جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

نانوایی های تهران

نانوایی لواشی امیر

لواش

لواش ماشینی ساده (۱ عدد)

بدون جوش شیرین
لواش ماشینی ساده (۱ عدد)
ناموجود

لواش سنتی ساده (۲۴ عدد)

بدون جوش شیرین
لواش سنتی ساده (۲۴ عدد)
ناموجود

لواش ماشینی ساده (۲۸ عدد)

بدون جوش شیرین
لواش ماشینی ساده (۲۸ عدد)
ناموجود

سایر محصولات نانوایی

خمیر چانه ای

۱ چانه
خمیر چانه ای
ناموجود

آرد سفید

۱ کیلوگرم
آرد سفید
ناموجود

رشته پلویی

رشته پلویی

۲ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

رشته آشی

۳ کیلوگرم
رشته آشی
۱۰۵,۰۰۰ تومان