نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص شاورما

خمیر ایتالیایی، ژامبون بوقلمون، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، هات داگ
پیتزا مخصوص شاورما

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر ایتالیایی، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا مخلوط

مینی

۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر ایتالیایی، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، هات داگ
پیتزا مخصوص

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر ایتالیایی، سینه مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

خمیر ایتالیایی، سینه مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، زیتون، گوشت چرخ شده گوساله
پیتزا مرغ و گوشت

۱۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر ایتالیایی، پپرونی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر ایتالیایی، پپرونی قارچ، ذرت، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

مینی

۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی نیم متری

همبرگر معمولی نیم متری
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص نیم متری

همبرگر مخصوص نیم متری
۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر معمولی

چیز برگر معمولی
۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

چیز برگر مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر معمولی

دوبل برگر معمولی
۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

دوبل برگر مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر معمولی

رویال برگر معمولی
۱۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص

رویال برگر مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر معمولی

قارچ برگر معمولی
۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر مخصوص

قارچ برگر مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر دوبل

چیکن برگر دوبل
۱۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر با قارچ و پنیر

چیکن برگر با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

چیکن برگر نیم متری

چیکن برگر نیم متری
۱۸,۰۰۰ تومان

همبرگر شاورما ذغالی

همبرگر شاورما ذغالی
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب ترکی معمولی

ساندویچ کباب ترکی معمولی
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخصوص

ساندویچ کباب ترکی مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی نیم متری

ساندویچ کباب ترکی نیم متری
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

ساندویچ هات داگ معمولی
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ نیم متری

ساندویچ هات داگ نیم متری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری نیم متری

ساندویچ بندری نیم متری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل نیم متری

ساندویچ فلافل نیم متری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله

ساندویچ فیله
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله قارچ و پنیر

ساندویچ فیله قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص شاورما

ساندویچ مخصوص شاورما
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله نیم متری

ساندویچ فیله نیم متری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ شاورما نیم متری مخصوص

ساندویچ شاورما نیم متری مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ذغالی

ساندویچ استیک ذغالی
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله ذغالی

ساندویچ فیله ذغالی
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

بال سوخاری

بال سوخاری
۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

میگو سوخاری
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

سیب زمینی قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص شاورما

سیب زمینی مخصوص شاورما
۱۴,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک
۷,۰۰۰ تومان

ذرت

ذرت
۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پیکو

پیتزا پیکو
۷,۰۰۰ تومان

تک لقمه

تک لقمه
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای دلستر

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای دلستر

هلو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده دلستر

هلو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

آب هویج

آب هویج
۳,۰۰۰ تومان

آب هویج بستنی

آب هویج بستنی
۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی
۴,۰۰۰ تومان

شیر موز

شیر موز
۵,۰۰۰ تومان

شیر موز مخصوص

شیر موز مخصوص
۹,۰۰۰ تومان