نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ ۲۰۰ گرم فیله گوساله، یک سیخ ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین
چلو کباب سلطانی
۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ ۲۰۰ گرم فیله گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، خیارشور، گوجه کبابی، ته چین
چلو کباب برگ
۶۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ ۲۵۰ گرم فیله گوساله و شنیسل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین
چلو کباب بختیاری
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ ۲۰۰ گرم فیله گوساله و دنبه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین
چلو کباب چنجه
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری معمولی

یک سیخ ۲۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، یک سیخ ۸۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته...
چلو کباب وزیری معمولی
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری مخصوص

یک سیخ ۲۸۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، یک سیخ ۱۲۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ت...
چلو کباب وزیری مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۸۵ گرم)

۲ سیخ کباب کوبیده ۸۵ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین
چلو کباب کوبیده (85 گرم)
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب دورو (عربی)

یک سیخ ۲۵۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده به همراه گوشت گوساله وسبزیجات، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین
چلو کباب دورو (عربی)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

۲ سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۰۰ گرم،۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین
چلو کباب نگین دار
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۲۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین
چلو جوجه کباب معمولی
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ ۳۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین
چلو جوجه کباب مخصوص
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ ۲۰۰ گرم فیله گوساله، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین
خوراک کباب سلطانی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ ۲۰۰ گرم فیله گوساله، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین، نان
خوراک کباب برگ
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ ۲۵۰ گرم فیله گوساله و شنیسل مرغ، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین، نان
خوراک کباب بختیاری
۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ ۲۰۰ گرم فیله گوساله، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین، نان
خوراک کباب چنجه
۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم گوشت گوساله، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین.یک بسته نان
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ ۳۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین، یک بسته نان
خوراک جوجه کباب مخصوص
۴۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب چینی

یک سیخ ۲۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده سرخ شده، نارنج، فلفل، گوجه کبابی، ته چین، نان
خوراک جوجه کباب چینی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، سس مخصوص، نارنج،فلفل، ته چین
خوراک مرغ سرخ شده
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

۴۰۰ گرم ران مرغ تازه، سس مخصوص، نارنج، فلفل، ته چین
خوراک مرغ سس پز
۳۱,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۲۵۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، نارنج، فلفل، ته چین
شنیسل مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۱۰ گرم گوشت گوساله تازه
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

چلو ماهیچه گوسفندی
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، نارنج، ته چین
چلو ماهی قزل آلا
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۲۰۰ چلو گوشت ماهیچه گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، ته چین
چلو گوشت
۵۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، ته چین
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۴۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز

۴۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، نارنج، فلفل، ته چین
زرشک پلو با مرغ سس پز
۳۹,۰۰۰ تومان

استانبولی با گوشت

۳۵۰ گرم استانبولی با گوشت گوساله
استانبولی با گوشت
۱۷,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

۳۵۰ گرم لوبیا پلو گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
لوبیا پلو با گوشت
۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با گوشت

۲۰۰ گرم گوشت ماهیچه گوساله، ۳۰۰ گرم سبزی پلو با برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، ته چین
سبزی پلو با گوشت
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، فلفل
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۵۰ گرم خورشت قیمه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، فلفل
چلو خورشت قیمه
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه

۲۵۰ گرم خورشت قورمه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، فلفل
چلو خورشت قورمه
۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (بدون برنج)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (بدون برنج)
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (بدون برنج)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه
خورشت قیمه (بدون برنج)
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه (بدون برنج)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه
خورشت قورمه (بدون برنج)
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون شور

شرکتی
زیتون شور
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۸,۰۰۰ تومان

هلو

۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

انگور

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۵,۰۰۰ تومان