جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، هات داگ، قارچ، سالامی گوشت، گوشت چرخ کرده، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای

ژامبون گوشت، هات داگ، سالامی گوشت، گوشت، قارچ، پنیر، فلفل، سس خصوص
پیتزا مخصوص پنجره ای
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، هات داگ، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مخلوط
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

راسته گوساله استیکی، سیر تازه، پنیر پیتزا مطهر، قارچ ،زیتون، ذرت به اختیار مشتری، فلفل دلمه سبز و رنگی، سس کچاپ
پیتزا سیر و استیک
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ویژه

ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص، استیک گوشت، فیله مرغ، ذرت و زیتون سیاه، سالامی
پیتزا سوپریم ویژه
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ پخته، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ

سوسیس، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا سوسیس و قارچ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (رژیمی)

جعفری، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، فلفل تند، ذرت و زیتون، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات (رژیمی)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند)

سالامی گوشت، هات داگ، پنیر مطهر، فلفل دلمه، فلفل تند، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (تند)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای (دو نفره)

ژامبون گوشت، هات داگ، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پنجره ای (دو نفره)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و فلفل

هات داگ، سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سوسیس و فلفل
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کوکتل و قارچ

هات داگ، کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا کوکتل و قارچ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و فلفل

پیتزا قارچ و فلفل
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و گوشت

پیتزا ژامبون مرغ و گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا جوان (مینی)

ژامبون گوشت، هات داگ، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا جوان (مینی)
۸۵,۰۰۰ تومان

برگر

چیز قارچ برگر

همبرگر کبابی ۹۵%، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
چیز قارچ برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر ۹۵%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس (کچاپ و فرانسوی)
همبرگر
۹۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر کبابی ۹۵%، ژامبون، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه، سس مخصوص
رویال برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر ۹۵%، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس (کچاپ و فرانسوی)
چیز برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

چیز برگر دوبل
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپیشیال

فیله مرغ، گوشت، ژامبون، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه، سس مخصوص هات داگ، همبرگر
ساندویچ اسپیشیال
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال

همبرگر ۹۵ درصد، ژامبون، قارچ، پنیر، به همراه سبزیجات ساندویچ
ساندویچ رویال
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نصف مرغ

ساندویچ نصف مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان تنوری

زبان گوساله، قارچ، پنیر مطهر، سس مخصوص
ساندویچ زبان تنوری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن تنوری

مرغ، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه، سس مخصوص
ساندویچ چیکن تنوری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

فیله مرغ، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ تنوری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک گوشت

فیله گوساله، ژامبون، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
ساندویچ فیله استیک گوشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر مطهر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ساده

ساندویچ مرغ ساده
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

ساندویچ مرغ ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس (کچاپ و فرانسوی)
ساندویچ هات داگ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری

کوکتل ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس (کچاپ و فرانسوی)
ساندویچ کوکتل تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۹۰% گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس، سس (کچاپ و فرانسوی)
ساندویچ ژامبون سرد
۱۰۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

زبان تنوری

۱۲۰ گرم زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، سیب زمینی، کاهو، گوجه، خیارشور، ذرت، زیتون، سس، نان باگت
زبان تنوری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

فیله تنوری

۲۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیرگودا، قارچ، سیب زمینی، کاهو، گوجه، خیارشور، ذرت، زیتون، سس، نان باگت
فیله تنوری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

استیک کبابی

۱۵۰ گرم گوشت راسته گوساله، ژامبون، قارچ، پنیر، سیب زمینی، کاهو، گوجه، خیارشور، ذرت، زیتون، سس، نان باگت
استیک کبابی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ

ران مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر، ژامبون، فلفل دلمه ای
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیپس با پنیر و قارچ

چیپس با پنیر و قارچ
۸۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

به صورت باگتی (۷ الی ۱۰ تکه) یا به صورت پیتزایی (یک تکه بزرگ)
نان سیر
۹۵,۰۰۰ تومان

مخلفات (چهار نفره)

کاهو، گوجه، خیارشور، سس کچاپ، سس مایونز
مخلفات (چهار نفره)
۶۰,۰۰۰ تومان

سس

سس
۳,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس فرانسوی
سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۴,۰۰۰ تومان

سس مصوص آنی

سس مصوص آنی
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هی دی قوطی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هی دی خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر هی دی خانواده

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۱۵,۰۰۰ تومان