جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های تهران

نان و شیرینی آرپا نان

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم (۲۳ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۳ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم
باقلوا استانبولی

۵۰۰ گرم (۱۱ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۳ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

کیک هویج

± ۵۰ گرم، پودر قند، تخم مرغ، آرد، هویج
کیک هویج

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

کیک سیب

± ۵۰ گرم، پودر قند، تخم مرغ، آرد، پودر دارچین، روغن، سیب
کیک سیب

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

پای آناناس

± ۵۰ گرم
پای آناناس

۱ کیلوگرم (۱۳ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیاه و رژیمی

نان جو دوسر

± ۵۰ گرم
نان جو دوسر

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

نان جو اکمک

± ۵۰ گرم
نان جو اکمک

یک بسته (۳۵۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

نان همبرگر جو

± ۵۰ گرم
نان همبرگر جو

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۸,۰۰۰ تومان

نان لقمه جو

± ۵۰ گرم
نان لقمه جو

یک بسته (۵ عدد)

ناموجود

نان تست هفت غله

± ۵۰ گرم
نان تست هفت غله

یک بسته (۸۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

نان شیرین

بامیه خشک

بامیه خشک
بامیه خشک

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

بامیه خشک نیم کیلو

۵۰,۰۰۰ تومان

باقلوا لبنانی

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، زعفران، بکینگ پودر، مغز گردو وبادام
باقلوا لبنانی

یک بسته (۸۰۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بیسکویت کرم دار ساده

بیسکویت کرم دار ساده

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

بیسکویت کرم دار شکلاتی

بیسکویت کرم دار شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرمال گیسو

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، تخم مرغ، بکینگ پودر، خمیر مایع
شیرمال گیسو

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

شیرمال طرح گل

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، تخم مرغ، بکینگ پودر، خمیر مایع
شیرمال طرح گل

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

شیرمال

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، تخم مرغ، بکینگ پودر، خمیر مایع
شیرمال

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

نان خرمایی

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، تخم مرغ، بکینگ پودر، خمیرخرما
نان خرمایی

۵۰۰ گرم (۲ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

نان قندی نرم

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، تخم مرغ، بکینگ پودر، خمیر مایع
نان قندی نرم

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

نان سفید

نان بربری فانتزی

آرد، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده
نان بربری فانتزی

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

نان همبرگر سبوس

± ۵۰ گرم، آرد، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده
نان همبرگر سبوس

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۸,۰۰۰ تومان

نان لقمه

± ۵۰ گرم، آرد، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده
نان لقمه

یک بسته (۵ عدد)

۱۵,۰۰۰ تومان

نان باگت

± ۵۰ گرم، آرد، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده، نان باگت تک نفره
نان باگت

یک عدد

۸,۰۰۰ تومان

نان سیمیت

± ۵۰ گرم، آرد، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده
نان سیمیت

یک عدد

۱۸,۰۰۰ تومان

نان سوپی

± ۵۰ گرم، آرد، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده
نان سوپی

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

نان تست

± ۵۰ گرم، آرد، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده
نان تست

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

نان اسکو

± ۵۰ گرم، آرد، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده
نان اسکو

یک بسته (۳۵۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

نان طعم دار

نان جو سبزیجات

± ۵۰ گرم، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده، آرد جو، شوید
نان جو سبزیجات

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

نان جو خشک زیره

± ۵۰ گرم، آرد جو، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده، شوید
نان جو خشک زیره

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک شوید

± ۵۰ گرم، ± ۵۰ گرم، آرد جو، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده، شوید
نان جو خشک شوید

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

نان خشک

نان تخمه ای

± ۵۰ گرم، آرد جو، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده، تخمه
نان تخمه ای

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

نان قندی خشک

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، آب
نان قندی خشک

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک شاه دانه

± ۵۰ گرم، آرد جو، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده، شاهدانه
نان جو خشک شاه دانه

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک سبوس

± ۵۰ گرم، آرد جو، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده، شاهدانه
نان جو خشک سبوس

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک کنجدی

± ۵۰ گرم، آرد جو، آب، نمک، خمیر مایع، بهبود دهنده، کنجد
نان جو خشک کنجدی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

نان سوخاری

± ۵۰ گرم، شکر، تخم مرغ، روغن مارگارین، نمک، بهبود دهنده، آب
نان سوخاری

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

نان سوخاری چوبوک

± ۵۰ گرم، شهد انگور، تخم مرغ، روغن مارگارین، نمک، بهبود دهنده، آب
نان سوخاری چوبوک

یک بسته ۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

میان وعده

پیراشکی

شکر، آرد، روغن مارگارین، آب، تخم مرغ
پیراشکی

یک عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

پیراشکی لقمه ای

± ۵۰ گرم، شکر، آرد، روغن مارگارین، آب، تخم مرغ
پیراشکی لقمه ای

۳۰۰ گرم (۱۵ تا ۱۷ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

صبحانه

کیک صبحانه

± ۵۰ گرم، تخم مرغ، شکر، آب، شیر، روغن، بکینگ پودر
کیک صبحانه

۱ کیلوگرم (۳ تا ۴ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱ تا ۲ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه رولتی

± ۵۰ گرم، تخم مرغ، شکر، آب، شیر، روغن، بکینگ پودر
کیک صبحانه رولتی

۱ کیلوگرم (۳ تا ۴ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱ تا ۲ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه تختی

± ۵۰ گرم، تخم مرغ، شکر، آب، شیر، روغن، بکینگ پودر
کیک صبحانه تختی

۱ کیلوگرم (۳ تا ۴ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱ تا ۲ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

کیک

کیک خیس

± ۵۰ گرم، شکلات، آرد، آب، تخم مرغ، پودر شکلات
کیک خیس

۱ کیلوگرم (۲ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (یک عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

کیک هویج

± ۵۰ گرم، پودر قند، تخم مرغ، آرد، هویج
کیک هویج

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

کیک سیب

± ۵۰ گرم، پودر قند، تخم مرغ، آرد، پودر دارچین، روغن، سیب
کیک سیب

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم (۲۳ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۱ عدد)

۴۰,۰۰۰ تومان

کیک مافین

± ۵۰ گرم
کیک مافین

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

کیک مافین شکلاتی

± ۵۰ گرم
کیک مافین شکلاتی

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

کیک آلبالویی

± ۵۰ گرم
کیک آلبالویی

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی کنجدی

± ۵۰ گرم
شیرینی کنجدی

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک بسته (۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی میشکا

± ۵۰ گرم
شیرینی میشکا

۵۰۰ گرم (۲۰ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک بسته (۴۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زنجبیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی زنجبیلی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان خشک

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان خشک

یک بسته (۳۰ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی چرخی

± ۵۰ گرم
شیرینی چرخی

یک بسته (۳۰ تا ۳۵ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی ترد

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی ترد

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی نرم

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی نرم

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی بهشتی

± ۵۰ گرم
شیرینی بهشتی

۱ کیلوگرم (۲۷ تا ۲۸ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۳ تا ۱۴ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی

± ۵۰ گرم
شیرینی برنجی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

بیسکویت

± ۵۰ گرم
بیسکویت

۱ کیلوگرم (۳۵ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۷ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

بیسکویت جو

± ۵۰ گرم
بیسکویت جو

۱ کیلوگرم (۳۵ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۷ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی

± ۵۰ گرم
شیرینی پاپیونی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی های بای

± ۵۰ گرم
شیرینی های بای

۱ کیلوگرم (۳۵ تا ۴۰ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۷ تا ۲۰ عدد)

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی

± ۵۰ گرم
شیرینی مشهدی

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی حاج بادام

± ۵۰ گرم
شیرینی حاج بادام

۵۰۰ گرم (۴۵ تا ۵۰ عدد)

۴۰,۰۰۰ تومان

تارت میوه ای

± ۵۰ گرم
تارت میوه ای

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم (۱۳ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

پای آناناس

± ۵۰ گرم
پای آناناس

۱ کیلوگرم (۱۳ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

پای کارامل

± ۵۰ گرم
پای کارامل

۱ کیلوگرم (۱۳ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

پای نارگیل

± ۵۰ گرم
پای نارگیل

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

ویفر

± ۵۰ گرم
ویفر

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

باقلوا و قطاب

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم
باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم (۲۳ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۱ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

قطاب

۳۰۰گرم
قطاب

۵۰۰ گرم (۲۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

سوهان و گز

سوهان

± ۵۰ گرم
سوهان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

نوقا پسته ای

± ۵۰ گرم
نوقا پسته ای

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

سوغات شهر

نان کسمه قزوین

± ۵۰ گرم
نان کسمه قزوین

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کاک کرمانشاه

± ۵۰ گرم
کاک کرمانشاه

یک بسته (۳۵۰ گرم)

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی کرمانشاه

± ۵۰ گرم
شیرینی برنجی کرمانشاه

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قزوین

± ۵۰ گرم
شیرینی قزوین

۵۰۰ گرم (۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

آرد و خمیر

پودر سوخاری

± ۵۰ گرم
پودر سوخاری

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

خمیر پیتزا

± ۵۰ گرم
خمیر پیتزا

یک بسته (۴ عدد)

۲۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

راحتی

± ۵۰ گرم
راحتی

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات فله

± ۵۰ گرم
شکلات فله

۱ کیلوگرم (۶۰ عدد)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۳۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم (۱۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

باسلوق

± ۵۰ گرم
باسلوق

یک بسته (۱۵ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاستیل

± ۵۰ گرم
پاستیل

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان