نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۱۹ سانتی متر
پیتزا مخصوص

مینی

۳۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون تند پپرونی، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۱۹ سانتی متر
پیتزا پپرونی

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۲۸ سانتی متر
پیتزا رست بیف

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، گوجه، نخود فرنگی، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۳۶ سانتی متر
پیتزا سبزیجات

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

مرغ ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۳۶ سانتی متر
پیتزا چیکن

خانواده

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۱۹ سانتی متر
پیتزا مخصوص

مینی

۳۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

مرغ ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۱۹ سانتی متر
پیتزا چیکن

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز

گوشت چرخ کرده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۱۹ سانتی متر
پیتزا بلونیز

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون تند پپرونی، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۱۹ سانتی متر
پیتزا پپرونی

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

میکس ژامبون گوشت و مرغ، مرغ ریش شده، پنیر تست، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ س...
پیتزا یونانی

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتی متر
پیتزا رست بیف

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

گوشت چرخ کرده، مرغ ریش شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتی متر
پیتزا سالامی

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، گوجه، نخود فرنگی، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتی متر
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتی متر
پیتزا قارچ و پنیر

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، خیارشور، کاهو، گوجه
همبرگر
۳۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه
قارچ برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
چیز برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
چیز برگر با قارچ
۴۴,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ لایه ۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
دبل چیز برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ لایه ۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، خیارشور، کاهو، گوجه
دبل برگر
۵۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۰۰ گرم گوشت گرم گوسفندی، ژامبون، خیارشور، کاهو، گوجه
رویال برگر
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله سوخاری

فیله سوخاری، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه،
ساندویچ فیله سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

سینه مرغ طعم دار شده، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ چیکن گریل
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش ریش شده، سس مخصوص، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیپس و پنیر

ژامبون، پنیر، چیپس، قاررچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ چیپس و پنیر
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون ۹۰%، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون ۹۰%، خیارشور، گوجه، نان باگت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون ۹۰%، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۹۰%، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ

هات داگ ۹۰%، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ
۴۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله استریپس
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵ عدد
قارچ سوخاری
۲۹,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۷ عدد
پیاز سوخاری
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

یک نفره، سس مخصوص.کاهو.گوجه گیلاسی.کلم قرمز .هویج.خیار
سالاد فصل
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

یک نفره
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی، پنیر، سس، ذرت، فلفل دلمه ای
سیب زمینی با پنیر
۴۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

ژامبون، قارچ، سس، چیپس، پنیر، سس مخصوص، فلفل لمه ای، ذرت، زیتون، پنیر گودا
چیپس و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

یک لیتر
ماالشعیر خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۴,۵۰۰ تومان

دوغ آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای
۷,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده

یک لیتر
لیموناد خانواده
۱۳,۰۰۰ تومان