، فیله مرغ، میگو سوخاری، قارچ طعم دار شده، به همراه دورچین روز
بشقاب لیمو ترش
۵۴,۰۰۰ تومان

بشقاب هات داگ

۲ عدد هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، به همراه دورچین روز
بشقاب هات داگ
۳۲,۰۰۰ تومان

بشقاب زبان

زبان طعم دار شده، قارچ، به همراه دورچین روز
بشقاب زبان
۴۳,۰۰۰ تومان

بشقاب رست بیف

گوشت رست شده، قارچ، به همراه دورچین روز
بشقاب رست بیف
۴۹,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

ترکیبی از سبزیجات تازه (سرو به صورت رژیمی)
بشقاب سبزیجات
۲۸,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا چیکن آلفردو

فیله مرغ، پنه، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا چیکن آلفردو
۳۲,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو

گوشت گوساله، پنه، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا بیف آلفردو
۳۹,۰۰۰ تومان

پاستا پنه پستو

مرغ، پنه، قارچ، سس پستو، پنیر پارمزان
پاستا پنه پستو
۳۱,۰۰۰ تومان

بلونز

فتوچینی، گوشت چرخ کرده، گوجه، پنیر پارمزان
بلونز
۳۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
لازانیا
۳۱,۰۰۰ تومان

پنه سبزیجات

سبزیجات فصل، پنه، سس دودی
پنه سبزیجات
۲۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو (یک نفره)
سوپ جو
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر (یک نفره)
سیب زمینی با پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، ژامبون (یک نفره)
سیب زمینی مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۷-۸ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۱۴,۵۰۰ تومان

میگو سوخاری

۸ عدد میگو سوخاری
میگو سوخاری
۲۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی‌متری، سس سیر، پنیر
نان سیر
۱۷,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار (یک نفره)

کاهو، ۷ تکه فیله مرغ گریل شده، نان تست، گوجه گیلاسی، سس سزار
سالاد سزار (یک نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (دو نفره)

کاهو، ۱۰ تکه فیله مرغ گریل شده، نان تست، گوجه گیلاسی، سس سزار
سالاد سزار (دو نفره)
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار استریپس

کاهو، ۷ تکه فیله مرغ سوخاری، نان تست، گوجه گیلاسی، سس سزار
سالاد سزار استریپس
۳۶,۰۰۰ تومان

سالاد مدیترانه

کاهو، پیاز، فلفل دۀمه ای رنگی، پنیر صبحانه، گوجه
سالاد مدیترانه
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، سس سالاد
سالاد فصل
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا فرمی، ذرت، کالباس، سس مخصوص
سالاد پاستا
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

موهیتو

۳۵۰ میلی لیتر
موهیتو
۱۴,۰۰۰ تومان

لیموناد

۳۵۰ میلی لیتر
لیموناد
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی مخصوص لیمو ترش

۴۰۰ میلی لیتر میکس لیموناد، پرتقال، لیمو ترش، موهیتو
نوشیدنی مخصوص لیمو ترش
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه انرژی زا میجوی

۰.۵ لیتر
نوشابه انرژی زا میجوی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

۰.۵ لیتر
دوغ محلی
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی وستا

۶۰۰ میلی لیتر
آب معدنی وستا
۳,۵۰۰ تومان