نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

باقلوا استانبولی

باقلوا استانبولی

۷۰۰ گرم (حدود ۱۴ عدد)

۶۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

دونات شکری

دونات شکری

۶۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۷ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر دسری

شیرینی تر دسری

۷۰۰ گرم (حدود ۶ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۲ عدد)

۸۸,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی متوسط

۱/۶۰۰گرم(تنها نوشتن "تولدت مبارک" یا "تولدتان مبارک"روی کیک امکان پذیر می باشد)
کیک شکلاتی متوسط
۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای لاته

شیرینی کره ای لاته

نیم کیلو

۵۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

دانمارکی برشی

دانمارکی برشی

۷۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۶ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی پنیری

شیرینی دانمارکی پنیری

۷۰۰ گرم (حدود ۱۱ عدد)

۵۷,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۲۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان روسی

شیرینی زبان روسی

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی روسی مربایی

شیرینی روسی مربایی

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

دونات شکری

دونات شکری

۶۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۷ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

دونات دارچینی

دونات دارچینی

۶۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۷ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک کره ای

شیرینی نازک کره ای

نیم کیلو

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای لاته

شیرینی کره ای لاته

نیم کیلو

۵۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

پای بادام

پای بادام

یک کیلو

۷۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مغزدار مخلوط

شیرینی مغزدار مخلوط

حدود ۷۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

حدود ۱,۲۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی مخلوط نواری

شیرینی مخلوط نواری

نیم کیلو

۵۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی مخلوط آلمانی

شیرینی مخلوط آلمانی

نیم کیلو

۵۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

بیسکویت هلندی

بیسکویت هلندی

حدود ۷۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

حدود ۱,۲۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی عسلی خلال بادام

شیرینی عسلی خلال بادام

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

بیسکوییت شکری

ارسال هر دو نوع با توجه به موجودی می باشد.
بیسکوییت شکری

نیم کیلو

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

باقلوا استانبولی

۷۰۰ گرم (حدود ۱۴ عدد)

۶۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

حلوا مخلوط

حلوا مخلوط
۹۰,۰۰۰ تومان

مخلوط خرما و حلوا

مخلوط خرما و حلوا
۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی تر مخلوط

(طرح دکور متغیر)
شیرینی تر مخلوط

۷۰۰ گرم (حدود ۱۵ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۲۴ عدد)

۸۸,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مکزیکی

شیرینی تر مکزیکی

۷۰۰ گرم (حدود ۱۰ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۶ عدد)

۸۸,۰۰۰ تومان

شیرینی تر دسری

شیرینی تر دسری

۷۰۰ گرم (حدود ۶ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۲ عدد)

۸۸,۰۰۰ تومان

کیک

کیک شکلاتی متوسط

۱/۶۰۰گرم(تنها نوشتن "تولدت مبارک" یا "تولدتان مبارک"روی کیک امکان پذیر می باشد)
کیک شکلاتی متوسط
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کیک میوه ای متوسط

یک کیلو و نیم(نوشتن ۴ کلمه روی کیک امکان پذیر می باشد)
کیک میوه ای متوسط
۱۵۰,۰۰۰ تومان

لوازم تولد

شمع معمولی

شمع معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

شمع عددی

شمع عددی

یک

۵,۰۰۰ تومان

دو

۵,۰۰۰ تومان

سه

۵,۰۰۰ تومان

چهار

۵,۰۰۰ تومان

پنج

۵,۰۰۰ تومان

شش

۵,۰۰۰ تومان

هفت

۵,۰۰۰ تومان

هشت

۵,۰۰۰ تومان

نه

۵,۰۰۰ تومان

صفر

۵,۰۰۰ تومان

برف شادی

برف شادی
۲۹,۰۰۰ تومان

کلاه تولد

کلاه تولد
۱۵,۰۰۰ تومان

بشقاب (ده عددی)

بشقاب (ده عددی)
۲۰,۰۰۰ تومان

پک کامل پذیرایی

(بشقاب و چنگال)
پک کامل پذیرایی
۳۰,۰۰۰ تومان

فشفشه بلند (شش عدد)

فشفشه بلند (شش عدد)
۳۵,۰۰۰ تومان

فشفشه دستی (ده عدد)

فشفشه دستی (ده عدد)
۱۵,۰۰۰ تومان

بادکنک معمولی (شش عدد)

بادکنک معمولی (شش عدد)
۱۲,۰۰۰ تومان