جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا بندری آمریکایی یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس کوکتل ۶۰%، پیاز، سس مخصوص، فلفل، قارچ، پنیر پیتزا، طعم پیتزا تند
پیتزا بندری آمریکایی یک نفره
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بندری آمریکایی دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس کوکتل ۶۰%، پیاز، سس مخصوص، فلفل، قارچ، پنیر پیتزا، طعم پیتزا تند
پیتزا بندری آمریکایی دو نفره
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوخاری آمریکایی یک نفره

پنیر ناپولیتن، ژامبون گوشت و مرغ کبابی، شنیسل مرغ سوخاری، قارچ، کراکف، ذرت، زیتون، پنیر موزارلا
 پیتزا سوخاری آمریکایی یک نفره
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوخاری آمریکایی دو نفره

پنیر ناپولیتن، ژامبون گوشت و مرغ کبابی، شنیسل مرغ سوخاری، قارچ، کراکف، ذرت، زیتون، پنیر موزارلا
 پیتزا سوخاری آمریکایی دو نفره
۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پیتو آمریکایی یک نفره

سس ناپولیتن، گوشت گوساله رست شده، فیله مرغ گریل شده، زیتون، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا مخصوص پیتو آمریکایی یک نفره
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پیتو آمریکایی دو نفره

سس ناپولیتن، گوشت گوساله رست شده، فیله مرغ گریل شده، زیتون، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا مخصوص پیتو آمریکایی دو نفره
۲۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی یک نفره

سس ناپولیتن، گوشت گوساله رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا رست بیف آمریکایی یک نفره
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی دو نفره

سس ناپولیتن، گوشت گوساله رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا رست بیف آمریکایی دو نفره
۲۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی یک نفره

سس ناپولیتن، گوشت گوساله مزه دار شده چرخ شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی یک نفره
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی دو نفره

سس ناپولیتن، گوشت گوساله مزه دار شده چرخ شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی دو نفره
۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی یک نفره

فیله مرغ گریل، قارچ، سس آلفردو، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی یک نفره
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی دو نفره

فیله مرغ گریل، قارچ، سس آلفردو، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی دو نفره
۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی گریل آمریکایی یک نفره (تند)

سوسیس پپرونی گریل، سس گلوریا، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی گریل آمریکایی یک نفره (تند)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی گریل آمریکایی دو نفره (تند)

سوسیس پپرونی گریل، سس گلوریا، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی گریل آمریکایی دو نفره (تند)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی یک نفره

ژامبون گوشت و مرغ، سس ناپولیتن، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر موزارلا، زیتون
پیتزا مخلوط آمریکایی یک نفره
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی دو نفره

ژامبون گوشت و مرغ، سس ناپولیتن، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر موزارلا، زیتون
پیتزا مخلوط آمریکایی دو نفره
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون یک نفره

سس ناپولیتن، ذرت، قارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون یک نفره
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون دو نفره

سس ناپولیتن، ذرت، قارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون دو نفره
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا بیکن ایتالیایی ۳۰ سانتی متر

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت ۹۰ درصد، گوشت، قارچ، زیتون، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس کره
پیتزا بیکن ایتالیایی 30 سانتی متر
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک کره ای ایتالیایی ۳۰ سانتی متر

فیله گوشت گوساله طعم دارشده، سس کره، سس سیر، زیتون، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا سیر و استیک کره ای ایتالیایی 30 سانتی متر
۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی ۳۰ سانتی متر

گوشت گوساله رست شده، سس آلفردو، قارچ، پنیر گودا، زیتون، ذرت، پنیر موزارلا
پیتزا رست بیف ایتالیایی 30 سانتی متر
۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی ۳۰ سانتی متر

سس کره، هویج، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی 30 سانتی متر
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی گریل ایتالیایی ۳۰ سانتی متر

سوسیس پپرونی گریل شده، سس گلوریا، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی گریل ایتالیایی 30 سانتی متر
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاور ایتالیایی ۳۰ سانتی متر

فیله مرغ گریل شده، قارچ، سس آلفردو، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا چیکن لاور ایتالیایی 30 سانتی متر
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاور ایتالیایی ۳۰ سانتی متر

استیک گوساله، بیکن گوشت ۹۰ درصد، سس ناپولیتن، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا
پیتزا میت لاور ایتالیایی 30 سانتی متر
۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی ۳۰ سانتی متر

استیک گوساله، فیله مرغ، قارچ، زیتون، سس ناپولیتن، پنیر موزارلا، پنیر گودا
پیتزا مخصوص ایتالیایی 30 سانتی متر
۱۹۸,۰۰۰ تومان

برگر

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک عدد سوسیس چوریتسو، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، قارچ، پنیر موزا...
چوریتسو برگر
۱۶۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس خیارشور، کاهو، نان گرد پنیری شده
چیز برگر فرانسوی
۱۳۸,۰۰۰ تومان

تگزاس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۶۰ گرم گوشت استیک گوساله، یک ورق پنیر گودا، قارچ، پنیر پیتزا، سس خیارشور...
تگزاس برگر
۱۶۸,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، سس خیارشور، کاهو، گوجه، نان گرد
دبل چیز برگر
۱۷۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲ عدد فیله مرغ گریل شده ۶۰ گرمی، سس خیارشور، پنیر چدار، کاهو، گوجه، نان گرد
چیکن برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، سس خیارشور، کاهو، گوجه، نان گرد
برگر ذغالی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، سس خیارشور کاهو، گوجه، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
چیز برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس خیارشور، قارچ، پنیر موزارلا، نان گرد
ماشروم برگر
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک ویژه

۱۵۰ گرم گوشت استیک فیله گوساله، قارچ، پنیر موزارلا، سس خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
 ساندویچ استیک ویژه
۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده کره ای ۶۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۸۰ درصد،...
 ساندویچ مخلوط ویژه
۱۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری تند

سوسیس آلمانی ۷۰ درصد، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، سس خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری  تند
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتو ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده ۶۰ گرمی، سس خیارشور، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر م...
 ساندویچ پیتو ویژه
۱۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ ۸۰ درصد، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۸۰ درصد، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۸۰ درصد، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۸۰ درصد، قارچ، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس ایسلندی، پنیر موزارلا، نان باگت
 ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ساده

۲ عدد فیله مرغ کره ای گریل ۶۰ گرمی، سس خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ساده
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۲ عدد فیله مرغ گریل شده ۶۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۸۰ درصد، سس خیارشور، کاهو، گوجه، پنیر موزارلا، قارچ، نان باگت
 ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

۲ عدد سوسیس کوکتل ۷۰ درصد، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

۲ عدد سوسیس کوکتل ۷۰ درصد، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل ساده
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

بمب برگر کریسپی

یک عدد برگر سوخاری دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس خیارشور، کاهو، نان گرد
بمب برگر کریسپی
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ژامبون گلد کریسپی

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۸۰ درصد کریسپی، ۲ ورق پنیر گودا، سس خیارشور، کاهو، نان باگت
ژامبون گلد کریسپی
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کریسپی

یک عدد هات داگ ۸۰ درصد سوخاری، پنیر چدار، سس خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ کریسپی
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کریسپی ساده

۲ عدد فیله مرغ سوخاری ۶۰ گرمی، پنیر چدار، سس خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ کریسپی ساده
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کریسپی ویژه

۲ عدد فیله مرغ سوخاری ۶۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰ درصد، یک ورق پنیر گودا، سس خیارشور، کاهو، پنیر موزارلا، قارچ، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ کریسپی ویژه
۱۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ بیکن (سرد)

۱۵۰ گرم بیکن گوشت ۹۰ درصد، سس خیارشور، کاهو، گوجه، سس ایسلندی، نان باگت
ساندویچ بیکن (سرد)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت ۸۰ درصد، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس ایسلندی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ ۸۰ درصد، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس ایسلندی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه (سرد)

۲۳۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۸۰ درصد، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس ایسلندی، نان باگت
ساندویچ ژامبون ویژه (سرد)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

ران سوخاری ۲ تکه

۲ تکه ران سوخاری، سیب زمینی کریسپی، سالاد کلم، ۲ عدد نان لقمه
ران سوخاری 2 تکه
۹۸,۰۰۰ تومان

ران سوخاری ۳ تکه

۳ تکه ران سوخاری، سیب زمینی کریسپی، سالاد کلم، ۳ عدد نان لقمه
ران سوخاری 3 تکه
۱۲۸,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

۵ تکه پنیر سوخاری، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سوخاری، ۵ تکه پیاز سوخاری، ۲ عدد فیله رول سوخاری
سبد سوخاری
۱۷۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری دو تکه

۲ عدد فیله مرغ سوخاری ۶۰ گرمی، ۲ عدد نان لقمه، سالاد کلم، سیب زمینی کریسپی
فیله سوخاری دو تکه
۱۰۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری سه تکه

۳ عدد فیله مرغ سوخاری ۶۰ گرمی، ۳ عدد نان لقمه، سالاد کلم، سیب زمینی کریسپی
فیله سوخاری سه تکه
۱۳۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری چهار تکه

۴ عدد فیله مرغ سوخاری ۶۰ گرمی، ۴ عدد نان لقمه، سالاد کلم، سیب زمینی کریسپی
فیله سوخاری چهار تکه
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا بیف الفردو ۶۰۰ گرم

سس آلفردو، قارچ، گوشت گوساله رست شده، پاستا پنه، پنیر پارمسان
پاستا بیف الفردو 600 گرم
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن مارینارا ۶۰۰ گرم

۲ عدد فیله مرغ ۶۰ گرمی، قارچ، پاستا پنه، سس مارینارا، پنیر پارمسان
پاستا چیکن مارینارا 600 گرم
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو ۶۰۰ گرم

سس آلفردو، ۲ عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر پارمسان، پاستا پنه
پاستا چیکن آلفردو 600 گرم
۱۰۸,۰۰۰ تومان

کبابی

فیله مرغ کبابی دو تکه

۲ عدد فیله مرغ گریل شده ۶۰ گرمی، ۲ عدد نان لقمه، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده
فیله مرغ کبابی دو تکه
۹۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ کبابی سه تکه

۳ عدد فیله مرغ گریل شده ۶۰ گرمی، ۳ عدد نان لقمه، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده
فیله مرغ کبابی سه تکه
۱۱۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ کبابی چهار تکه

۴ عدد فیله مرغ گریل شده ۶۰ گرمی، ۴ عدد نان لقمه، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده
فیله مرغ کبابی چهار تکه
۱۳۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد پاستا

پاستا، ذرت، هویج، نخود فرنگی، زیتون، سس مخصوص (یک نفره)
سالاد پاستا
۳۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، ذرت، نخود فرنگی، زیتون (یک نفره)
سالاد کلم
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار فیله سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری پنیری، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، سس سزار مخصوص، نان سیر، کاهو، زیتون، ذرت (یک نفره)
سالاد سزار فیله سوخاری
۱۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار فیله گریل

۲ عدد فیله مرغ گریل، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، سس سزار مخصوص، نان سیر، کاهو، زیتون، ذرت (یک نفره)
سالاد سزار فیله گریل
۹۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

خمیر پیتزا، سس سیر، پنیر موزارلا، کره، کنجد
نان سیر
۶۸,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۵ عدد پیاز سوخاری، ادویه مخصوص
پیاز سوخاری
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

۳۰۰ گرم، سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص
سیب زمینی قارچ و پنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی گانگستر

۴۰۰ گرم، سیب زمینی سرخ شده، ۱۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۸۰ درصد خورد شده، قارچ، پنیر موزارلا، یک عدد سوسیس بلغاری
سیب زمینی گانگستر
۹۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

۴۰۰ گرم، سیب زمینی سرخ شده، ۱۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۸۰ درصد خورد شده، قارچ، پنیر موزارلا، کنجد، ادویه مخصوص
سیب زمینی مخصوص
۸۸,۰۰۰ تومان

نان سیر (یک نفره)

خمیر پیتزا، سس سیر، پنیر موزارلا، کره، کنجد
نان سیر (یک نفره)
۶۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵۰ گرم قارچ سوخاری، پنیر پارمسان
قارچ سوخاری
۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص
سیب زمینی سرخ شده
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس چدار

۳۰۰ گرم، سیب زمینی سرخ شده، سس چدار، ادویه مخصوص
سیب زمینی با سس چدار
۷۸,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان باگت سحر
نان (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی مشکی

کوکا
نوشابه قوطی مشکی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی کولا

۱.۵ لیتر
 نوشابه خانواده پپسی کولا
۲۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
 نوشابه خانواده کوکا کولا
۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو لیمو
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو استوایی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو هلو
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو کلاسیک

۳۳۰ میلی لیتر
 ماءالشعیر قوطی هی جو کلاسیک
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو لیمو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو لیمو
۱۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو هلو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو هلو
۱۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو استوایی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو استوایی
۱۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی (کوچک)

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی (کوچک)
۴,۰۰۰ تومان