جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

گلدان سانسوریا بزرگ

ارتفاع: ۵۰ سانتی متر، گلدان: فلزی سبز
گلدان سانسوریا بزرگ

۵۰۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی قرمز فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 رز هلندی قرمز فوق ممتاز

۱ شاخه

۶۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی ۷ رنگ فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی 7 رنگ فوق ممتاز

۱ شاخه

۷۰,۰۰۰ تومان

۱شاخه

۷۰,۰۰۰ تومان

شاخه گل

ارکیده بنفش

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
ارکیده بنفش

۱ شاخه

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ارکیده سفید

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
ارکیده سفید

۱ شاخه

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پرنده بهشتی

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
پرنده بهشتی

۱ شاخه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی قرمز ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 رز هلندی قرمز ممتاز

۱ شاخه

۵۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی صورتی ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی صورتی ممتاز

۱ شاخه

۵۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی آبی ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی آبی ممتاز

۱ شاخه

۵۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی سفید ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی سفید ممتاز

۱ شاخه

۵۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی بنفش ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی بنفش ممتاز

۱ شاخه

۵۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی یاسی ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی یاسی ممتاز

۱ شاخه

۵۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی ۷ رنگ فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی 7 رنگ فوق ممتاز

۱ شاخه

۷۰,۰۰۰ تومان

۱شاخه

۷۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی سفید فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی سفید فوق ممتاز

۱ شاخه

۶۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی صورتی فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 رز هلندی صورتی فوق ممتاز

۱ شاخه

۶۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی قرمز فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 رز هلندی قرمز فوق ممتاز

۱ شاخه

۶۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی آبی فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی آبی فوق ممتاز

۱ شاخه

۶۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی بنفش فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی بنفش فوق ممتاز

۱ شاخه

۶۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی یاسی فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
رز هلندی یاسی فوق ممتاز

۱ شاخه

۶۰,۰۰۰ تومان

مریم

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
مریم

۱ شاخه

۵۰,۰۰۰ تومان

لیلیوم اورینتال سفید

شامل ۳-۴ گل، نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 لیلیوم اورینتال سفید

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

لیلیوم اورینتال صورتی

شامل ۳-۴ گل، نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 لیلیوم اورینتال صورتی

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

لیلیوم اورینتال زرشکی

شامل ۳-۴ گل، نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
لیلیوم اورینتال زرشکی

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

لیلیوم اورینتال لیمویی

شامل ۳-۴ گل، نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
لیلیوم اورینتال لیمویی

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

لیلیوم اورینتال سفید و زرشکی

شامل ۳-۴ گل، نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 لیلیوم اورینتال سفید و زرشکی

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم سفید

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم سفید

۱ شاخه

۷۵,۰۰۰ تومان

آنتوریوم قرمز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم قرمز

۱ شاخه

۷۵,۰۰۰ تومان

آنتوریوم صورتی

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم صورتی

۱ شاخه

۷۵,۰۰۰ تومان

آنتوریوم بنفش

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم بنفش

۱ شاخه

۷۵,۰۰۰ تومان

آنتوریوم سبز و صورتی

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم سبز و صورتی

۱ شاخه

۷۵,۰۰۰ تومان

آنتوریوم قرمز و صورتی

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم قرمز و صورتی

۱ شاخه

۷۵,۰۰۰ تومان

آنتوریوم قرمز ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم قرمز ممتاز

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم سفید فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم سفید فوق ممتاز

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم صورتی فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم صورتی فوق ممتاز

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم سبز و صورتی فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم سبز و صورتی فوق ممتاز

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم بنفش فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم بنفش فوق ممتاز

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم قرمز و صورتی فوق ممتاز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 آنتوریوم قرمز و صورتی فوق ممتاز

۱ شاخه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دسته گل

دسته گل عروس هلندی سفید

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل عروس هلندی سفید

۱ دسته

۲۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل آلسترومریا سفید

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل آلسترومریا سفید

۱ دسته (۱۰ شاخه)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل آلسترومریا بنفش

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل آلسترومریا بنفش

۱ دسته (۱۰ شاخه)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل آلسترومریا نارنجی

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل آلسترومریا نارنجی

۱ دسته (۱۰ شاخه)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل آلسترومریا یاسی

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل آلسترومریا یاسی

۱ دسته (۱۰ شاخه)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل آلسترومریا زرد

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل آلسترومریا زرد

۱ دسته (۱۰ شاخه)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل آلسترومریا قرمز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل آلسترومریا قرمز

۱ دسته (۱۰ شاخه)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی مینیاتوری سفید

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل داوودی مینیاتوری سفید

۱ دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی مینیاتوری نارنجی

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل داوودی مینیاتوری نارنجی

۱ دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی مینیاتوری یاسی

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل داوودی مینیاتوری یاسی

۱ دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی مینیاتوری بنفش

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 دسته گل داوودی مینیاتوری بنفش

۱ دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی مینیاتوری زرد

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
 دسته گل داوودی مینیاتوری زرد

۱ دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی مینیاتوری قرمز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل داوودی مینیاتوری قرمز

۱ دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل میخک مینیاتوری سفید

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل میخک مینیاتوری سفید

۱ دسته

۶۰,۰۰۰ تومان

دسته گل میخک مینیاتوری صورتی

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل میخک مینیاتوری صورتی

۱ دسته

۶۰,۰۰۰ تومان

دسته گل میخک مینیاتوری بنفش

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل میخک مینیاتوری بنفش

۱ دسته

۶۰,۰۰۰ تومان

دسته گل میخک مینیاتوری قرمز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل میخک مینیاتوری قرمز

۱ دسته

۶۰,۰۰۰ تومان

دسته گل نرگس شیراز

نوع تزیین در مرحله بعد قابل انتخاب است
دسته گل نرگس شیراز

۱ دسته (۵ شاخه)

۴۰,۰۰۰ تومان

سبد و باکس گل

باکس گل چرمی قرمز

رز هلندی، لیلیوم، عروس هلندی، ابعاد: ارتفاع ۱۰_۱۲، قطر ۲۰
باکس گل چرمی قرمز

۲۰۰,۰۰۰ تومان

باکس گل چرمی سفید

رز هلندی، لیلیوم، عروس هلندی، ابعاد: ارتفاع ۱۰_۱۲، قطر ۲۰
باکس گل چرمی سفید

۲۰۰,۰۰۰ تومان

باکس گل فلزی

رز هلندی، لیلیوم، عروس هلندی، ابعاد: ارتفاع ۱۰، قطر ۱۰
باکس گل فلزی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

باکس گل سبدی

رز هلندی، عروس هلندی، ابعاد: ارتفاع ۱۲، طول ۱۵، عرض ۱۵
باکس گل سبدی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

باکس گل سبدی بزرگ

رز هلندی، لیلیوم، عروس هلندی، ابعاد: ارتفاع ۶۰_۷۰، طول ۴۰_۳۰، عرض ۴۰_۳۰
باکس گل سبدی بزرگ

۸۰۰,۰۰۰ تومان

سبد گل داوودی

چند رنگ داوودی ابعاد: ارتفاع ۱۵، قطر ۲۵_۲۰
سبد گل داوودی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

گل و گیاه آپارتمانی

گلدان سانسوریا بزرگ

ارتفاع: ۵۰ سانتی متر، گلدان: فلزی سبز
گلدان سانسوریا بزرگ

۵۰۰,۰۰۰ تومان

گلدان سانسوریا متوسط

ارتفاع: ۳۰-۳۵ سانتی متر
گلدان سانسوریا متوسط

گلدان سرامیکی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

گلدان فلزی

رایگان

گلدان سانسوریا کوچک

ارتفاع: ۳۰ سانتی متر گلدان: سرامیکی سفید
گلدان سانسوریا کوچک

۲۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان سانسوریا شمشیری بزرگ

ارتفاع: ۱ متر
گلدان سانسوریا شمشیری بزرگ

گلدان سرامیکی سفید

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گلدان سرامیکی طوسی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گلدان سانسوریا شمشیری کوچک

ارتفاع: ۶۰ سانتی متر گلدان: سرامیکی سفید
گلدان سانسوریا شمشیری کوچک

۴۰۰,۰۰۰ تومان

گلدان کامپکت بزرگ

ارتفاع : ۶۰_۵۰ سانتی متر گلدان: سرامیکی سفید
گلدان کامپکت بزرگ

۵۰۰,۰۰۰ تومان

گلدان کامپکت کوچک

ارتفاع: ۴۰ سانتی متر، گلدان: سرامیکی سفید
گلدان کامپکت کوچک

۲۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان کراسولا بزرگ

ارتفاع: ۲۰ سانتی متر سرامیکی سفید سرامیک طوسی
گلدان کراسولا بزرگ

گلدان سرامیکی سفید

۳۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان سرامیکی طوسی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان کراسولا کوچک بنفش

ارتفاع: ۲۰ سانتی متر گلدان: فلزی
گلدان کراسولا کوچک بنفش

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان کراسولا کوچک آبی

ارتفاع: ۲۰ سانتی متر گلدان: فلزی
گلدان کراسولا کوچک آبی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان کراسولا کوچک قرمز

ارتفاع: ۲۰ سانتی متر گلدان: فلزی
گلدان کراسولا کوچک قرمز

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان کراسولا کوچک صورتی

ارتفاع: ۲۰ سانتی متر گلدان: فلزی
گلدان کراسولا کوچک صورتی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان آگلونما بزرگ

ارتفاع: ۴۰-۳۰ سانتی متر، گلدان: سرامیکی سفید
گلدان آگلونما بزرگ

۷۰۰,۰۰۰ تومان

گلدان آگلونما کوچک

ارتفاع ۲۵-۲۰، گلدان: سرامیکی سفید
گلدان آگلونما کوچک

۲۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان بونسای بزرگ

ارتفاع: ۸۰ سانتی متر، گلدان: سرامیکی سفید
گلدان بونسای بزرگ

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گلدان بونسای کوچک

ارتفاع: ۵۰-۴۰سانتی متر گلدان: سرامیکی سفید
گلدان بونسای کوچک

۷۰۰,۰۰۰ تومان

خاک، کود و سم گیاه

پودر تقویت کننده

۳۰ گرم
پودر تقویت کننده

۵۰,۰۰۰ تومان

پودر ضد قارچ

۳۰ گرم
پودر ضد قارچ

۵۰,۰۰۰ تومان

کود مایع تقویت کننده بامبو

۲۰ میلی لیتر
کود مایع تقویت کننده بامبو

۵۰,۰۰۰ تومان

خاک برگ

۱ بسته
خاک برگ

۳۰,۰۰۰ تومان

خاک کوکوپیت

۱ بسته
خاک کوکوپیت

۶۰,۰۰۰ تومان