جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

لبنیات فروشی های تهران

لبنیات سنتی اسبقی پور لیقوان

پر‌طرفدارها

زیتون پرورده

زیتون پرورده با گردو و رب انار
زیتون پرورده

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه

± ۵۰ گرم
عسل چهل گیاه

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پنیر سوپر لیقوان گوسفندی

± ۵۰ گرم
پنیر سوپر لیقوان گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ماست دبه ای

± ۵۰ گرم
ماست دبه ای

۲ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ساده گاوی

± ۵۰ گرم
ماست چکیده ساده گاوی

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر گاوی

± ۵۰ گرم
ماست چکیده موسیر گاوی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

کشک خشک گوسفندی

± ۵۰ گرم
کشک خشک گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پنیر تبریز گوسفندی

± ۵۰ گرم
پنیر تبریز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سمنوی خانگی ارگانیک

± ۵۰ گرم
سمنوی خانگی ارگانیک

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

ماست سطلی گاوی

± ۵۰ گرم
ماست سطلی گاوی

۴ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پنیر

پنیر تبریز گوسفندی

± ۵۰ گرم
پنیر تبریز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پنیر سوپر لیقوان گوسفندی

± ۵۰ گرم
پنیر سوپر لیقوان گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

شیر

شیر محلی

± ۵۰ گرم
شیر محلی

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

ماست

ماست گوسفندی خالص

± ۵۰ گرم
ماست گوسفندی خالص

ماست گوسفندی خالص یک کیلویی

۹۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر گاوی

± ۵۰ گرم
ماست چکیده موسیر گاوی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ماست سطلی گاوی

± ۵۰ گرم
ماست سطلی گاوی

۴ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماست گاوی

± ۵۰ گرم
ماست گاوی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۴۷,۰۰۰ تومان

ماست گاوی ظرفی

± ۵۰ گرم
ماست گاوی ظرفی

۱.۷۰۰ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

ماست دبه ای

± ۵۰ گرم
ماست دبه ای

۲ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ساده گاوی

± ۵۰ گرم
ماست چکیده ساده گاوی

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ محلی

± ۵۰ گرم
دوغ محلی

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

سایر فرآورده های لبنی

۱ کیلوگرم

± ۵۰ گرم
1 کیلوگرم

کشک سابیده

۲۴,۰۰۰ تومان

کشک سابیده ۱ کیلویی

۸۵,۰۰۰ تومان

کشک سابیده ۲۵۰ گرمی

۸۵,۰۰۰ تومان

کره محلی اعلا گاوی

± ۵۰ گرم
کره محلی اعلا گاوی

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کره محلی اعلا گوسفندی

± ۵۰ گرم
کره محلی اعلا گوسفندی

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

کشک خشک گوسفندی

± ۵۰ گرم
کشک خشک گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خامه محلی

± ۵۰ گرم
خامه محلی

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

سرشیر محلی

± ۵۰ گرم
سرشیر محلی

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیره و ارده

حلوا ارده یزدی

± ۵۰ گرم
حلوا ارده یزدی

۸۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

ارده سنتی یزدی

± ۵۰ گرم
ارده سنتی یزدی

۷۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی ارگانیک

کره بادام زمینی ارگانیک

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل آویشن

± ۵۰ گرم
عسل آویشن

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

عسل گون طبیعی

± ۵۰ گرم
عسل گون طبیعی

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه

± ۵۰ گرم
عسل چهل گیاه

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل موم دار طبیعی سهند

± ۵۰ گرم
عسل موم دار طبیعی سهند

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی دارویی با ظرف فلزی

± ۵۰ گرم
عسل طبیعی دارویی با ظرف فلزی

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون پرورده

زیتون پرورده با گردو و رب انار
زیتون پرورده

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته درشت

± ۵۰ گرم
زیتون با هسته درشت

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خیارشور نمکی

± ۵۰ گرم
خیارشور نمکی

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

زیتون بی هسته درشت

± ۵۰ گرم
زیتون بی هسته درشت

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خواروبار

نبات زعفرانی درجه ۱

± ۵۰ گرم
نبات زعفرانی درجه 1

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نبات زعفرانی چوب دار

± ۵۰ گرم
نبات زعفرانی چوب دار

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی صادراتی

± ۵۰ گرم
خرما مضافتی صادراتی

۶۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

خرما دشتستانی

± ۵۰ گرم
خرما دشتستانی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو آذرشهر

± ۵۰ گرم
مغز گردو آذرشهر

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت

عرق کاسنی

عرق کاسنی

۱ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

عرق شاتره

عرق شاتره

۱ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

عرق نعنا

عرق نعنا

۱ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

عرق گلاب ممتاز

عرق گلاب ممتاز

۱ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

عرق گلاب معمولی

عرق گلاب معمولی

۱ لیتر

۶۸,۰۰۰ تومان

عرق شاهسپرم

عرق شاهسپرم

۱ لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

عرق آویشن

عرق آویشن

۱ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

عرق خارشتر

عرق خارشتر

۱ لیتر

۳۷,۰۰۰ تومان

عرق کاکوتی

عرق کاکوتی

۱ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک

عرق بیدمشک

۱ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

نان و شیرینی

کلمپه خرمایی نگین

± ۵۰ گرم
کلمپه خرمایی نگین

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

نان خشک هیزمی یزدی (دوآتیشه)

نان خشک هیزمی دو آتیشه یزدی
نان خشک هیزمی یزدی (دوآتیشه)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۷۰,۰۰۰ تومان

روغن گیاهی و حیوانی

روغن محلی اعلا گاوی

± ۵۰ گرم
روغن محلی اعلا گاوی

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

روغن محلی اعلا گوسفندی

± ۵۰ گرم
روغن محلی اعلا گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

روغن کنجد

± ۵۰ گرم
روغن کنجد

۷۰۰ گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

روغن زیتون فرابکر اعلا با بو

± ۵۰ گرم
روغن زیتون فرابکر اعلا با بو

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

روغن زیتون فرابکر اعلا بدون بو

± ۵۰ گرم
روغن زیتون فرابکر اعلا بدون بو

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

آبلیمو، آبغوره و سرکه

آبلیمو ارگانیک

آبلیمو ارگانیک

۰.۵ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب غوره طبیعی سنتی

آب غوره طبیعی سنتی

۱ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

سرکه سیب خانگی

سرکه سیب خانگی

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

سرکه انگور خانگی

سرکه انگور خانگی

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

سایر

سمنوی خانگی ارگانیک

± ۵۰ گرم
سمنوی خانگی ارگانیک

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان