نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

کباب نگینی (یک سیخ)

کباب نگینی (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری (یک سیخ)

کباب بختیاری (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب وزیری (یک سیخ)

کباب وزیری (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب لقمه ای (یک سیخ)

کباب لقمه ای (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب لقمه ای ویژه (یک سیخ)

کباب لقمه ای ویژه (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

کباب چنجه (یک سیخ)

کباب چنجه (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

ماهی کبابی طلال

ماهی کبابی طلال
۱۰,۰۰۰ تومان

کباب مرغ (یک سیخ)

کباب مرغ (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

ماهی طلال کبابی

ماهی طلال کبابی
۸,۰۰۰ تومان

دل کبابی (یک سیخ)

دل کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

قلوه کبابی (یک سیخ)

قلوه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

جگر کبابی (یک سیخ)

جگر کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

بال کبابی (یک سیخ)

۴ عدد بال و کتف کبابی
بال کبابی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

ران کبابی (یک سیخ)

ران کبابی (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

سینه کبابی (یک سیخ)

سینه کبابی (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

دنبه کبابی (یک سیخ)

دنبه کبابی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

میکس دنبه جگر (یک سیخ)

میکس دنبه جگر (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (یک سیخ)

فلفل کبابی (یک سیخ)
۳,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی (یک سیخ)

قارچ کبابی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد نصف گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

پپسی اورجینال

۵,۰۰۰ تومان

شانی

۵,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

رانی

۲۵۰ میلی لیتر
رانی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان