نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی، پنیر
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

مغز ران گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت، پیاز سرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

گوشت، مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

ژامبون گوشت وژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سوپریم

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قارچ، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

سوسیس، هات داگ، گوشت، فلفل سیاه، قارچ
پیتزا مکزیکی

یک نفره

۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویکتوریا

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر پیتزا
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ ویژه رست بیف

گوشت گوساله ریش شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، چیپس، پنیر
ساندویچ ویژه رست بیف
۶۰,۰۰۰ تومان

اسنک دبل ویژه (جفتی)

ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،فلفل دلمه، پنیر
اسنک دبل ویژه (جفتی)
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ساب وی

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
ساندویچ ویژه ساب وی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

فیله سوخاری مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، چیپس، پنیر
ساندویچ ویژه زاپاتا
۵۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا چیکو

سوسیس پنیری چیکو، قارچ، سس مخصوص
پیتزا چیکو

یک نفره

۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۶,۰۰۰ ۷۷,۴۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا پپرونی

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویکتوریا پپرونی

ایتالیایی

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی (سرد)

ساندویچ پپرونی (سرد)
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر پیتزا
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص
۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص

ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکو ویچ ویژه

چیکو، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ چیکو ویچ ویژه
۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

ساندویچ چیکن ویچ ویژه

مرغ گریل شده، پنیر گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ چیکن ویچ ویژه
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه پپرونی تنوری

سوسیس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
ساندویچ ویژه پپرونی تنوری
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ساب وی

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
ساندویچ ویژه ساب وی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی، پنیر
پیتزا پپرونی

ایتالیایی

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۶,۰۰۰ ۷۷,۴۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویکتوریا

ایتالیایی

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۶,۰۰۰ ۷۷,۴۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

ژامبون گوشت۸۰درصد و ژامبون مرغ۹۰درصد، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سوپریم

ایتالیایی

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا سالامی

سالامی، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا سالامی

ایتالیایی

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

ساندویچ میکس (سرد)

ساندویچ میکس (سرد)
۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا چیکو

سوسیس پنیری چیکو، قارچ، سس مخصوص
پیتزا چیکو

یک نفره

۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۶,۰۰۰ ۷۷,۴۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

پیتزا سالامی

سالامی، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا سالامی

یک نفره

۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

ژامبون گوشت وژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سوپریم

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

مغز ران گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اورینتال

گوشت .قارچ، پپرونی، فلفل دلمه ای
پیتزا اورینتال

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۶,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوانا

فیله دونر شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا هاوانا

یک نفره

۶۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۶,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

گوشت، مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۶,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت، پیاز سرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۶,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

سوسیس، هات داگ، گوشت، فلفل سیاه، قارچ
پیتزا مکزیکی

یک نفره

۶۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۶۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۶,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویکتوریا

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۶,۰۰۰ ۷۷,۴۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا پپرونی

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویکتوریا پپرونی

یک نفره

۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی، پنیر
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۶,۰۰۰ ۷۷,۴۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۷,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قارچ، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۷,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پپرونی، سبزیجات، گوشت، مرغ و قارچ
پیتزا چهار فصل

دو نفره

۸۷,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ ویژه رست بیف

گوشت گوساله ریش شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، چیپس، پنیر
ساندویچ ویژه رست بیف
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مخصوص مزه

برگر، فیله دونر، پپرونی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، چیپس، پنیر
ساندویچ ویژه مخصوص مزه
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

فیله سوخاری مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، چیپس، پنیر
ساندویچ ویژه زاپاتا
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ساب وی

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
ساندویچ ویژه ساب وی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس، پنیر
ساندویچ ویژه مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هات داگ

ژامبون گوشت، هات داگ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
ساندویچ ویژه هات داگ
۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه پپرونی تنوری

سوسیس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
ساندویچ ویژه پپرونی تنوری
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ بمب مزه ویژه

هات داگ، فیله، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
ساندویچ بمب مزه ویژه
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن ویچ ویژه

مرغ گریل شده، پنیر گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ چیکن ویچ ویژه
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکو ویچ ویژه

چیکو، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ چیکو ویچ ویژه
۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

ساندویچ گرند میکس ویژه

فیله مرغ گریل شده،گوشت گریل شده، پنیر پستو، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ گرند میکس ویژه
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ اسپشیال ویژه

هات داگ، پپرونی، پنیر، قارچ
ساندویچ هات داگ اسپشیال ویژه
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ چیکن ویژه

هات داگ، فیله مرغ، پنیر، قارچ
ساندویچ هات داگ چیکن ویژه
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف ویژه

سوسیس پنیری کراکف، سس مخصوص، خیارشور، گوجه
ساندویچ کراکف ویژه
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص

ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص

ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص
۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

ساندویچ هات داگ معمولی
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر پیتزا
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی (سرد)

ساندویچ پپرونی (سرد)
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس (سرد)

ساندویچ میکس (سرد)
۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

اسنک

اسنک دبل ویژه (جفتی)

ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،فلفل دلمه، پنیر
اسنک دبل ویژه (جفتی)
۳۰,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص (جفتی)

اسنک مخصوص (جفتی)
۲۳,۰۰۰ تومان

اسنک با پنیر گودا (جفتی)

اسنک با پنیر گودا (جفتی)
۲۵,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ و قارچ (جفتی)

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
اسنک مرغ و قارچ (جفتی)
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی با ژامبون

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر، ژامبون پپرونی
سیب زمینی با ژامبون
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص مزه

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر
سیب زمینی مخصوص مزه
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۶,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۱۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۱۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۴,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

لیمو

۸,۵۰۰ تومان

هلو

۸,۵۰۰ تومان

استوایی

۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

آبمیوه گازدار شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر لیموناد
آبمیوه گازدار شیشه ای
۹,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار بزرگ

۱ لیتر لیموناد
آبمیوه گازدار بزرگ
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر دوغ محلی با طعم موسیر و سبزیجات معطر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان