نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، فلفل، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، پیاز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۹۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، کره .لیمو
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی معمولی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی
چلو خورشت قورمه سبزی معمولی
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص ایرانی

چلو کوبیده مخصوص ایرانی
۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

برنج خالی ایرانی

۳۵۰ گرم برنج خالی همراه با دورچین
برنج خالی ایرانی
۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

چلو ساده هندی معمولی

۳۰۰ گرم برنج هندی
چلو ساده هندی معمولی
۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی معمولی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۴۰ گرم گوشت گوساله، خلال چیپس، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی معمولی
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی معمولی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی معمولی (اضافه)
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی معمولی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی
چلو خورشت قورمه سبزی معمولی
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

چلو قیمه بادمجان ایرانی

چلو قیمه بادمجان ایرانی
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

چلو قیمه مخصوص هندی

چلو قیمه مخصوص هندی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو قورمه سبزی مخصوص هندی

چلو قورمه سبزی مخصوص هندی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو قورمه سبزی مخصوص ایرانی

چلو قورمه سبزی مخصوص ایرانی
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چلو قیمه مخصوص ایرانی

چلو قیمه مخصوص ایرانی
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چلو مرغ معمولی (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۰۰ گرم برنج خارجی مخلوط برنج دودی، دورچین: فلفل، کره
چلو مرغ معمولی (ران)
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

چلو مرغ مخصوص ایرای

چلو مرغ مخصوص ایرای
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چلومرغ مخصوص هندی

چلومرغ مخصوص هندی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، فلفل، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص ایرانی

چلو کوبیده مخصوص ایرانی
۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی با جوجه کباب

یک سیخ کباب دورو، ۱۰۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ، ۱۰۰ گرم گوشت کوبیده. ۳۰۰ گرم برنج ایرانی مخلوط برنج دودی، گوجه کبابی، سیب زمینی، فلف...
چلو کباب سلطانی با جوجه کباب
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار معمولی

برنج هندی مخلوط برنج دودی، دورچین:سیب زمینی گوجه کبابی فلفل کبابی کره
چلو کباب نگین دار معمولی
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۹۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، کره .لیمو
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

چلو مرغ مخصوص هندی

چلو مرغ مخصوص هندی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ مخصوص ایرانی

چلو مرغ مخصوص ایرانی
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چلو کوبیده نگین دار مخصوص هندی

چلو کوبیده نگین دار مخصوص هندی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

چلو کوبیده نگین دار مخصوص ایرانی

چلو کوبیده نگین دار مخصوص ایرانی
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چلو کوبیده دوسیخ هندی

چلو کوبیده دوسیخ هندی
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چلو کوبیده دوسیخ ایرانی

چلو کوبیده دوسیخ  ایرانی
۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص هندی

چلو جوجه مخصوص هندی
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص ایرانی

چلو جوجه مخصوص ایرانی
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص هندی

چلو کوبیده مخصوص هندی
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی معمولی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه، ۵۰ گرم گوشت گوساله، خلال چیپس
خورشت قیمه سیب زمینی معمولی (اضافه)
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب

برنج خالی ایرانی

۳۵۰ گرم برنج خالی همراه با دورچین
برنج خالی ایرانی
۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص ایرانی

چلو کوبیده مخصوص ایرانی
۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص هندی

چلو کوبیده مخصوص هندی
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص ایرانی

چلو جوجه مخصوص ایرانی
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص هندی

چلو جوجه مخصوص هندی
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چلو کوبیده دوسیخ ایرانی

چلو کوبیده دوسیخ  ایرانی
۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

چلو کوبیده دوسیخ هندی

چلو کوبیده دوسیخ هندی
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چلو کوبیده نگین دار مخصوص ایرانی

چلو کوبیده نگین دار مخصوص ایرانی
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چلو کوبیده نگین دار مخصوص هندی

چلو کوبیده نگین دار مخصوص هندی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

چلو مرغ مخصوص ایرانی

چلو مرغ مخصوص ایرانی
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چلو مرغ مخصوص هندی

چلو مرغ مخصوص هندی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۹۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، کره .لیمو
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی مخلوط برنج دودی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، سیب زمینی، فلفل، کره، لیم...
چلو کباب برگ
ناموجود

چلو کباب نگین دار معمولی

برنج هندی مخلوط برنج دودی، دورچین:سیب زمینی گوجه کبابی فلفل کبابی کره
چلو کباب نگین دار معمولی
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی با جوجه کباب

یک سیخ کباب دورو، ۱۰۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ، ۱۰۰ گرم گوشت کوبیده. ۳۰۰ گرم برنج ایرانی مخلوط برنج دودی، گوجه کبابی، سیب زمینی، فلف...
چلو کباب سلطانی با جوجه کباب
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، فلفل، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

چلو ساده هندی معمولی

۳۰۰ گرم برنج هندی
چلو ساده هندی معمولی
۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۹۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، پیاز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، پیاز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، پیاز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب برگ
ناموجود

خوراک کباب سلطانی با جوجه کباب

یک سیخ کباب دورو، ۱۰۰ گرم کباب برگ گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، پیاز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب سلطانی با جوجه کباب
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی با کباب کوبیده

یک سیخ کباب دورو، ۱۰۰ گرم کباب برگ گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، گوجه کبابی، فلفل، پیاز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب سلطانی با کباب کوبیده
۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، پیاز، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب معمولی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، پیاز، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ سس پز، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، پیاز، ۲ عدد نان لواش
خوراک مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلومرغ مخصوص هندی

چلومرغ مخصوص هندی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ مخصوص ایرای

چلو مرغ مخصوص ایرای
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چلو مرغ معمولی (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۰۰ گرم برنج خارجی مخلوط برنج دودی، دورچین: فلفل، کره
چلو مرغ معمولی (ران)
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

خورشت

چلو قیمه مخصوص ایرانی

چلو قیمه مخصوص ایرانی
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چلو قورمه سبزی مخصوص ایرانی

چلو قورمه سبزی مخصوص ایرانی
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چلو قورمه سبزی مخصوص هندی

چلو قورمه سبزی مخصوص هندی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو قیمه مخصوص هندی

چلو قیمه مخصوص هندی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو قیمه بادمجان ایرانی

چلو قیمه بادمجان ایرانی
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

چلو قیمه بادمجان هندی

چلو قیمه بادمجان هندی
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی معمولی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی
چلو خورشت قورمه سبزی معمولی
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی معمولی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی معمولی (اضافه)
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی معمولی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۴۰ گرم گوشت گوساله، خلال چیپس، ۳۰۰ گرم برنج هندی مخلوط برنج دودی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی معمولی
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی معمولی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه، ۵۰ گرم گوشت گوساله، خلال چیپس
خورشت قیمه سیب زمینی معمولی (اضافه)
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان اضافه

نان اضافه
۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

پیاز

پیاز
۵۰۰ تومان

سس مرغ

سس مرغ
۲,۰۰۰ تومان

ماست تک نفره

ماست تک نفره
۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو کوچک

۱۵۰ گرم، جو، گردن مرغ، هویج، رب گوجه فرنگی
سوپ جو کوچک
۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو متوسط

نیم کیلو، جو، گردن مرغ، هویج، رب گوجه فرنگی
سوپ جو متوسط
۱۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو بزرگ

یک کیلو گرم، جو، گردن مرغ، هویج، رب گوجه فرنگی
سوپ جو بزرگ
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

۱۰۰ گرم، کلم، ذرت، ژامبون مرغ، کشمش، سس مایونز
سالاد اندونزی
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون شور

۸۰ گرم زیتون پرورده
زیتون شور
۸,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

۸۰ گرم ترشی لیته
ترشی لیته
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۸۰ گرم ترشی مخلوط
ترشی مخلوط
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ محلی بزرگ

دوغ محلی بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

دوغ محلی کوچک
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان