جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم، خرمالو کن درجه یک، شیرین
خرمالو

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۲,۵۰۰ ۲۹,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم وزن بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

موز اکوادور

± ۵۰ گرم موز درجه ۱ تازه بدون لک
موز اکوادور

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

۴۰۰ گرم

۳۸,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۶,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۹ تا ۱۰ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۶ تا ۷ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۸ تا ۹ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

کلم قمری

کلم قمری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۳۵,۰۰۰ ۲۶,۲۵۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۵
۱۸,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

کلم سنگ

± ۵۰ گرم
کلم سنگ

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم
ترب سیاه

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

ترب سفید

± ۵۰ گرم
ترب سفید

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

نارنگی ممتاز

نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

۲ کیلوگرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۷۵۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم، خرمالو کن شیرین درجه یک
خرمالو

۱ کیلوگرم

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۲,۵۰۰ ۲۹,۲۵۰ تومان

گوجه فرنگی ممتاز

گوجه فرنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

میوه

انگور زرد

انگور زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز شهریار ممتاز

انگور بی دانه قرمز شهریار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

انگور رطبی ممتاز

انگور رطبی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین جنوب

لیمو شیرین جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

سیب سبز ممتاز

سیب سبز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

نارنگی ممتاز

نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

انار ساوه درجه ۲

انار ساوه درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نارگیل اسلایسی

نارگیل اسلایسی

یک بسته

۹۰,۰۰۰ تومان

کیوی تو سرخ ممتاز

کیوی تو سرخ ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

توت فرنگی ممتاز

توت فرنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی

سیب زرد لبنانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی درجه ۱

سیب زرد لبنانی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سیب قرمز لبنانی ممتاز

سیب قرمز لبنانی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

موز ممتاز

موز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

موز درجه ۱

موز درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

توت فرنگی گلخانه‌ای شمال

توت فرنگی گلخانه‌ای شمال

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی گلخانه‌ای

توت فرنگی گلخانه‌ای

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی درجه ۲

سیب زرد لبنانی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

انبه پاکستانی

انبه سبز افریقایی
انبه پاکستانی

یک عدد ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی بوته‌ای سنندج ممتاز

۱ کیلوگرم
توت فرنگی بوته‌ای سنندج ممتاز

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی بوته‌ای

مربایی ریز مخصوص مربا
توت فرنگی بوته‌ای

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سیب سبز ترش

سیب سبز خارجی فرانسوی
سیب سبز ترش

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

موز اکوادور

± ۵۰ گرم موز درجه ۱ تازه بدون لک
موز اکوادور

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه زرد

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

انگور ریش بابا

انگور ریش بابا

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

انگور نباتی

± ۵۰ گرم
انگور نباتی

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم، درجه یک
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سیب زرد ریز

سیب زرد ریز

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد درجه ۲

± ۵۰ گرم
سیب زرد درجه 2

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد ابگیری

± ۵۰ گرم
سیب زرد ابگیری

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم، درجه یک
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

سیب قرمز ریز

سیب قرمز ریز

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سیب سبز

± ۵۰ گرم
سیب سبز

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سیب سبز دماوند

± ۵۰ گرم
سیب سبز دماوند

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سیب آبگيری

± ۵۰ گرم سیب ریز میباشد
سیب آبگيری

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

گلابی نطنزی

± ۵۰ گرم
گلابی نطنزی

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

گلابی شاه میوه

± ۵۰ گرم
گلابی شاه میوه

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

گلابی

± ۵۰ گرم
گلابی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

± ۵۰ گرم
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

پرتقال جنوب

± ۵۰ گرم شیرین ابدار
پرتقال جنوب

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

۲ کیلوگرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۷۵۰ تومان

پرتقال تامسون شمال درجه ۲

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال درجه 2

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ

± ۵۰ گرم، تو سرخ شمال
پرتقال تو سرخ

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

پرتقال شهسواری

± ۵۰ گرم، مخصوص آبگیری
پرتقال شهسواری

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

پرتقال تازه جنوب تازه شیرین
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

پرتقال جنوب درجه دو

± ۵۰ گرم
پرتقال جنوب درجه دو

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

پرتقال آبگيری جنوب

± ۵۰ گرم شیرین درجه یک
پرتقال آبگيری جنوب

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

پرتقال خونی

± ۵۰ گرم، شیرین، جنوب
پرتقال خونی

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

پرتقال ارگانیک شمال

± ۵۰ گرم شیرین یرجه یک
پرتقال ارگانیک شمال

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

نارنگی پچ

± ۵۰ گرم
نارنگی پچ

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

نارنگی یافا

± ۵۰ گرم
نارنگی یافا

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

نارنگی شمال

± ۵۰ گرم، اول فصل سبز رنگ
نارنگی شمال

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۵۰ تومان

نارنگی درهم

± ۵۰ گرم
نارنگی درهم

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

نارنگی ساری

نارنگی ساری

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۵۰ تومان

نارنگی آبدار شمال

نارنگی آبدار شمال

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۵۰ تومان

نارنگی برگ دار

نارنگی برگ دار

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

انار یزدی

± ۵۰ گرم
انار یزدی

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

انار آبگیری

± ۵۰ گرم، دون سیاه درجه یک
انار آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

انار شیرازی

± ۵۰ گرم
انار شیرازی

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۵۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۵۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

آلو سیاه

± ۵۰ گرم
آلو سیاه

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

آلو شابلون

± ۵۰ گرم
آلو شابلون

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم، خرمالو کن شیرین درجه یک
خرمالو

۱ کیلوگرم

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۲,۵۰۰ ۲۹,۲۵۰ تومان

به اصفهانی

± ۵۰ گرم
به اصفهانی

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۹ تا ۱۰ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۸ تا ۹ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۶ تا ۷ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۴ نا ۵ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

کیوی توسرخ

کیوی توسرخ

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

± ۵۰ گرم
کیوی تو سرخ

۸۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

خربزه ایوانکی

خربزه ایوانکی

۴ تا ۵ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خربزه گرمساری

± ۵۰ گرم
خربزه گرمساری

۳.۵ تا ۴.۵ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲ تا ۳ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نارگیل درشت

نارگیل درشت

یک عدد

۷۵,۰۰۰ تومان

نارگیل پاک شده

کامل پاک شده اماده بدون پوست
نارگیل پاک شده

یک عدد

۹۰,۰۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل

یک عدد

۷۵,۰۰۰ تومان

گلابی سبز

± ۵۰ گرم
گلابی سبز

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی رسمی

بوته ای رسمی با طعم عالی
توت فرنگی رسمی

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی

± ۵۰ گرم
توت فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

آناناس

۱.۲۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم
آناناس

یک عدد

۱۸۰,۰۰۰ تومان

آناناس پوست کنده

± ۵۰ گرم، یک اناناس پوست کنده حلقه حلقه شده با بسته بندی بهداشتی
آناناس پوست کنده

یک بسته

۱۹۰,۰۰۰ تومان

میوه خاص

زالزالک ممتاز

زالزالک ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

زالزالک شهرستانک

زالزالک شهرستانک

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ازگیل شمال

ازگیل شمال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

آووکادو ممتاز

آووکادو ممتاز

یک عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

بلوبری آمریکایی

بلوبری آمریکایی

یک بسته

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کام کو آت

کام کو آت

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

آووکادو

آووکادو

۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آووکادو ترکیه ممتاز

آووکادو ترکیه ممتاز

۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

زالزالک

یک بسته
زالزالک

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

ازگیل

ازگیل

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ازگیل دماوند

ازگیل دماوند

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ازگیل کن ممتاز

± ۵۰ گرم
ازگیل کن ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بلوبری

یک بسته وزن بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم
بلوبری

۱۲۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

میوه اقتصادی

سیب زرد اقتصادی

± ۵۰ گرم
سیب زرد اقتصادی

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

خرمالو اقتصادي

خرمالو های رسیده و کمی نرم شده
خرمالو اقتصادي

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین اقتصادی

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین اقتصادی

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

انجیر سیاه اقتصادی

± ۵۰ گرم، درجه دو
انجیر سیاه اقتصادی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

انجیر زرد اقتصادی

± ۵۰ گرم، د رجه دو
انجیر زرد اقتصادی

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

شلغم ریز

شلغم ریز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

هویج نگینی

هویج نگینی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

هویج خلالی

هویج خلالی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی ممتاز

گوجه فرنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

لبو اصفهان

لبو اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

شلغم ممتاز

شلغم ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

شلغم اصفهان

شلغم اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

لبو دزفول

لبو دزفول

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی اصفهان

بلال مکزیکی اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی ورامین

بلال مکزیکی ورامین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

هویج ممتاز

هویج ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

بامیه اهوازی

بامیه اهوازی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی تازه

سیب زمینی تازه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی ورامین

سیب زمینی استانبولی ورامین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

خیار درختی

خیار درختی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

فلفل تند سوزنی

فلفل تند سوزنی

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سوزنی

فلفل شیرین سوزنی

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز شمال

فلفل شیرین سبز شمال

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

فلفل شمشیری شیرین

فلفل شمشیری شیرین
۷۵,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

یک بسته
گوجه گیلاسی

۴۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

گوجه زیتونی

یک بسته
گوجه زیتونی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۵۰ تومان

خیار اصفهان

± ۵۰ گرم
خیار اصفهان

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

± ۵۰ گرم
خیار گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

خیار سالادی

± ۵۰ گرم
خیار سالادی

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی ریز

± ۵۰ گرم
سیب زمینی ریز

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی استانبولی

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ترشی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی ترشی

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم، تازه
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی پشندی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی پشندی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

پیاز سفید ریز

± ۵۰ گرم
پیاز سفید ریز

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

پیاز زرد ریز

± ۵۰ گرم
 پیاز زرد ریز

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

پیاز قرمز ریز

± ۵۰ گرم
 پیاز قرمز ریز

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان

± ۵۰ گرم
سیر خشک همدان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش لایم

± ۵۰ گرم لیمو ترش لایم کوات
لیمو ترش لایم

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش لایم

± ۵۰ گرم لیمو ترش لایم کوات
لیمو ترش لایم

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

لیمو ترش برزیلی

± ۵۰ گرم بدون هسته عالی
لیمو ترش برزیلی

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سبز

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سبز

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

لیمو ترش بدون هسته

± ۵۰ گرم
لیمو ترش بدون هسته

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی سبز

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی سبز

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

هویج آبگیری

± ۵۰ گرم
هویج آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

هویج زرد

± ۵۰ گرم
هویج زرد

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

فلفل ریز کاپی

± ۵۰ گرم
فلفل ریز کاپی

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

± ۵۰ گرم
فلفل تند سبز

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

± ۵۰ گرم
فلفل تند سبز

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

± ۵۰ گرم
فلفل شیرین سبز

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

± ۵۰ گرم، فلفل شیرین سبز درشت
فلفل شیرین سبز

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

فلفل ریز شیرین

± ۵۰ گرم
فلفل ریز شیرین

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین پاپریکا

± ۵۰ گرم
فلفل شیرین پاپریکا

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

فلفل گلخانه شیرین

± ۵۰ گرم
فلفل گلخانه شیرین

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه رنگی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه سبز

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۳۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

بامیه

± ۵۰ گرم
بامیه

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

بلال مکزیکی

± ۵۰ گرم
بلال مکزیکی

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

بلال رسمی

± ۵۰ گرم
بلال رسمی

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

قارچ سفید فله

یک بسته
قارچ سفید فله

۱ کیلوگرم

۹۶,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۳۸,۵۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

۱ کیلوگرم

۹۶,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۳۸,۹۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کدو حلوایی

± ۵۰ گرم
کدو حلوایی

۱.۵ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۲ تا ۳ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

بادمجان اورگانیک

± ۵۰ گرم
بادمجان اورگانیک

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

خیار اقتصادی

± ۵۰ گرم
خیار اقتصادی

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی اقتصادی

± ۵۰ گرم، مخلوط قرمز و سبز مخصوص کباب کردن میباشد
فلفل کبابی اقتصادی

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کلم قمری

کلم قمری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۳۵,۰۰۰ ۲۶,۲۵۰ تومان

ساقه کرفس

ساقه کرفس

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن شمال

پاک شده باطعم عالی
سبزی خوردن شمال

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

وزن بین ۱ تا ۱.۳ کیلوگرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

± ۵۰ گرم
کاهو فرانسوی

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۵
۱۸,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

۱ تا ۲ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کلم سنگ

± ۵۰ گرم
کلم سنگ

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

تره فرنگی

± ۵۰ گرم
تره فرنگی

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سبزی دلمه

سبزی دلمه

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

پاک شده تمیز شده خرد شده
سبزی پلو

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی آش

تمیز شده پاک شده خرد شده
سبزی آش

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو

تمیز شده پاک شده خرد شده
سبزی کوکو

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی سوپ

± ۵۰ گرم سبزی خرد شده میباشد
سبزی سوپ

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی شوید

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی شوید

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی گشنیز

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی گشنیز

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی گشنیز

سبزی گشنیز

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

سبزی گشنیز پاک شده

سبزی گشنیز پاک شده

۱۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی جعفری

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری پاک شده

سبزی جعفری پاک شده

۱۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی شاهی

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی شاهی

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سبزی شاهی

سبزی شاهی

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

سبزی تره

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی تره

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی تره

سبزی تره

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

سبزی نعنا

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی نعنا

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی ترخون

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی ترخون

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی مرزه

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی مرزه

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی مرزه

سبزی مرزه

۲۵۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

سبزی تربچه

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی تربچه

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی تربچه

سبزی تربچه

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

سبزی شنبلیله

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی شنبلیله

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

پیازچه

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
پیازچه

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان سبز

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی ریحان سبز

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان سبز

سبزی ریحان سبز

۲۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان سبز پاک شده

سبزی ریحان سبز پاک شده

۱۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی شوید

سبزی شوید

۲۵۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

سبزی شوید پاک شده

سبزی شوید پاک شده

۱۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

± ۵۰ گرم سبزی خوردن تازه شهریار
سبزی خوردن

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن پاک شده

سبزی خوردن پاک شده

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

جوانه گندم

جوانه گندم

یک بسته

۱۲,۵۰۰ تومان

جوانه ماش

جوانه ماش

یک بسته

۲۲,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم
ترب سیاه

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

ترب سفید

± ۵۰ گرم
ترب سفید

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

سیر تازه بابرگ سبزی

سیر تازه همراه برگ سبزی
سیر تازه بابرگ سبزی

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سیر تازه با برگ سبزی

سیر تازه همراه با برگ سبزی تازه
سیر تازه با برگ سبزی

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

اسفناج

± ۵۰ گرم
اسفناج

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

± ۵۰ گرم
بیبی اسفناج

یک بسته

۳۲,۰۰۰ تومان

اسفناج پاک شده

اسفناج پاک شده

۱۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پیازچه پاک شده

پیازچه پاک شده

۱۲۵ تا ۱۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

آلو بخارا خورشتی

درجه یک
آلو بخارا خورشتی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

آلو بخارا

آلو بخارا محلی درجه یک وزن بین ۴۰۰ تا ۵۰۰گرم
آلو بخارا

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

آلو خورشتی محلی

وزن بین ۴۰۰ تا ۵۰۰گرم
آلو خورشتی محلی

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

سرکه انگور سفید

برند سرخ تاک قزوین، مخصوص ترشی
سرکه انگور سفید

۲ لیتر

۳۹,۸۰۰ تومان

سرکه انگور قرمز

برند سرخ تاک قزوین، مخصوص ترشی
سرکه انگور قرمز

۲ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

پیاز داغ نگینی

پیاز داغ نگینی

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیاز داغ خلالی

پیاز داغ خلالی

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

پیاز داغ خانگی

پیاز داغ خانگی

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲۲۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

سیر داغ

سیر داغ

۲۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کرفس سرخ شده

درجه یک سرخ شده همراه با نعناع جعفری
کرفس سرخ شده

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز سرخ شده

وزن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم
لوبیا سبز سرخ شده

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز خرد شده

لوبیا سبز خرد شده

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

نعناء و جعفری سرخ شده

نعناء و جعفری سرخ شده

۳۸۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده

درجه یک
سبزی قورمه سرخ شده

۳۸۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده

بادمجان سرخ شده

۷۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

بادمجان کبابی

بادمجان کبابی

۷۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن پاک شده شبره

سبزی خوردن درجه یک شمال با طعم پاک شده، شبره
سبزی خوردن پاک شده شبره

۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلویی

پاک شده تمیز شده خرد شده
سبزی پلویی

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی کوکویی

تمیز شده پاک شده خردشده
سبزی کوکویی

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

باقالی پخته

باقالی پخته

۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

لبو پخته شده

لبو پخته شده

۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

نعنا و جعفری سرخ شده

نعنا و جعفری سرخ شده

۳۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

نعنا خشک

نعنا خشک

۱۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شوید خشک

شوید خشک

۱۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

آبلیمو طبیعی

آبلیمو طبیعی

۱.۵ لیتر

۶۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۸,۰۰۰ تومان

آبغوره طبیعی

۱.۵ لیتر
آبغوره طبیعی

۱.۵ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

سرکه سیب طبیعی

۱.۵ لیتر
سرکه سیب طبیعی

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

رب انار خانگی

رب انار خانگی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

رب گوجه فرنگی خانگی

درجه یک
رب گوجه فرنگی خانگی

۲ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی کوفته خرد شده

سبزی کوفته خرد شده

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه خرد شده

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی جعفری خرد شده

۸۰۰ تا ۸۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی شوید خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی شوید خرد شده

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کرفس خرد شده

± ۵۰ گرم
کرفس خرد شده

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی دلمه خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی دلمه خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

لواشک شکلاتی آیتیک

± ۵۰ گرم
لواشک شکلاتی آیتیک

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

آبمیوه و کمپوت میوه

آب آلبالو طبیعی

آب آلبالو طبیعی

۱.۵ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک طبیعی

آب زرشک طبیعی

۱.۵ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی

۱.۵ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب هویج طبیعی

تازه تازه
آب هویج طبیعی

یک لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

خشکبار

خرما رطب بم

خرما رطب بم

۷۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

خرما صادراتی

خرما دشتستانی صادراتی
خرما صادراتی

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

خرما عسلی

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب

خرما کبکاب

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

خرما دشتی

خرما دشتی

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

خرما ارده بریا

درجه یک کامل بهداشتی با بسته بندی عالی
خرما ارده بریا

۷۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو

± ۵۰ گرم
مغز گردو

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو درجه یک

مغز گردو درجه یک

۱۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

گردو پوست کاغذی

± ۵۰ گرم
گردو پوست کاغذی

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

گردو با پوست

± ۵۰ گرم
گردو با پوست

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۶,۲۵۰ تومان

کشمش تاکستان

± ۵۰ گرم
کشمش تاکستان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

تخمه سفید آفتابگردان

± ۵۰ گرم
تخمه سفید آفتابگردان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

تخمه سیاه آفتابگردان

± ۵۰ گرم
تخمه سیاه آفتابگردان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون

± ۵۰ گرم زیتون داخل ظرف یک لیتر میباشد همراه با اب
زیتون

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

ترشی شور

± ۵۰ گرم
ترشی شور

۲.۵ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

± ۵۰ گرم
ترشی مخلوط

۲.۵ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۸۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

خیارشور خانگی

± ۵۰ گرم طغم عالی با تضمین
خیارشور خانگی

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

خیارشور

± ۵۰ گرم
خیارشور

۱.۵ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۸,۰۰۰ تومان

غوره

خانگی
 غوره

یک شیشه

۸۵,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل

عسل مایع ۵۰۰گرم
عسل

۵۰۰گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

عسل مایع

۵۰۰گرم
عسل مایع

۵۰۰گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

عسل بدون موم

عسل نیر اردبیل درجه یک
عسل بدون موم

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

عسل با موم

عسل نیر اردبیل درجه یک
عسل با موم

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

عسل سبلان با موم

وزن بین یک تا یک هشتصد کیلو گرم
عسل سبلان با موم

۱.۵ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

عسل مایع سبلان

عسل مایع سبلان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

روغن های طبیعی و شیره

شیره انگور

شیره انگور محلی ملایر
شیره انگور

یک لیتر

۹۸,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران

زعفران قاعنات درجه یک
زعفران

یک مثقال

۲۲۰,۰۰۰ تومان

زعفران سحرخیز

درجه یک
زعفران سحرخیز

یک مثقال

۲۹۸,۰۰۰ تومان

زعفران سحر خیز

زعفران سحر خیز

۰.۵ مثقال

۲۲۰,۰۰۰ تومان