جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب حسینی

کباب چوبی
چلو کباب حسینی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

برگ و جوجه
چلو کباب بختیاری
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب حسینی

کباب چوبی
خوراک کباب حسینی
۶۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

برگ و جوجه
خوراک کباب بختیاری
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

خوراک جوجه کباب ممتاز
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت و لوبیا

خوراک گوشت و لوبیا
۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ آلو

خوراک مرغ آلو
۳۱,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

چلو مرغ آلو

چلو مرغ آلو
۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

شیرین پلو با مرغ
۴۳,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۳۷,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با جوجه

شیرین پلو با جوجه
۴۵,۰۰۰ تومان

شفته نخودچی با رب انار

شفته نخودچی با رب انار
۲۸,۰۰۰ تومان

مسما کدو با گوشت

مسما کدو با گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

مسما کدو با مرغ

مسما کدو با مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

کوفته آلو

دو عدد
کوفته آلو
۳۳,۰۰۰ تومان

شیرین پلو

شیرین پلو
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۹,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت مسما بادمجان با گوشت

چلو خورشت مسما بادمجان با گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مسما بادمجان با مرغ

چلو خورشت مسما بادمجان با مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

چلو خورشت فسنجان با مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان بدون مرغ

چلو خورشت فسنجان بدون مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۳۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو
۸,۰۰۰ تومان

ماست مخصوص

ماست مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۸,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

زیرو

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان