نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۷,۵۰۰ ۳۳,۷۵۰ تومان

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم، لیمو شیرین بم
لیمو شیرین

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۱,۸۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم، قارچ ملارد سفید
قارچ

یک بسته

۳۴,۸۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

گوجه

± ۵۰ گرم
گوجه

۱ کیلوگرم

۲۴,۵۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

± ۵۰ گرم
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۷,۵۰۰ ۲۴,۷۵۰ تومان

ذرت مکزیکی

± ۵۰ گرم، یک بسته ۳ عددی
ذرت مکزیکی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

نارنگی تخم ژاپنی شیرین ۱کیلو

نارنگی شیرین درجه یک
نارنگی تخم ژاپنی شیرین 1کیلو
۱۰
۲۶,۵۰۰ ۲۳,۸۵۰ تومان

پرتقال آبگیری

± ۵۰ گرم
پرتقال آبگیری

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۷,۵۰۰ ۲۴,۷۵۰ تومان

سیب سفید معمولی

± ۵۰ گرم
سیب سفید معمولی

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

سیب گالا

± ۵۰ گرم
سیب گالا

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

سیب فرانسوی

± ۵۰ گرم
سیب فرانسوی

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

سیب آبگیری درجه یک

± ۵۰ گرم
سیب آبگیری درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

پرتقال خونی جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال خونی جنوب

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقال جنوب ناول

± ۵۰ گرم
پرتقال جنوب ناول

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۸,۵۰۰ ۴۳,۶۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

نارگیل اسلایس

± ۵۰ گرم، یک عدد نارگیل اسلایس شده
نارگیل اسلایس

۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

سیب سفید فوق سوپر

± ۵۰ گرم، سیب سفید دماوند درجه یک
سیب سفید فوق سوپر

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۹,۵۰۰ ۳۵,۵۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری درجه یک

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین آبگیری درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۷,۵۰۰ ۲۴,۷۵۰ تومان

هندوانه

± ۵۰ گرم
هندوانه

۶ تا ۷ کیلوگرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

گلابی شاه میوه

± ۵۰ گرم
گلابی شاه میوه

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

گلابی

± ۵۰ گرم
گلابی

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم، لیمو شیرین بم
لیمو شیرین

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

آناناس ویژه

± ۵۰ گرم، یک عدد آناناس ویژه
آناناس ویژه

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

انگور سیاه درشت

± ۵۰ گرم
انگور سیاه درشت

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

آناناس پاک شده ویژه

± ۵۰ گرم، یک عدد آناناس پاک شده
آناناس پاک شده ویژه

۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

سیب قرمز فوق سوپر

± ۵۰ گرم
سیب قرمز فوق سوپر

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

کیوی تو سرخ(۱ کیلو )

کیوی تو سرخ ضد سرما خوردگی و سرشار از ویتامین c
کیوی تو سرخ(۱ کیلو )
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

گلابی اسپادانا

یک کیلو گرم
گلابی اسپادانا

۵۰۰گرمی

۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

موز شیر موزی

± ۵۰ گرم
موز شیر موزی

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۹,۹۰۰ ۱۷,۹۱۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۷,۵۰۰ ۳۳,۷۵۰ تومان

تمر هندی ملس

تمر هندی ملس درجه ۱
تمر هندی ملس
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ درجه ۱(۱ کیلو)

نارنگی پچ شیرین بی هسته درجه ۱
نارنگی پچ درجه 1(1 کیلو)

۱ کیلو

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

نارنگی پچ درجه ۱(۵۰۰ گرم)

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

نارنگی یافا پچ

نارنگی یافا پچ

یک کیلو

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

انار نوبرانه

± ۵۰ گرم
انار نوبرانه

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

گلابی اسپادانا (۱ کیلوگرم)

گلابی اسپادانا
گلابی اسپادانا (1 کیلوگرم)

گلابی اسپادانا(۵۰۰ گرم)

۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

نارنگی یافا(۱ کیلو

نارنگی یافا شیرین
نارنگی یافا(1 کیلو
۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

گلابی اسپادانا

<span style="font-size: ۱۴.۴px;">± ۵۰ گرم</span>
گلابی اسپادانا

۱ کیلوگرم

۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

تمر هندی ترش(۱بسته)

تمر هندی ترش
تمر هندی ترش(1بسته)
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

میوه

نارنگی تخم ژاپنی شیرین ۱کیلو

نارنگی شیرین درجه یک
نارنگی تخم ژاپنی شیرین 1کیلو
۱۰
۲۶,۵۰۰ ۲۳,۸۵۰ تومان

کیوی تو سرخ(۱ کیلو )

کیوی تو سرخ ضد سرما خوردگی و سرشار از ویتامین c
کیوی تو سرخ(۱ کیلو )
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

کوکوریکو(شیر نارگیل ۱ عدد)

شیر نارگیل خالص و خوشمزه
کوکوریکو(شیر نارگیل 1 عدد)
۱۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰ تومان

تمر هندی ترش(۱بسته)

تمر هندی ترش
تمر هندی ترش(1بسته)
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ درجه ۱(۱ کیلو)

نارنگی پچ شیرین بی هسته درجه ۱
نارنگی پچ درجه 1(1 کیلو)

نارنگی پچ درجه ۱(۵۰۰ گرم)

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلو

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

گلابی اسپادانا

<span style="font-size: ۱۴.۴px;">± ۵۰ گرم</span>
گلابی اسپادانا

۱ کیلوگرم

۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

نارنگی یافا(۱ کیلو

نارنگی یافا شیرین
نارنگی یافا(1 کیلو
۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

گلابی اسپادانا (۱ کیلوگرم)

گلابی اسپادانا
گلابی اسپادانا (1 کیلوگرم)

گلابی اسپادانا(۵۰۰ گرم)

۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

نارنگی یافا پچ

نارنگی یافا پچ

یک کیلو

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

گلابی اسپادانا

یک کیلو گرم
گلابی اسپادانا

۵۰۰گرمی

۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

تمر هندی ملس

تمر هندی ملس درجه ۱
تمر هندی ملس
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۷,۵۰۰ ۳۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

موز شیر موزی

± ۵۰ گرم
موز شیر موزی

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۹,۹۰۰ ۱۷,۹۱۰ تومان

انار نوبرانه

± ۵۰ گرم
انار نوبرانه

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۴,۵۰۰ ۴۹,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

انار شیراز

± ۵۰ گرم
انار شیراز

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۸,۵۰۰ ۳۴,۶۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

انار فوق سوپر دماوندی

± ۵۰ گرم
انار فوق سوپر دماوندی

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

انار دون شده

± ۵۰ گرم، انار دون شده
انار دون شده

۶۰۰ گرم

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

نارگیل

± ۵۰ گرم، یک عدد نارگیل درجه یک
نارگیل

۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

کیوی هایوارد

± ۵۰ گرم
کیوی هایوارد

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

خرمالو کن ممتاز

± ۵۰ گرم
خرمالو کن ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

توت فرنگی بوته ای

± ۵۰ گرم
توت فرنگی بوته ای

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

به اصفهان

± ۵۰ گرم
به اصفهان

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۸,۵۰۰ ۵۲,۶۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

سیب قرمز فوق سوپر

± ۵۰ گرم
سیب قرمز فوق سوپر

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۴,۵۰۰ ۳۱,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

سیب سفید فوق سوپر

± ۵۰ گرم، سیب سفید دماوند درجه یک
سیب سفید فوق سوپر

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۹,۵۰۰ ۳۵,۵۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

سیب سفید معمولی

± ۵۰ گرم
سیب سفید معمولی

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

سیب گالا

± ۵۰ گرم
سیب گالا

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

سیب فرانسوی

± ۵۰ گرم
سیب فرانسوی

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

سیب آبگیری درجه یک

± ۵۰ گرم
سیب آبگیری درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

پرتقال خونی جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال خونی جنوب

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقال جنوب ناول

± ۵۰ گرم
پرتقال جنوب ناول

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۸,۵۰۰ ۴۳,۶۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

± ۵۰ گرم
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۷,۵۰۰ ۲۴,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

نارگیل اسلایس

± ۵۰ گرم، یک عدد نارگیل اسلایس شده
نارگیل اسلایس

۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

آناناس ویژه

± ۵۰ گرم، یک عدد آناناس ویژه
آناناس ویژه

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

آناناس پاک شده ویژه

± ۵۰ گرم، یک عدد آناناس پاک شده
آناناس پاک شده ویژه

۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

انگور سیاه درشت

± ۵۰ گرم
انگور سیاه درشت

۱ کیلوگرم

۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم، لیمو شیرین بم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری درجه یک

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین آبگیری درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۷,۵۰۰ ۲۴,۷۵۰ تومان

گلابی

± ۵۰ گرم
گلابی

۱ کیلوگرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

گلابی شاه میوه

± ۵۰ گرم
گلابی شاه میوه

۱ کیلوگرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

هندوانه

± ۵۰ گرم
هندوانه

۵ تا ۶ کیلوگرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۶ تا ۷ کیلوگرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

صیفی جات

نارنج رامسر ۱ کیلو

نارنج تازه درجه ۱
نارنج رامسر 1 کیلو
۱۸,۰۰۰ تومان

گوجه گلخانه ای ۱ کیلو

گوجه گلخانه ای درجه ۱
گوجه گلخانه ای 1 کیلو
۳۰,۰۰۰ تومان

سیر تازه پاک کرده

سیرتازه بسته ای
سیر تازه پاک کرده
۲۸,۰۰۰ تومان

گوجه

± ۵۰ گرم
گوجه

۱ کیلوگرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

گوجه ریز

± ۵۰ گرم
گوجه ریز

یک بسته

۳۸,۰۰۰ تومان

خیار سالادی

± ۵۰ گرم
خیار سالادی

۱ کیلوگرم

۱۳,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۱,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۵۰۰ تومان

پیاز زرد درجه یک

± ۵۰ گرم
پیاز زرد درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۱۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

بادمجان دلمه تازه

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه تازه

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

هویج آبگیری

± ۵۰ گرم
هویج آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی

± ۵۰ گرم، بسته سه عددی
فلفل دلمه رنگی

یک بسته

۲۸,۰۰۰ تومان

کدو

± ۵۰ گرم
کدو

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین

± ۵۰ گرم
فلفل شیرین

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

فلفل تند

± ۵۰ گرم
فلفل تند

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سیر

± ۵۰ گرم
سیر

۴۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان درجه یک

± ۵۰ گرم
سیر خشک همدان درجه یک

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم، شلغم ممتاز ضد سرماخوردگی
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش ریز

± ۵۰ گرم، لیموترش ریز شیرازی درجه ۱
لیمو ترش ریز

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش ریز (لامکوات)

± ۵۰ گرم
لیمو ترش ریز (لامکوات)

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

لیمو سنگی

± ۵۰ گرم، لیمو سنگی درشت آبدار شیرازی
لیمو سنگی

۵۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

زنجبیل تازه

± ۵۰ گرم
زنجبیل تازه

۴۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم، قارچ سفید
قارچ

کوچک

۱۸,۹۰۰ تومان

یک بسته

۳۴,۸۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ اسلایس شده

± ۵۰ گرم، قارچ تازه اسلایس شده
قارچ اسلایس شده

۳۷,۵۰۰ تومان

کدوحلوایی

± ۵۰ گرم، کدو حلوایی کوچک
کدوحلوایی

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۵,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز شیرین

± ۵۰ گرم
فلفل کاپی سبز شیرین

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

± ۵۰ گرم، یک بسته ۳ عددی
ذرت مکزیکی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۸۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

کاهو گرد

± ۵۰ گرم
کاهو گرد

۸۰۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

کاهو سالادی گرد

± ۵۰ گرم
کاهو سالادی گرد

۱ تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

± ۵۰ گرم
کاهو فرانسوی

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

۲ کیلوگرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

ریحان ایتالیایی

یک بسته
ریحان ایتالیایی

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

رزماری

رزماری

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

برگ نعنا موهیتو

برگ نعنا موهیتو

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

جوانه میکس ترکیبی

یک بسته
جوانه میکس ترکیبی

یک بسته

۱۷,۰۰۰ تومان

جوانه ماش تازه

یک بسته
جوانه ماش تازه

یک بسته

۱۷,۰۰۰ تومان

جوانه گندم

یک بسته
جوانه گندم

یک بسته

۹,۰۰۰ تومان

شوید

یک بسته
شوید

یک بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

گشنیز

یک بسته
گشنیز

یک بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

بیبی اسفناج

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن شمال شبره

سبزی خوردن شمال شبره

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان

سبزی ریحان

یک بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری

سبزی جعفری

یک بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی روکولا

سبزی روکولا

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

پیازچه

پیازچه

یک بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

کرفس

کرفس

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن

یک بسته

۲۰,۰۰۰ تومان

میکس سبزیجات

میکس سبزیجات سالادی
میکس سبزیجات

۳۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

تخمه سیاه

۱کیلو گرم
تخمه سیاه

تخمه سیاه

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

مویز تازه درجه یک

یک کیلو
مویز تازه درجه یک
۲۷۰,۰۰۰ تومان

مویز تازه درجه یک

یک کیلو
مویز تازه درجه یک

یک کیلو

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مویز تازه درجه یک

یک کیلو
مویز تازه درجه یک
۲۷۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

± ۵۰ گرم
بادام زمینی

۵۰۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

± ۵۰ گرم
انجیر خشک

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

مغز بادام خام درجه یک

± ۵۰ گرم
مغز بادام خام درجه یک

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی

± ۵۰ گرم
مغز گردو ایرانی

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدو

± ۵۰ گرم
تخمه کدو

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

بچه ذرت در سرکه (یک شیشه)

۳۷۰گرمی
بچه ذرت در سرکه (یک شیشه)
۷۸,۰۰۰ تومان

ترشی کلم قرمز یک ظرف

یک کیلو ۲۰۰گرم
ترشی کلم قرمز یک ظرف
۷۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط یک ظرف

یک کیلو نیم. ظرفی
ترشی مخلوط یک ظرف
۸۵,۰۰۰ تومان

ترشی شور

یک کیلو ۳۰۰گرمی
ترشی شور
۷۵,۰۰۰ تومان

خیار شور سرکه ای درجه یک

خ± ۵۰ گرم، یارشور طبیعی بابا علی
خیار شور سرکه ای درجه یک

۴۸,۰۰۰ تومان