جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه کباب سلطانی

۱سیخ جوجه معمولی، ۱ سیخ برگ معمولی
چلو جوجه کباب سلطانی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب اسکندری

۱ سیخ برگ ۱۰۰ گرمی که با جوجه چرخ شده تزیین شده
چلو کباب اسکندری
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱ سیخ کوبیده، ۱ سیخ برگ معمولی
چلو کباب سلطانی
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۰۰ گرم برگ و جوجه (یک تکه جوجه یک تکه برگ)
چلو کباب بختیاری
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیرازی

۱ سیخ کوبیده، ۱ سیخ جوجه معمولی
چلو کباب شیرازی
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص مادستان

۱ سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی با جوجه چرخ شده تزیین شده
چلو کباب مخصوص مادستان
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ویژه

۱۸۰ گرم راسته گوساله
چلو کباب برگ ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۱۴۰ گرم راسته گوساله
چلو کباب برگ مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ معمولی

۱۰۰ گرم راسته گوساله
چلو کباب برگ معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

۲۰۰ گرم فیله مرغ به صورت حلزونی
چلو جوجه کباب حلزونی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۲۵۰ گرم شنسل مرغ
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۵۰ گرم شنسل مرغ
چلو جوجه کباب معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ ۱۰۰ گرمی
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کوبیده ۱۰۰گرمی که با تکه های جوجه تزیین میشود
چلو کباب نگینی مخصوص (دو سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده میکس

۱ سیخ کوبیده گوشت، ۱ سیخ کوبیده مرغ
چلو کباب کوبیده میکس
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ ۱۰۰ گرمی
چلو کباب کوبیده مرغ مخصوص (دو سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۱۳۰ گرم کباب کوبیده
چلو کباب لقمه
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

کوبیده ۱۳۰گرمی که با تکه های جوجه تزیین میشود
چلو کباب لقمه نگینی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۰۰ گرم
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی معمولی (یک سیخ)

کوبیده ۱۰۰گرمی که با تکه های جوجه تزیین میشود
چلو کباب نگینی معمولی (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)

۱۰۰ گرم
چلو کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کتف و بال

۶ عدد
چلو کباب کتف و بال
۱۵,۰۰۰ تومان

برنج ساده

۳۵۰ گرم برنج دم کشیده و پخته شده ایرانی درجه یک
برنج ساده
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب سلطانی

۱سیخ جوجه معمولی، ۱ سیخ برگ معمولی
خوراک جوجه کباب سلطانی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب اسکندری

۱۰۰ گرم برگ که با جوجه چرخ شده تزیین شده
خوراک کباب اسکندری
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۱ سیخ کوبیده، ۱ سیخ برگ معمولی
خوراک کباب سلطانی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۰۰ گرم برگ و جوجه
خوراک کباب بختیاری
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیرازی

۱ سیخ کوبیده، ۱ سیخ جوجه معمولی
خوراک کباب شیرازی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص مادستان

کوبیده با روکش جوجه تزیین شده، با دلمه، گوجه
خوراک کباب مخصوص مادستان
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ویژه

۱۸۰ گرم راسته گوساله
خوراک کباب برگ ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۱۴۰ گرم راسته گوساله
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ معمولی

۱۰۰ گرم راسته گوساله
خوراک کباب برگ معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

۲۰۰ گرم فیله مرغ به صورت حلزونی
خوراک جوجه کباب حلزونی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

۲۵۰ گرم
خوراک جوجه کباب ممتاز
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۲۰۰ گرم
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ ۱۰۰ گرمی
خوراک کباب کوبیده مرغ مخصوص (دو سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۱۴۰ گرم کباب کوبیده
خوراک کباب لقمه
۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

کوبیده ۱۳۰گرمی که با تکه های جوجه تزیین میشود
خوراک کباب لقمه نگینی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۰۰ گرم
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی معمولی (یک سیخ)

کوبیده ۱۰۰گرمی که با تکه های جوجه تزیین میشود
خوراک کباب نگینی معمولی (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)

۱۰۰ گرم
خوراک کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کتف و بال

۶ عدد
خوراک کباب کتف و بال
۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۳۵۰ گرم الی ۴۰۰ گرم
خوراک ماهی قزل آلا
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم الی ۴۰۰ گرم
خوراک مرغ
۹,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۴ عدد نصفه
گوجه کبابی
۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۴۰۰ گرم
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۲۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم
زرشک پلو با مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

استامبولی

استامبولی
۹,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

یک نفره
خورشت قیمه (اضافه)
۷,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه (یک کیلو)

خورشت قیمه (یک کیلو)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک نفره
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (یک کیلو)

خورشت قورمه سبزی (یک کیلو)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۱,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپس

۲,۵۰۰ تومان

میراندا

۲,۵۰۰ تومان

سون آپ

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

لیمویی زمزم

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

دوغ عالیس لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ عالیس لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ عالیس بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ عالیس بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ عالیس خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ عالیس خانواده
۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هوفنبرگ شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هوفنبرگ شیشه ای

هلو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

آناناس

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

هلو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

هلو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

سیب

۶,۰۰۰ تومان

آناناس

۶,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار قوطی هوفنبرگ

پرتقال

۵,۰۰۰ تومان

بلوبری

۵,۰۰۰ تومان

کاکتوس

۵,۰۰۰ تومان

سیب

۵,۰۰۰ تومان

کیوی

۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

۵,۰۰۰ تومان

سیب

۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار شیشه ای

بلوبری

۴,۰۰۰ تومان

پرتقال و موز

۴,۰۰۰ تومان

سیب و کیوی

۴,۰۰۰ تومان

لیموناد

۴,۰۰۰ تومان

موهیتو

۴,۰۰۰ تومان

کاکتوس

۴,۰۰۰ تومان

آلبالو

۴,۰۰۰ تومان

انگور

۴,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
آبمیوه گازدار خانواده هوفنبرگ

آلبالو

۶,۵۰۰ تومان

بلوبری

۶,۵۰۰ تومان

انگور

۷,۰۰۰ تومان

سیب

۶,۵۰۰ تومان

کیوی

۶,۵۰۰ تومان

موهیتو

۶,۵۰۰ تومان

لیموناد

۶,۵۰۰ تومان

پرتقال و موز

۶,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای عالیس
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه لیموناد زمزم

۱.۵ لیتر
نوشابه لیموناد زمزم
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دماوند

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک دماوند
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ دماوند

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ دماوند
۲,۵۰۰ تومان