جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم خیار بوته ای خوشمزه دماوند
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۶,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم لیمو شیرین ممتاز بم پوست نازک و آبدار کیفیت بینظیر
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۷,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۴۴,۸۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم کیوی هایوارد بهترین نوع کیوی
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۷,۸۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۲ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

± ۵۰ گرم پرتقال تازه کوهی جنوب
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم

۵۴,۸۰۰ تومان

سیب زرد دماوند

± ۵۰ گرم، قالب متوسط
سیب زرد دماوند

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۷,۸۰۰ تومان

موز اکوادور

± ۵۰ گرم بهترین و شیرینترین نوع موز اکوادور
موز اکوادور

۱ کیلوگرم

۵۵,۸۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

میوه

آناناس اسلایس شده

آناناس اسلایس شده تمیز، در بسته بندی تمیز و بهداشتی
آناناس اسلایس شده

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پرتقال شهسواری آبگیری

پرتقال شهسواری آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۸۰۰ تومان

انبه سبز کنیایی

یک عدد انبه بزرگ حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم
انبه سبز کنیایی

یک عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نارگیل اسلایسی

نارگیل اسلایسی

یک بسته

۵۸,۰۰۰ تومان

انار ساوه

انار ساوه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

خرمالو کن ممتاز

بهترین و شیرینترین نوع خرمالو
خرمالو کن ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۹,۸۰۰ تومان

پرتقال شمال ممتاز

پرتقال شمال ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

انبه مصری ممتاز

انبه مصری ممتاز

یک عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

توت فرنگی ممتاز

توت فرنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

انار

انار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

موز اکوادور

موز اکوادور

۲ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵,۸۰۰ تومان

سیب زرد دماوند

± ۵۰ گرم، قالب متوسط
سیب زرد دماوند

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

سیب زرد درجه ۱

± ۵۰ گرم سیب تازه تابستانی ممتاز استخوانی بسیار عالی با رنگ سبز روشن
سیب زرد درجه 1

۱ کیلوگرم

۶۴,۸۰۰ تومان

سیب زرد آبگیری

± ۵۰ گرم سیب تازه دماوند ابدار و سالم
سیب زرد آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۴۴,۸۰۰ تومان

سیب قرمز درجه ۱

± ۵۰ گرم بهترین سیب قرمز استخوانی دماوند
سیب قرمز درجه 1

۱ کیلوگرم

۵۵,۸۰۰ تومان

سیب سبز فرانسه

± ۵۰ گرم
سیب سبز فرانسه

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۸۰۰ تومان

سیب سبز ترش

± ۵۰ گرم سیب سبز ترش ایرانی یک دست و کیفیت عالی
سیب سبز ترش

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

انگور کندری

انگور سوپر ممتاز
انگور کندری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد ارومیه ممتاز

± ۵۰ گرم، انگور بی دانه زرد ممتاز ارومیه
انگور بی دانه زرد ارومیه ممتاز

۱ کیلوگرم

۷۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز ارومیه ممتاز

بی دانه قرمز ممتاز ارومیه
انگور بی دانه قرمز ارومیه ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

پرتقال شمال آبگیری

± ۵۰ گرم، پرتقال شهسوار درجه یک پوست نازک و آبدار
پرتقال شمال آبگیری

۱ کیلوگرم

۳۴,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۷,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

± ۵۰ گرم پرتقال تازه کوهی جنوب
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم

۵۴,۸۰۰ تومان

پرتقال آبگیری جنوب

± ۵۰ گرم پرتقال آبگیری جنوب شیرین و آبدار
پرتقال آبگیری جنوب

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

نارنگی ممتاز

± ۵۰ گرم نارنگی نوبر تازه شمال سبز رنگ
نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم

۴۴,۸۰۰ تومان

نارنگی پچ

± ۵۰ گرم
نارنگی پچ

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

نارنگی یافا

± ۵۰ گرم
نارنگی یافا

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم کیوی هایوارد بهترین نوع کیوی
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

یک بسته
کیوی تو سرخ

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

آلو قرمز

± ۵۰ گرم، ارگانیک
آلو قرمز

۱ کیلوگرم

۷۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

انبه

بهترین نوع انبه پاکستان
انبه

یک عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

انار شیرازی ممتاز

± ۵۰ گرم, انار ممتاز شیراز
انار شیرازی ممتاز

۱ کیلوگرم

۶۴,۸۰۰ تومان

انار آبگیری

± ۵۰ گرم، آبدار
انار آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم,
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۷,۸۰۰ تومان

به

به تازه کردستان
به

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

به اصفهانی

± ۵۰ گرم
به اصفهانی

۱ کیلوگرم

۷۹,۸۰۰ تومان

گلابی نطنزی

± ۵۰ گرم
گلابی نطنزی

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

نارگیل

± ۵۰ گرم
نارگیل

یک عدد (۴۵۰ تا ۶۰۰ گرم)

۵۰,۰۰۰ تومان

آناناس

یک عدد بزرگ اخرین سایز اناناس برند Dole بهترین نوع اناناس
آناناس

یک عدد (۱.۵۰۰ کیلوگرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم لیمو شیرین ممتاز بم پوست نازک و آبدار کیفیت بینظیر
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۵ تا ۶ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۴ تا ۵ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

میوه خاص

ازگیل درجه ۱

ازگیل درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

آووکادو کنیایی

بهترین اواکادو درشت و با طعم و کیفیت عالی
آووکادو کنیایی

یک عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

فیسالیس

یک بسته
فیسالیس

یک بسته (۱۲۰ گرم)

۲۸,۰۰۰ تومان

بلوبری

یک بسته
بلوبری

۱۳۰ گرم

۱۷۸,۰۰۰ تومان

آلوئه ورا

آلوئه ورا

یک عدد (۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

زالزالک

یک بسته
زالزالک

۱ کیلوگرم

۱۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

عناب

تازه، یک بسته خشک
عناب

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

تمر هندی شیرین

± ۵۰ گرم ۵۰۰ گرم
تمر هندی شیرین

۵۰۰ گرم

۱۷۸,۰۰۰ تومان

تمر هندی ملس

± ۵۰ گرم
تمر هندی ملس

۵۰۰ گرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

تمر هندی ترش

± ۵۰ گرم
تمر هندی ترش

۵۰۰ گرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل

± ۵۰ گرم
شیر نارگیل

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

خیار سالادی

خیار سالادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

پیاز ترشی

پیاز ترشی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

سیر داغ

درجه یک، بسته ۱۰۰ گرمی
سیر داغ
۴۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش لایم

لیمو ترش سبز رنگ آبدار بسیار پوست نازک
لیمو ترش لایم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۹۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۵,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۹۰۰ تومان

گوجه فرنگی خوشه‌ ای

± ۵۰ گرم، ارگانیک بهترین گوجه ارگانیک اتاویتا محصول جلفا کیفیت عالی
گوجه فرنگی خوشه‌ ای

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

یک بسته ۴۰۰ گرمی تازه و بدون خرابی
گوجه گیلاسی

یک بسته (۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم خیار بوته ای خوشمزه دماوند
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

خیار رسمی

± ۵۰ گرم
خیار رسمی

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

خیار اصفهان

± ۵۰ گرم
خیار اصفهان

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

خیار درختی

خیار مجلسی تازه و یک دست ورامین
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۲۴,۹۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی استانبولی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی ترشی

سیب ترشی تازه
سیب زمینی ترشی

۱ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۲۷,۸۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۲۶,۸۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم بادمجان شیرین بدون تخم ورامین
بادمجان

۱ کیلوگرم

۲۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۴۰۰ تومان

بادمجان دلمه

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

هویج آبگیری

هویج تمیز و سالم شسته شده و پاک شده
هویج آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

لیمو ترش برزیلی

لیمو ترش برزیلی بدون هسته
لیمو ترش برزیلی

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه سبز

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه رنگی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز شمال

± ۵۰ گرم, فلفل ریز شمال
فلفل شیرین سبز شمال

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

± ۵۰ گرم
فلفل تند سبز

۱ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۴۰۰ تومان

بلال مکزیکی

± ۵۰ گرم
بلال مکزیکی

۱ کیلوگرم

۲۶,۹۰۰ تومان

یک عدد (۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم)

۱۲,۰۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۶,۰۰۰ تومان

قارچ اسلایسی

یک بسته
قارچ اسلایسی

۴۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی محلی

±۵۰ گرم
کدو حلوایی محلی

۲ تا ۳ کیلو گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزیجات

نعنا موهیتو

نعنا موهیتو

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

کاهو سالادی

± ۵۰ گرم
کاهو سالادی

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

بسته بندی شرکتی حدود ۲۰۰ گرم
کاهو فرانسوی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۲,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

یک عدد

۲۸,۰۰۰ تومان

کلم قمری

± ۵۰ گرم
کلم قمری

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کلم کیل

کلم کیل

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

تره فرنگی

± ۵۰ گرم
تره فرنگی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۲ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم
ترب سیاه

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

ترب سفید

± ۵۰ گرم
ترب سفید

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

جوانه ماش

یک بسته
جوانه ماش

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

جوانه گندم

یک بسته
جوانه گندم

۱ کیلوگرم

۱۲,۵۰۰ تومان

اسفناج

± ۵۰ گرم, بسته بندی شرکتی ۱۳۰ گرم
اسفناج

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

± ۵۰ گرم
بیبی اسفناج

یک بسته

۳۲,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

پاک شده شسته شده درجه یک شمال
سبزی خوردن

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن شمال

سبزی ممتاز شمال بهترین کیفیت
سبزی خوردن شمال

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی گشنیز

سبزی گشنیز

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری

سبزی جعفری

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی نعنا

سبزی نعنا

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان سبز

سبزی ریحان سبز

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی روکولا

سبزی روکولا

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

پیازچه

پیازچه

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی رزماری

سبزی رزماری

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۳۶,۰۰۰ تومان

سبزی شوید پاک شده

شوید تازه پاک شده بسته بندی
سبزی شوید پاک شده

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

برگ مو (داخل آب نمک)

داخل آب نمک تو ظرف شیشه ای تمیز ممتاز وزن خالص ۹۵۰ گرم
برگ مو (داخل آب نمک)

۱.۵ لیتر

۶۶,۰۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات سالادی

مخلوط سبزیجات سالادی

یک بسته

۳۵,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

گلاب شیشه ای

کیفیت عالی وزن خالص ۴۵۰ گرم
گلاب شیشه ای
۴۸,۰۰۰ تومان

شیره خرما ممتاز ۶۰۰ گرم

۴۰۰ گرم کیفیت عالی
شیره خرما ممتاز ۶۰۰ گرم
۳۲,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه خشک شده

بسیار تمیز
سبزی قورمه خشک شده

۱۳۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو خشک شده

بسیار تمیز
سبزی کوکو خشک شده

۱۳۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سبزی آش خشک شده

بسیار تمیز
سبزی آش خشک شده

۱۳۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

خیار شور سوپر ویژه

خیار شور سوپر ویژه

۴۰۰گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

پیاز سرخ شده

بهترین کیفیت در دو مدل نگینی و خلالی
پیاز سرخ شده

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۶۸,۰۰۰ تومان

سرکه سیب

۱۰۰% طبیعی
سرکه سیب

یک لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

آبلیمو طبیعی

آبلیمو طبیعی

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب غوره صد در صد طبیعی باران

اب غوره صد در صد طبیعی باران
آب غوره صد در صد طبیعی باران

یک لیتر

۴۸,۰۰۰ تومان

رب خانگی ممتاز

± ۵۰ گرم کاملا خانگی بسیار تمیز و خوش رنگ و تمییز بهتریین رب خانگی ممکن وزن خالص ۱,۸۵۰ گرم
رب خانگی ممتاز

۲ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

رب انار ممتاز خانگی

بسته ۵۰۰ گرمی
رب انار ممتاز خانگی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

نعنا خشک

نعنا خشک

یک بسته

۲۴,۰۰۰ تومان

شوید خشک

شوید خشک

یک بسته

۲۴,۰۰۰ تومان

جعفری خشک

جعفری خشک

یک بسته

۲۴,۰۰۰ تومان

ترخون خشک

ترخون خشک

یک بسته

۲۲,۰۰۰ تومان

گشنیز خشک

گشنیز خشک

یک بسته

۲۴,۰۰۰ تومان

مرزه خشک

مرزه خشک

یک بسته

۲۲,۰۰۰ تومان

پونه خشک

پونه خشک

یک بسته

۲۴,۸۰۰ تومان

برگ گل محمدی

۵۰ گرم
برگ گل محمدی
۴۰,۰۰۰ تومان

کرفس پاک شده

کرفس پاک شده

یک بسته

۲۲,۰۰۰ تومان

غوره طبیعی باران

غوره عسکری داخل آب نمک ۴۰۰ گرم خالص
غوره طبیعی باران

یک لیتر

۸۹,۰۰۰ تومان

تخم شربتی

۳۰۰ گرم
تخم شربتی
۵۸,۰۰۰ تومان

خاکشیر

۳۰۰ گرم
خاکشیر
۳۹,۰۰۰ تومان

شیره انگور خانگی

بسته ۴۰۰ گرمی
شیره انگور خانگی
۶۵,۰۰۰ تومان

لواشک آیدیبی

۴۰۰ گرم لواشک آ بی بی واقعا خوشمزه در ۱۲ نوع طعم میوه
لواشک آیدیبی
۸۵,۰۰۰ تومان

کنسرو ذرت

کنسرو ذرت
۳۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی و کمپوت میوه

کمپوت میوه های استوایی ۴۵۰ گرم

کمپوت میوه های استوایی ۴۵۰ گرم
۷۵,۰۰۰ تومان

۶۵۰ گرم

بطری یک لیتری
۶۵۰ گرم
۶۸,۰۰۰ تومان

کمپوت الورا دول

بسیار با کیفیت
کمپوت الورا دول

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

کمپوت آناناس حلقه ای درجه یک تایلندی

مارک Dole وزن خالص ۵۶۷ گرم
کمپوت آناناس حلقه ای درجه یک تایلندی

بزرگ (۷۰۰ گرم)

۷۹,۸۰۰ تومان

آب انار طبیعی

آب انار صد در صد طبیعی و خالص
آب انار طبیعی

یک لیتر

۷۸,۰۰۰ تومان

آب هویج طبیعی

اب هویج تازه در حضور مشتری
آب هویج طبیعی

یک لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب سیب طبیعی

آب سیب طبیعی

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

آب لیمو شیرین طبیعی

آب لیمو شیرین طبیعی

یک لیتر

۷۹,۰۰۰ تومان

آب لیمو شیرین

آب لیمو شیرین

یک لیتر

۶۹,۸۰۰ تومان

آب گریپ فروت طبیعی

آب گریپ فروت طبیعی

یک لیتر

۹۸,۰۰۰ تومان

آب کرفس طبیعی

آب کرفس طبیعی

یک لیتر

۴۸,۰۰۰ تومان

آب هندوانه طبیعی

آب هندوانه طبیعی

یک لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

حبوبات و غلات

هل سبز اعلا

هل سبز اعلا

۲۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

کنسرو نخود سبز دلپذیر

± ۵۰ گرم
کنسرو نخود سبز دلپذیر

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

زرشک درجه یک

زرشک ممتاز صادراتی بینظیر
زرشک درجه یک

یک بسته (۲۵۰ گرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

خشکبار

گردو با پوست

گردو ممتاز کردستان عالی عالی
گردو با پوست

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۳,۰۰۰ تومان

مغز گردو

± ۵۰ گرم
مغز گردو

۵۰۰ گرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

سوجوق گردو

سوجوق گردو

۳۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کنجد

± ۵۰ گرم تمییز و در بسته بندی عالی
کنجد

۳۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

خرما سطلی شیره دار

± ۵۰ گرم
خرما سطلی شیره دار

یک بسته (۸۰۰ گرم)

۴۹,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب صادراتی

± ۵۰ گرم
خرما کبکاب صادراتی

۶۵۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی درجه یک

خرما خاصویی درجه یک بسته ۷۰۰ گرمی
 خرما خاصویی درجه یک

یک بسته

۷۵,۰۰۰ تومان

خرما ناب ممتاز

± ۵۰ گرم خرما صادراتی
خرما ناب ممتاز

۷۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

± ۵۰ گرم کیفیت عالی صادراتی
خرما پیارم

۱ کیلوگرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰ گرم خرما زاهدی تازه و سالم
خرما زاهدی

۱ کیلوگرم

۶۹,۸۰۰ تومان

خرما مضافتی بم ممتاز

± ۵۰ گرم خرمای ناب درجه یک ۷۰۰ گرم خالص
خرما مضافتی بم ممتاز

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۶۵,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

± ۵۰ گرم بادام زمینی تازه آستانه اشرفیه
بادام زمینی

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

مویز بدون هسته

± ۵۰ گرم مویز ممتاز بدون هسته
مویز بدون هسته

۱ کیلوگرم

۲۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

کشمش سبز درجه یک

± ۵۰ گرم
کشمش سبز درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

± ۵۰ گرم بهترین نوع کشمش
کشمش پلویی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر پرک ممتاز
انجیر خشک

۵۰۰ گرم

۲۴۹,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

± ۵۰ گرم خوشمزه ترین نوع تخمه رژیمی در دو نوع مشکی و سفید
تخمه آفتابگردان

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

سمنوی سنتی درجه یک اذربایجان

سمنوی سنتی درجه یک اذربایجان

یک بسته (۵۰۰ گرمی)

۴۰,۰۰۰ تومان

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

آلو خورشتی

بسته تمیز و بهداشتی بهترین کیفیت بسته ۳۰۰ گرمی
آلو خورشتی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۸۸,۰۰۰ تومان

بلال بیبی

بلال بیبی

یک لیتر

۷۹,۰۰۰ تومان

مغز بادام درجه یک

هم شور و هم خام موجود هستش
مغز بادام درجه یک

۱ کیلوگرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

غنچه گل سرخ محمدی

غنچه گل سرخ محمدی

یک بسته

۸۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک ممتاز

بسیار تمیز و با کیفیت ۲۰۰ گرم
میوه خشک ممتاز

۱۵۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

برگه زردالو

کاملا خانگی تمییز
برگه زردالو

۵۰۰ گرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

سیاه دانه

بسیار تمیز و با کیفیت
سیاه دانه

۱۸۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی فلفل سوزنی

تمیز و بهداشتی، بهترین کیفیت
ترشی فلفل سوزنی

۳۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل هالوپینو

وزن خالص ۳۴۰ گرم
ترشی فلفل هالوپینو

۳۴۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی ۱۰ ساله همدان ممتاز بسته
سیر ترشی

۸۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۹,۰۰۰ تومان

خیار شور نمکی

خیار شور ممتاز همدان
خیار شور نمکی

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط خانگی درجه یک

± ۵۰ گرم, خانگی و تمیز با سرکه خانگی بهترین کیفیت
ترشی مخلوط خانگی درجه یک

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

ترشی لیته خانگی

بهترین کیفیت کاملا بهداشتی
ترشی لیته خانگی

۷۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

ترشی کلم قرمز

ترشی کلم قرمز

۷۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

زیتون طارم با هسته

± ۵۰ گرم
زیتون طارم با هسته

یک بسته (۴۵۰ گرم)

۴۹,۰۰۰ تومان

زیتون طارم بدون هسته

± ۵۰ گرم
زیتون طارم بدون هسته

یک بسته (۴۵۰ گرم)

۵۹,۰۰۰ تومان

مارچوبه

در ۳ نوع مختلف .۱ مارچوبه سبز داخل آب نمک .۲مارچوبه در سرکه .۳مارچوبه در فلفل و سرکه و سیر
مارچوبه

یک عدد

۱۴۸,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت ها

عرق زیره

عرق زیره

یک لیتر

۳۶,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک

کیفیت عالی
عرق بیدمشک

۴۵۰ میلی لیتر

۳۶,۰۰۰ تومان

عرق شاطره

عرق شاطره

یک لیتر

۲۶,۰۰۰ تومان

عرق نعنا کوهی کردستان

عرق نعنا ۱۰۰% کوهی و خالص ناب کردستان
عرق نعنا کوهی کردستان

یک لیتر

۸۹,۰۰۰ تومان

عرق آویشن کوهی کردستان

عرق اویشن خالص و ناب کردستان
عرق آویشن کوهی کردستان

یک لیتر

۸۹,۸۰۰ تومان

عرق نعنا ممتاز

عرق نعنا ممتاز

یک لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

عرق کاسنی ممتاز

عرق کاسنی ممتاز

یک لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

ادویه جات و چاشنی ها

زعفران ممتاز قائنات

± ۵۰ گرم
زعفران ممتاز قائنات

یک مثقال

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۰.۵ مثقال

۱۳۸,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل گرمسیری

بهترین نوع عسل و دارای طبعی گرم
عسل گرمسیری

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی چهل گیاه

عسل طبیعی چهل گیاه

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی بهار نارنج

عسل طبیعی بهار نارنج

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گون

عسل ممتاز کردستان به شرط
عسل طبیعی گون

۵۰۰ گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی خارشتر

عسل طبیعی خارشتر

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی

عسل طبیعی گون کردستان به شرط صد در صد خالص
عسل طبیعی

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

عسل بهار نارنج بوشهر

عسل بهار نارنج بوشهر

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

عسل کنار ممتاز بوشهر

بهترین نوع عسل واقعا ممتاز دارای طبع سرد
عسل کنار ممتاز بوشهر

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان