جست‌وجو در اسنپ‌فود

تخفیف‌دارها

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۰۰گرم سینه مرغ و ۴۰۰گرم برنج به همراه گوجه و لیمو ترش
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ ۱۴۰گرمی مخلوط گوسفندی و گوساله و۴۰۰گرم برنج به همراه گوجه و لیمو ترش
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو آدانا کباب

یک سیخ کباب مخلوط گوساله و گوسفندی ۵۰۰ گرمی میکس شده با سبزیجات معطر و ادویه جات مخصوص و کمی تند، ۴۰۰ گرم برنج مخصوص آدانا، دورچین...
چلو آدانا کباب
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب شف آدانا

یک سیخ میکس کباب لقمه ۲۵۰ گرمی و جوجه کباب ۱۵۰ گرمی و تند، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو کباب شف آدانا
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ سینه مرغ ۳۰۰ گرمی طعم دار شده با رب انار، گردو و سس مخصوص، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب ترش
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان کامل ۸۰۰-۹۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۳۰۰گرم سینه مرغ به همراه گوجه و پیاز جعفری و لیموترش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

جوجه کباب ران ۲۵۰گرمی، لیمو، گوجه، پیاز جعفری، نان لواش
خوراک جوجه کباب ران

یک سیخ

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک شف کباب آدانا

یک سیخ میکس کباب لقمه ۲۵۰ گرمی و جوجه کباب ۱۰۰ گرمی (مقداری تند میباشد)
خوراک شف کباب آدانا
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت ۱۴۰گرمی گوساله و گوسفندی
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کامل ۸۰۰-۹۰۰ گرم
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم سینه مرغ
شنیسل مرغ
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب چنجه

یک سیخ ۲۰۰ گرم راسته گوسفندی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی
چلو کباب چنجه
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۶۰گرم سینه مرغ و ۴۰۰گرم برنج به همراه گوجه و لیمو ترش
چلو جوجه کباب معمولی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۰۰گرم سینه مرغ و ۴۰۰گرم برنج به همراه گوجه و لیمو ترش
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ ۱۴۰گرمی مخلوط گوسفندی و گوساله و۴۰۰گرم برنج به همراه گوجه و لیمو ترش
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو کباب سلطانی
۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب راسته گوسفندی ۱۵۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو کباب برگ

مخصوص (فیله ۲۰۰ گرم)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ممتاز (راسته ۲۵۰ گرم)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو آدانا کباب

یک سیخ کباب مخلوط گوساله و گوسفندی ۵۰۰ گرمی میکس شده با سبزیجات معطر و ادویه جات مخصوص و کمی تند، ۴۰۰ گرم برنج مخصوص آدانا، دورچین...
چلو آدانا کباب
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۵۰گرم مغز راسته گوسفندی و۱۵۰گرم سینه مرغ و۴۰۰گرم برنج پخته به همراه گوجه و لیمو
چلو کباب بختیاری
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب شف آدانا

یک سیخ میکس کباب لقمه ۲۵۰ گرمی و جوجه کباب ۱۵۰ گرمی و تند، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو کباب شف آدانا
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ ۱۴۰ گرمی گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ تا ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ سینه مرغ ۳۰۰ گرمی طعم دار شده با رب انار، گردو و سس مخصوص، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب ترش
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان کامل ۸۰۰-۹۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب مخصوص

۳۰۰گرم سینه مرغ به همراه گوجه و پیاز جعفری و لیموترش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

۱۶۰گرم سینه مرغ به همراه گوجه و لیمو ترش و پیاز جعفری خلالی
خوراک جوجه کباب معمولی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۱۵۰ گرم مغز راسته گوسفندی، یک عدد گوجه، خیارشور، کلم، پیاز جعفری
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۱۵۰ گرم مغز راسته گوسفندی
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

جوجه کباب ران ۲۵۰گرمی، لیمو، گوجه، پیاز جعفری، نان لواش
خوراک جوجه کباب ران

یک سیخ

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۰۰گرم مغز راسته گوسفندی
خوراک کباب چنجه
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش
خوراک کباب سلطانی
۲۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ از راسته گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی لیمو ترش
خوراک کباب برگ

ممتاز (راسته ۲۵۰ گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک شف کباب آدانا

یک سیخ میکس کباب لقمه ۲۵۰ گرمی و جوجه کباب ۱۰۰ گرمی (مقداری تند میباشد)
خوراک شف کباب آدانا
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۵۰گرم سینه مرغ و ۱۵۰گرم مغز راسته گوسفندی
خوراک کباب بختیاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت ۱۴۰گرمی گوساله و گوسفندی
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ سینه مرغ ۳۰۰ گرم طعم دار شده با رب انار، گردو و سس مخصوص
خوراک جوجه کباب ترش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کامل ۸۰۰-۹۰۰ گرم
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۵۰تا۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی
خوراک ماهیچه
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن ممتاز

۴۵۰تا۵۰۰ گرم گردن گوسفندی
خوراک گردن ممتاز
۲۱۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم سینه مرغ
شنیسل مرغ
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۵۰تا۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کبابی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

۵۰۰ گرم مرغ ،به همراه ۳۵۰ گرم برنج ایرانی ، رب انار مخصوص
چلو اکبر جوجه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۴۵۰تا۵۰۰ گرم ماهیچه ران گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه
۲۷۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۴۵۰تا۵۰۰ گرم ماهیچه ران گوسفندی، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۲۷۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن

۴۵۰تا۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو گردن
۲۳۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۴۵۰تا۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گردن
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۵۰تا۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا

سرخ شده

۱۷۵,۰۰۰ تومان

کبابی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

۴۵۰تا۵۰۰گرم ماهی قزل آلا، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهی قزل آلا

سرخ شده

۱۷۵,۰۰۰ تومان

کبابی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

مرصع پلو با ران مرغ

۵۰۰ گرم ران مرغ زعفرانی
مرصع پلو با ران مرغ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با ران مرغ

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم ران مرغ زعفرانی
شیرین پلو با ران مرغ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ران مرغ

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم ران مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ران مرغ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با ران مرغ

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم ران مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با ران مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۳۵۰-۴۰۰ گرم بادمجان کبابی شده
میرزا قاسمی
۷۵,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

-۳۵۰گرم بادمجان سرخ شده، کشک، پیاز داغ
کشک بادمجان
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۵۰-۴۰۰ گرم خورشت، ۷۰گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۵۰-۴۰۰ گرم خورشت، ۷۰گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۵۰-۴۰۰ گرم خورشت، گوشت گوساله، بادمجان، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۵۰-۴۰۰ گرم خورشت، گوشت گوساله، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۵۰-۴۰۰ گرم خورشت، گوشت گوساله، سیب زمینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۵۰-۴۰۰ گرم خورشت، گوشت گوساله، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر کوزه ای سنتی

یک نفره، شرکتی
ماست موسیر کوزه ای سنتی
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ قارچ و شیر

یک کاسه سوپ قارچ، شیر، خامه، جو
سوپ قارچ و شیر
۴۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۲۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۵۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

کلم سفید، کشمش، ذرت، هویج، سس مخصوص
سالاد اندونزی
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

خیار، گوجه، کاهو، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، خیارشور، گوجه، ژامبون مرغ، سس مخصوص
سالاد ماکارونی
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

گوجه، خیار، پیاز، آبلیمو، آبغوره
سالاد شیرازی
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لینر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان