نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ پیتزا

ساندویچ پیتزا
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری آتشی

ساندویچ بندری آتشی
۵۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر

چیز برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

بیکن برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مک دونالد

ساندویچ مک دونالد
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

ساندویچ مغز و زبان
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساسج بیکن

ساندویچ ساسج بیکن
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال ترخون

ساندویچ اسپشیال ترخون
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

ساندویچ هات داگ ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

ساندویچ کراکف
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری آتشی

ساندویچ بندری آتشی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

ساندویچ پیتزا
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس ویژه

ساندویچ ژامبون میکس ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

بندری آتشی (پرسی)

بندری آتشی (پرسی)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۵۰۰ تومان

دوغ آبعلی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی کوچک
۸,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای
۸,۵۰۰ تومان

دوغ سون کاله

دوغ سون کاله
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان