جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران محبوب (شرق)

چلو کباب

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین روز
 چلو کباب لقمه

معمولی (۱۸۰ گرم)

۹۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۳۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مخصوص زعفرانی (۲۳۰ گرم)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین روز
چلو کباب لقمه نگین دار

معمولی (۲۰۰ گرم)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرم)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

ممتاز (۲۷۰ گرم)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کاردی

یک سیخ کباب کاردی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ چرخ کرده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین روز
چلو کباب کاردی

معمولی (۲۵۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۵۰ گرم)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سرآشپز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی به همراه جوجه چرخ شده و فلفل دلمه ای و گوجه خرد شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین...
چلو کباب سرآشپز

معمولی (۲۵۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۳۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوساله

یک سیخ کباب برگ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین روز
چلو کباب برگ گوساله

معمولی (۱۳۰ گرم)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۷۰ گرم)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، گوجه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دو...
چلو کباب سلطانی

معمولی (دو سیخ ۱۳۰ گرمی)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ممتاز (دو سیخ ۱۷۰ گرمی)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری راسته گوساله و سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین روز
چلو کباب بختیاری

معمولی (۲۰۰ گرم)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۰۰ گرم)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس معمولی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دور...
چلو کباب میکس معمولی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۶۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دور...
چلو کباب میکس مخصوص
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص محبوب

یک سیخ جوجه کباب حلزونی فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوساله ۱۳۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی به همراه ...
سینی مخصوص محبوب
۳۰۰,۰۰۰ تومان

دیس مخصوص محبوب

یک سیخ جوجه کباب حلزونی سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ بال کبابی زعفرانی (۷ عدد)، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ...
دیس مخصوص محبوب
۳۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص محبوب

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۵۰ گرمی، ۱۵۰ گرم سینه مرغ چرخ شده به همراه فلفل دلمه ای و گوجه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی ، کره، دورچین رو...
چلو کباب مخصوص محبوب
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله

یک سیخ کباب فیله راسته گوساله ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین روز
چلو کباب فیله
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین روز
 چلو جوجه کباب

معمولی (۲۲۰ گرم)

۸۹,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۰۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی (۳۰۰ گرم)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی ، کره، دورچین روز
 چلو جوجه کباب حلزونی (300 گرم)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی ، کره، دورچین روز
چلو جوجه کباب (ران)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب مرغ کامل ۹۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی ، کره، دورچین روز
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک کباب برگ

معمولی (۱۳۰ گرم)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۷۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کاردی

یک سیخ کباب کاردی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ چرخ کرده، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک کباب کاردی

معمولی (۲۵۰ گرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس معمولی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک کباب میکس معمولی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۶۰ گرمی، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک کباب میکس مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سرآشپز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی به همراه جوجه چرخ شده و فلفل دلمه ای و گوجه خرد شده، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک کباب سرآشپز

معمولی (۲۵۰ گرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک کباب لقمه

معمولی (۱۸۰ گرم)

۷۴,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۳۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری راسته گوساله و سینه مرغ، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک کباب بختیاری

ممتاز (۳۰۰ گرم)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

معمولی (۲۰۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک کباب نگین دار

مخصوص (۲۵۰ گرم)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

معمولی (۲۰۰ گرم)

۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک جوجه کباب

معمولی (۲۲۰ گرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک عدد مرغ کامل ۹۰۰ گرمی، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک جوجه کباب (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۵۰-۵۰۰ گرمی، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده (۴۰۰ گرم)، سس مخصوص، یک بسته نان لواش، دورچین روز
خوراک مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی

۷ عدد بال مرغ زعفرانی کبابی
بال کبابی
۶۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۲ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ سرخ شده

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده (۴۰۰ گرم)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو مرغ سرخ شده
۹۹,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده (۴۰۰ گرم)، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، دورچین روز
زرشک پلو با مرغ
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۵۰-۵۰۰ گرمی، دورچین روز
چلو ماهی قزل آلا

سرخ شده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و خیار

۱۵۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی (شرکتی)، خیار، گوجه، پیاز، آبغوره
سالاد شیرازی
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، کلم قرمز، هویج رنده شده، سس تک نفره
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر ۱۰۰ گرمی (شرکتی)
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده محلی
زیتون پرورده
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
لیموناد خانواده خوشگوار
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۲۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۲۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

هلو

۲۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای خوشگوار

۲۸۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای خوشگوار
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ بطری فایدا

۳۰۰سی سی
دوغ بطری فایدا
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتری گوارا
دوغ خانواده خوشگوار
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان