جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

تک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

تک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی

تک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک فلفل

پیتزا استیک فلفل

تک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ تنوری

پیتزا مرغ تنوری

تک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

تک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

تک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میت هن

پیتزا میت هن

تک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پ پ رونی

پیتزا پ پ رونی

تک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ

تک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

تک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا

تک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریوم

پیتزا سوپریوم

تک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۷,۰۰۰ تومان

پیتزا لیرونا

پیتزا لیرونا

تک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۷,۰۰۰ تومان

پیتزا خونگی

پیتزا خونگی

تک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری

ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با سس آلفردو

ساندویچ هات داگ با سس آلفردو
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ گریل شده

ساندویچ سینه مرغ گریل شده
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله تنوری

ساندویچ فیله تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله ویژه

ساندویچ فیله ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

برگر

برگر پرسی مخصوص

برگر پرسی مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۲,۵۰۰ تومان

برگر فردو

برگر فردو
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ویژه آتلی

سیب زمینی ویژه آتلی
۱۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ساده

چیپس و پنیر ساده
۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر تند

چیپس و پنیر تند
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۴,۵۰۰ تومان

نان سیر ویژه

نان سیر ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

بال کریسپی (۸ عدد)

بال کریسپی (8 عدد)
۱۰,۰۰۰ تومان

بازو کریسپی (۸ عدد)

بازو کریسپی (8 عدد)
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۵۰۰ تومان