جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های مشهد

سوپر میوه چهار فصل (شعبه ابوذر)

میوه

گلابی درگز ممتاز

گلابی درگز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

موز ممتاز

موز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

هندوانه همدان

هندوانه همدان

۹ تا ۱۰ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

گلابی اسپادانا سبز ممتاز

گلابی اسپادانا سبز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

گلابی اسپادانا سبز درجه ۱

گلابی اسپادانا سبز درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

آناناس ممتاز

آناناس ممتاز

۱.۴۰۰ تا ۱,۶۰۰ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

زیتون سبز هسته‌دار ممتاز

زیتون سبز هسته‌دار ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۲

نارنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نارنگی شمال ممتاز

نارنگی شمال ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی درجه ۲

سیب زرد لبنانی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

انار ساوه درجه ۱

انار ساوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

پرتقال نافی جنوب درجه ۱

پرتقال نافی جنوب درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

به اصفهان ممتاز

به اصفهان ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال درجه ۱

پرتقال تامسون شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

گوجه سبز شهریار ممتاز

گوجه سبز شهریار ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پرتقال نافی شمال ممتاز

پرتقال نافی شمال ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

نارنگی ممتاز

نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کیوی درجه ۱

کیوی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

آناناس

آناناس

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نارگیل درجه ۱

نارگیل درجه 1

یک عدد

۳۰۰,۰۰۰ تومان

موز درجه ۱

موز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین ممتاز

لیمو شیرین ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

گلابی اسپادانا سبز

گلابی اسپادانا سبز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ

پرتقال تو سرخ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ درجه ۱

پرتقال تو سرخ درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

پرتقال توسرخ عالیست آبدار
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پرتقال یافا

پرتقال یافت جنگلی پر آب خوشمزه
پرتقال یافا

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون

پرتقال تامسون

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زرد آبگیری

سیب زرد آبگیری
سیب زرد آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند

سیب زرد دماوند

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب قرمز دماوند

سیب قرمز دماوند

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

سیب زرد

سیب زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

گلابی درگز

گلابی درگز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

انار درجه ۱

انار درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ

نارنگی پچ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

صیفی جات

قارچ

قارچ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی درجه ۱

سیب زمینی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای درجه ۱

خیار بوته ای درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

بادمجان درجه ۱

بادمجان درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه درجه ۱

بادمجان دلمه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز ممتاز

فلفل دلمه ای سبز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

پیاز زرد درجه ۱

پیاز زرد درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی درجه ۱

لیمو ترش سنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

بادمجان گلخانه‌ ای

بادمجان گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

شلغم ممتاز

شلغم ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

نارنج درجه ۱

نارنج درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش درجه ۱

لیمو ترش درجه 1
۵۰,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه ای ممتاز

خیار گلخانه ای ممتاز

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

کدو

کدو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

هویج ممتاز

هویج ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

خیار

خیار گلخانه ای یک
خیار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

خیار رسمی

خیار رسمی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی ممتاز

گوجه فرنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز

شیرین
فلفل کاپی سبز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سیر تازه

سیر تازه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

سفارش پاک کردن پذیرفته می‌شود
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

نارنج

نارنج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

قارچ سفید فله

قارچ سفید فله

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

قارچ ملارد

قارچ ملارد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی پاک شده

کاهو رسمی پاک شده

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری

سبزی جعفری

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

سبزی بادرنجبویه

سبزی بادرنجبویه

۲۵۰ گرم

۶,۰۰۰ تومان

سبزی تره

سبزی تره

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

سبزی گشنیز

سبزی گشنیز

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

سبزی نعنا

سبزی نعنا

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

کلم سنگ

کلم سنگ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ پاک شده

کاهو پیچ پاک شده

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی سوسن

سبزی سوسن

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان سبز

سبزی ریحان سبز

۲۰۰ گرم

۶,۵۰۰ تومان

کرفس

کرفس

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۵۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

آبلیموی طبیعی تازه

آبلیموی طبیعی تازه

یک لیتر

۳۲,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

خیارشور بطری

± ۵۰ گرم
خیارشور بطری

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی دست ساز

± ۵۰ گرم
سیر ترشی دست ساز

۲ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان