جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

فست فود بمـب سیمبا

پیشنهاد ویژه

اسنک گوشت

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
اسنک گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

اسنک ژامبون

ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
اسنک ژامبون
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سامورایی پپرونی آمریکایی ۸ الی ۱۰ نفر

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس سالامی تند ۷۰%، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا سامورایی پپرونی آمریکایی 8 الی 10 نفر

۶۰ سانتی متری

۵۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سامورایی گوشت ۸ الی ۱۰ نفر

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سامورایی گوشت 8 الی 10 نفر

۶۰ سانتی متری

۶۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سامورایی هات چیکن آمریکایی ۸ تا ۱۰ نفر

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سامورایی هات چیکن آمریکایی 8 تا 10 نفر

۶۰ سانتی متری

۷۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سامورایی مخصوص آمریکایی ۸ تا ۱۰ نفر

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سامورایی مخصوص آمریکایی 8 تا 10 نفر

۶۰ سانتی متری

۵۴۹,۰۰۰ تومان

بوی کینگ ۴ نفره

خمیر مخصوص، یه عالمه تکه فیله مرغ، ژامبون، همبرگر گوشت، پپرونی، پنیر مطهر
بوی کینگ ۴ نفره
۳۲۹,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا گوشت ۶ نفره

خمیر دست ساز، همبرگر گوشت، فیله مرغ، ژامبون، پنیر مطهر
کیک پیتزا گوشت ۶ نفره
۴۵۹,۰۰۰ تومان

پیتگر ۲ نفره

خمیر مخصوص، ۲ عدد همبرگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی ۹۰%، ۷۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر مطهر
پیتگر 2 نفره
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سامورایی (چهار فصل) ۸ تا ۱۰ نفره

خمیر مخصوص، ۷۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۷۰۰ گرم فیله مرغ، ۷۰۰ گرم ژامبون، ۷۰۰ گرم پپرونی، یک و نیم پنیر پیتزا مخصوص مطهر
پیتزا سامورایی (چهار فصل) 8 تا 10 نفره
۵۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بمبی

پیتزا غول میکس بمب سیمبا

۲۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۲۵۰ گرم فیله مرغ، ۲۵۰ گرم ژامبون، ۱۰۰ گرم پپرونی، ۳۰۰ گرم پنیر پیتزا، ۳ نفره
پیتزا غول میکس بمب سیمبا

۳۴ سانتی متر

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا شوالیه گوشت ۳۴ سانتی متر

گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا
پیتزا شوالیه گوشت 34 سانتی متر
۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دیو هات چیکن ۳۴ سانتی متر

فیله مرغ، قارچ، پنیر مطهر مخصوص، فلفل دلمه ای،
پیتزا دیو هات چیکن 34 سانتی متر
۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اژدهای پپرونی ۳۴ سانتی متر

سوسیس سالامی تند، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای،
پیتزا اژدهای پپرونی 34 سانتی متر
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا غول چهار فصل ۳۴ سانتی متر

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، پپرونی، ژامبون، قارچ، پنیر مطهر مخصوص فلفل دلمه،
پیتزا غول چهار فصل 34 سانتی متر
۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا هیولای مخصوص ۳۴ سانتی متر

ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه،
پیتزا هیولای مخصوص 34 سانتی متر
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مزرعه سبزیجات ۳۴ سانتی متر

قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر پیتزا،
پیتزا مزرعه سبزیجات 34 سانتی متر
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا تک نفره

پیتزا مخصوص آمریکایی

گوشت چرخ کرده گوساله، ژامبون گوشت ۷۰%، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

ژامبون و پنیر، قارچ و فلفل دلمه
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

سالامی تند، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

فیله مرغ، پنیر و قارچ
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

گوشت چرخ کرده پنیر و قارچ
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمبی

ساندویچ بمب ویچ ۳ نفره

همبرگر، فیله مرغ فراوان، ژامبون فراوان، قارچ و پنیر، ۳ نفره
ساندویچ بمب ویچ 3 نفره
۲۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بالستیک گوشت و مرغ ۳ نفره

همبرگر ، فیله مرغ فراوان، قارچ و پنیر، ۳ نفره
ساندویچ بالستیک گوشت و مرغ 3 نفره
۲۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ خمپاره هات داگ ۳ نفره

ژامبون فراوان، ۲ عدد هات داگ، قارچ و پنیر، ۳ نفره
ساندویچ خمپاره هات داگ ۳ نفره
۱۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مین برگر ۳ نفره

یه عالمه همبرگر ، پنیر، قارچ فراوان، ۳نفره
ساندویچ مین برگر 3 نفره
۲۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب ژامبون تنوری ۳ نفره

ژامبون فراوان، قارچ و پنیر فراوان، ۳ نفره
ساندویچ بمب ژامبون تنوری ۳ نفره
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب ژامبون سرد ۳ نفره

کالباس خشک ۷۰%، سس مایونز، گوجه، خیارشور
ساندویچ بمب ژامبون سرد ۳ نفره
۱۷۰,۰۰۰ تومان

کاتیوشا گوشت ۳ نفره

گوشت چرخ کرده، پپرونی ریز شده، ژامبون ریز شده، قارچ و پنیر، ۳نفره
کاتیوشا گوشت ۳ نفره
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ اتم ویچ ۳ نفره

یه عالمه همبرگر، یه عالمه فیله مرغ، یه عالمه ژامبون، ۲ عدد هات داگ، قارچ و پنیر، ۳ نفره
ساندویچ اتم ویچ ۳ نفره
۲۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ تک نفره

ساندویچ هات داگ ویژه (یک نفره)

هات داگ، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه
ساندویچ هات داگ ویژه (یک نفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس ویچ (یک نفره)

۲همبرگر، فیله مرغ، ژامبون، قارچ و پنیر عدد
ساندویچ میکس ویچ (یک نفره)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه (یک نفره)

دو عدد همبرگر گوساله ۲۰۰گرم، پنیرپیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر ویژه (یک نفره)
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری (یک نفره)

ژامبون و قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری (یک نفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله (یک نفره)

فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله (یک نفره)
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۲۵۰ گرم کالباس خشک ۷۰%، سس مایونز، گوجه، کاهو، خیار شور، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد
۷۵,۰۰۰ تومان

سس

سس کچاپ (اضافه)

سس کچاپ (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز (اضافه)

سس مایونز (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هی دی خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر هی دی خانواده

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

هلو

۲۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ ۳۳۰ سی سی
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان