جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی، پنیر
پیتزا پپرونی

ایتالیایی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

مغز ران گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

گوشت، مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

ژامبون گوشت وژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سوپریم

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

سالامی، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا سالامی

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

سوسیس، هات داگ، گوشت، فلفل سیاه، قارچ
پیتزا مکزیکی

دو نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویکتوریا

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا چیکو

سوسیس پنیری چیکو، قارچ، سس مخصوص
پیتزا چیکو

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

سالامی، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا سالامی

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

ژامبون گوشت وژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سوپریم

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

مغز ران گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اورینتال

گوشت .قارچ، پپرونی، فلفل دلمه ای
پیتزا اورینتال

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوانا

فیله دونر شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا هاوانا

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

گوشت، مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت، پیاز سرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

سوسیس، هات داگ، گوشت، فلفل سیاه، قارچ
پیتزا مکزیکی

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویکتوریا

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا پپرونی

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویکتوریا پپرونی

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی، پنیر
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (اقتصادی)

قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر مخصوصتک نفره ۲۳ سانتدونفره ۲۸ سانتایتالیایی۳۴سانت
پیتزا سبزیجات آمریکایی (اقتصادی)

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قارچ، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پپرونی، سبزیجات، گوشت، مرغ و قارچ
پیتزا چهار فصل

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

۱۳۰ گرم گوشت میکس، پنیر گودا، ژامبون مرغ گریل شده
رویال برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر درباری

۲۶۰ گرم گوشت میکس، پنیر موزارلا، پنیر گودا
دوبل برگر درباری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر درباری ویژه مزه

۱۳۰گرم گوشت میکس، پنیر موزارلا، ماشروم
برگر درباری ویژه مزه
۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر درباری

۱۳۰گرم میکس گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰% ذغالی، پنیر گودا
همبرگر درباری
۷۰,۰۰۰ تومان

فیله برگر ویژه

فیله مرغ مواد زده ۱۲۰ گرم، پنیر
فیله برگر ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

برگر ۹۰ درصد گوشت گوساله ۱۲۰ گرم، پنیر موزارلا
چیز برگر ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر ویژه

برگر ۹۰ درصد گوشت گوساله ۱۳۰ گرم، فیله مرغ مواد زده ۱۲۰ گرم، پنیر
میکس برگر ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ ویژه رست بیف

گوشت گوساله ریش شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، چیپس، پنیر
ساندویچ ویژه رست بیف
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مخصوص مزه

برگر، فیله دونر، پپرونی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، چیپس، پنیر
ساندویچ ویژه مخصوص مزه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

فیله مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، چیپس، پنیر
ساندویچ ویژه زاپاتا
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ساب وی

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
ساندویچ ویژه ساب وی
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس، پنیر
ساندویچ ویژه مرغ
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هات داگ

ژامبون گوشت، هات داگ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
ساندویچ ویژه هات داگ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه پپرونی تنوری

سوسیس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
ساندویچ ویژه پپرونی تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب مزه ویژه

هات داگ، فیله، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
ساندویچ بمب مزه ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن ویچ ویژه

مرغ گریل شده، پنیر گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ چیکن ویچ ویژه
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکو ویچ ویژه

چیکو، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ چیکو ویچ ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرند میکس ویژه

فیله مرغ گریل شده،گوشت گریل شده، پنیر پستو، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ گرند میکس ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ اسپشیال ویژه

هات داگ، پپرونی، پنیر، قارچ
ساندویچ هات داگ اسپشیال ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ چیکن ویژه

هات داگ، فیله مرغ، پنیر، قارچ
ساندویچ هات داگ چیکن ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص

ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص

ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

ساندویچ هات داگ معمولی
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر پیتزا
ساندویچ هات داگ پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی (سرد)

ساندویچ پپرونی (سرد)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس (سرد)

ساندویچ میکس (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک دبل ویژه (جفتی)

ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،فلفل دلمه، پنیر
اسنک دبل ویژه (جفتی)
۴۸,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص (جفتی)

اسنک مخصوص (جفتی)
۳۷,۰۰۰ تومان

اسنک با پنیر گودا (جفتی)

اسنک با پنیر گودا (جفتی)
۴۰,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ و قارچ (جفتی)

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
اسنک مرغ و قارچ (جفتی)
۴۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی با ژامبون

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر، ژامبون پپرونی
سیب زمینی با ژامبون
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص مزه

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر
سیب زمینی مخصوص مزه
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۴۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو ،خیار ،گوجه ،هویج ،لیمو ترش ،فلفل دلمه،سس مایونز
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر لیموناد
آبمیوه گازدار شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر دوغ محلی با طعم موسیر و سبزیجات معطر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان