جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

نانوایی های تهران

نان سنگکی سنتی مجید

سنگک

سنگک سنتی ساده

برشته یا نرم بودن به انتخاب شما
سنگک سنتی ساده
۷,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی کنجدی

یک رو کنجد
سنگک سنتی کنجدی
۸,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو کنجد

سنگک سنتی دو رو کنجد
ناموجود

سنگک سنتی دو رو پر کنجد

سنگک سنتی دو رو پر کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی معمولی

نان ساده
سنگک سنتی معمولی
ناموجود

سنگک سنتی خشخاشی

سنگک سنتی خشخاشی
ناموجود

سنگک سنتی پر سیاه دانه

یک عدد
سنگک سنتی پر سیاه دانه
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

یک عدد
سنگک سنتی سبزیجات
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات بزرگ

سنگک سنتی سبزیجات بزرگ
ناموجود

سنگک سنتی سبوس دار بزرگ

سبوس کنجد
سنگک سنتی سبوس دار بزرگ
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر خشخاش

یک عدد
سنگک سنتی پر خشخاش
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی چند مغز ویژه بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی چند مغز ویژه بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر زیره

یک عدد
سنگک سنتی پر زیره
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو کنجد بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی دو رو کنجد بزرگ
ناموجود

نان سنگک دکتر سبوس گندم

یک عدد
نان سنگک دکتر سبوس گندم
۱۸,۰۰۰ تومان

نان سنگک دکتر سبوس برنج

یک عدد
نان سنگک دکتر سبوس برنج
۱۸,۰۰۰ تومان

نان سنگک دکتر سبوس جو دوسر

یک عدد
نان سنگک دکتر سبوس جو دوسر
۲۰,۰۰۰ تومان

نان سنگک دکتر سبوس جوانه گندم

یک عدد
 نان سنگک دکتر سبوس جوانه گندم
۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

آرد سبوس دار سنگک

۱ کیلوگرم
آرد سبوس دار سنگک
۱۵,۰۰۰ تومان

آرد مخصوص حلوا

۱ کیلوگرم
آرد مخصوص حلوا
۱۵,۰۰۰ تومان

مایه خمیر

یک بسته
مایه خمیر
۱۵,۰۰۰ تومان

خمیر چانه ای

یک بسته
خمیر چانه ای
۵,۰۰۰ تومان

کیسه نایلونی

یک عدد
کیسه نایلونی
۲,۰۰۰ تومان

کیسه پارچه ای

یک عدد، قابل شستشو
کیسه پارچه ای
۲۰,۰۰۰ تومان