جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا مخصوص

مینی (۱۹ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون تند پپرونی، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا پپرونی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

مرغ ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا چیکن

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

میکس ژامبون گوشت و مرغ، مرغ ریش شده، پنیر تست، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

گوشت چرخ کرده، مرغ ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا قارچ و پنیر

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا مخصوص

مینی (۱۹ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

مرغ ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا چیکن

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز

گوشت چرخ کرده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا بلونیز

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون تند پپرونی، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا پپرونی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

میکس ژامبون گوشت و مرغ، مرغ ریش شده، پنیر تست، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

گوشت چرخ کرده، مرغ ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، گوجه، نخود فرنگی، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا
پیتزا قارچ و پنیر

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، خیارشور، کاهو، گوجه
همبرگر
۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه
قارچ برگر
۶۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
چیز برگر
۶۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
چیز برگر با قارچ
۶۵,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ لایه ۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
دبل چیز برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ لایه ۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، خیارشور، کاهو، گوجه
دبل برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، ژامبون، خیارشور، کاهو، گوجه
رویال برگر
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله سوخاری

فیله سوخاری، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه،
ساندویچ فیله سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

سینه مرغ طعم دار شده، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ چیکن گریل
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش ریش شده، سس مخصوص، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیپس و پنیر

ژامبون، پنیر، چیپس، قاررچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ چیپس و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون ۹۰%، خیارشور، گوجه، نان باگت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۹۰%، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ

هات داگ ۹۰%، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون ۹۰%، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون ۹۰%، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله استریپس
۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵ عدد
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۷ عدد
پیاز سوخاری
۴۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه گیلاسی، کلم قرمز، هویج، خیار، سس مخصوص (یک نفره)
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، ذرت، سس (یک نفره)
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی، پنیر، سس، ذرت، فلفل دلمه ای
سیب زمینی با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

ژامبون، قارچ، سس، چیپس، پنیر، سس مخصوص، فلفل لمه ای، ذرت، زیتون، پنیر گودا
چیپس و پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

یک لیتر
ماالشعیر خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای
۸,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده

یک لیتر
لیموناد خانواده
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان