نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۸۰ تومان

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۱ کیلوگرم

۲۶,۹۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۷,۸۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم
قارچ

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۱,۵۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۸,۹۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم انار شیراز
انار

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم,
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۲۹,۹۸۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۲ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

± ۵۰ گرم پرتقال تازه جنوب با پوست سبز
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم

۴۳,۸۰۰ تومان

میوه

انبه

± ۵۰ یک عدد ۷۰۰گرم
انبه

انبه ۱عدد حدود ۷۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۸۰ تومان

انگور کندری

± ۵۰ گرم انگور سوپر ممتاز
انگور کندری

۱ کیلوگرم

۸۹,۸۰۰ تومان

انگور بیدانه

± ۵۰ گرم بیگانه زرد ممتاز ارومیه
انگور بیدانه

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۱ کیلوگرم

۲۶,۹۰۰ تومان

نارنگی ممتاز

± ۵۰ گرم
نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم

۳۴,۸۰۰ تومان

نارنگی شیرین شمال

± ۵۰ گرم
نارنگی شیرین شمال

۱ کیلوگرم

۳۶,۹۰۰ تومان

نارنگی پیچ

± ۵۰ گرم
نارنگی پیچ

۱ کیلوگرم

۳۴,۸۰۰ تومان

نارنگی یافا

± ۵۰ گرم
نارنگی یافا

۱ کیلوگرم

۳۴,۸۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۸,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم انار شیراز
انار

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

انار ممتار

± ۵۰ گرم, انار ممتاز شیراز
انار ممتار

۱ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

انار آبگیری شیراز

± ۵۰ گرم، آبدار
انار آبگیری شیراز

۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

انار شیراز

± ۵۰ گرم
انار شیراز

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

لیمو شیرین ابگیری

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین ابگیری

۱ کیلوگرم

۲۱,۸۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم,
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

ازگیل

± ۵۰ گرم
ازگیل

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

به

± ۵۰ گرم
به

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

گلابی نطنز

± ۵۰ گرم
گلابی نطنز

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

گلابی شاه میوه

± ۵۰ گرم
گلابی شاه میوه

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

نارگیل

± ۵۰ گرم
نارگیل

یک عدد (۴۵۰ تا ۶۰۰ گرم)

۳۹,۰۰۰ تومان

توت فرنگی

± ۵۰ گرم بوته ای کردستان واقعا طعمش عالی
توت فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

سیب دماوند

± ۵۰ گرم، سیب ریز مخصوص ابگیری
سیب دماوند

۱ کیلوگرم

۱۲,۸۰۰ تومان

سیب زرد دماوند

± ۵۰ گرم
سیب زرد دماوند

۱ کیلوگرم

۲۶,۸۰۰ تومان

سیب زرد (درجه ۱)

± ۵۰ گرم
سیب زرد (درجه 1)

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

سیب قرمز (درجه ۱)

± ۵۰ گرم
سیب قرمز (درجه 1)

۱ کیلوگرم

۳۴,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۲۹,۹۸۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال ارگانیک

± ۵۰ گرم، بدون واکس و کاملا طبیعی
پرتقال تامسون شمال ارگانیک

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

پرتقال آبگیری شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال آبگیری شمال

۱ کیلوگرم

۱۹,۹۸۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

± ۵۰ گرم پرتقال تازه جنوب با پوست سبز
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم

۴۳,۸۰۰ تومان

آناناس

± ۵۰ گرم سایز بزرگ
آناناس

یک عدد (۱.۵۰۰ کیلوگرم)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

عناب تازه

بسته ۵۰۰ گرمی خشک
عناب تازه

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۵۶,۰۰۰ تومان

میوه خاص

آووکادو

± ۵۰ گرم
آووکادو

اواکادو کنیایی

۸۹,۰۰۰ تومان

یک عدد (۲۵۰ تا ۴۰۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

میوه کاکتوس

بسته ۴۰۰ گرمی
میوه کاکتوس
۲۸,۰۰۰ تومان

کامکوات تازه

± ۵۰ گرم
کامکوات تازه

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

بلوط

± ۵۰ گرم
بلوط

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

فیسالیس

یک بسته
فیسالیس

یک بسته (۱۲۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

بلوبری

یک بسته
بلوبری

۱۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

± ۵۰ گرم
کیوی تو سرخ

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

گوجه فرنگی ارگانیک

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی ارگانیک

۱ کیلوگرم

۳۳,۸۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

± ۵۰ گرم
گوجه گیلاسی

یک بسته (۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم)

۳۶,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم خیار بوته ای خوشمزه دماوند
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۱۶,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۵۰۰ تومان

خیار مجلسی

± ۵۰ گرم
خیار مجلسی

۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

خیار اصفهان

± ۵۰ گرم
خیار اصفهان

۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی معمولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی معمولی

۱ کیلوگرم

۱۳,۹۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی استانبولی

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۱۲,۹۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

سیر

± ۵۰ گرم
سیر

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای

۱ کیلوگرم

۱۷,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

کدو

± ۵۰ گرم
کدو

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

لیمو ترش شیرازی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش شیرازی

۱ کیلوگرم

۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو ترش ریز میناب

± ۵۰ گرم، لیوترش بدون هسته
لیمو ترش ریز میناب

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

نارنج تازه

± ۵۰ گرم
نارنج تازه

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه رنگی

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه‌ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه‌ای سبز

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

فلفل تند

± ۵۰ گرم
فلفل تند

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۴۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۶,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی

± ۵۰ گرم
بلال مکزیکی

۱ کیلوگرم

۲۳,۸۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم
قارچ

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۱,۵۰۰ تومان

کدو حلوایی شیرین محلی

± ۵۰ گرم
کدو حلوایی شیرین محلی

۳ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کاهو سالادی

± ۵۰ گرم
کاهو سالادی

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

± ۵۰ گرم بسته بندی شرکتی حدود ۲۰۰گرم
کاهو فرانسوی

یک بسته (۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم)

۲۶,۵۰۰ تومان

کاهو فرانسوی سبز

± ۵۰ گرم ریشه دار و تازه و سالم کاملا ارگانیک میکس سبز و بنفش
کاهو فرانسوی سبز

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۸,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۵,۹۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

گل کلم تازه

± ۵۰ گرم
گل کلم تازه

یک عدد

۲۵,۰۰۰ تومان

کلم قمری (سنگی)

± ۵۰ گرم
کلم قمری (سنگی)

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

تره فرنگی

± ۵۰ گرم
تره فرنگی

۱ کیلوگرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۲ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

بیبی اسفناج

± ۵۰ گرم
بیبی اسفناج

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم
ترب سیاه

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

ترب سفید

± ۵۰ گرم
ترب سفید

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

آلوئه ورا

آلوئه ورا

یک عدد (۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

جوانه ماش

± ۵۰ گرم، بسته ۳۰۰ گرمی
جوانه ماش

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

جوانه گندم

± ۵۰ گرم
جوانه گندم

۱ کیلوگرم

۷,۵۰۰ تومان

اسفناج

± ۵۰ گرم, بسته بندی شرکتی ۱۳۰ گرم
اسفناج

یک بسته

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

پاک شده شسته شده شرکتی
سبزی خوردن

یک بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

شوید تازه

± ۵۰ گرم، بسته بندی تمیز و تازه
شوید تازه

یک بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی گشنیز

سبزی گشنیز

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۱۹,۸۰۰ تومان

سبزی جعفری

سبزی جعفری

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۱۹,۸۰۰ تومان

سبزی نعنا موهیتو

سبزی نعنا موهیتو

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان

سبزی ریحان

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی روکولا

سبزی روکولا

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی پیازچه

سبزی پیازچه

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی رزماری

سبزی رزماری

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۲۴,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات سالادی

مخلوط سبزیجات سالادی

یک بسته

۲۷,۵۰۰ تومان

سبزی خوردن سوپر

سبزی ممتاز شمال بهترین کیفیت
سبزی خوردن سوپر

یک بسته

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی کیل

سبزی کیل

یک بسته

۲۲,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

سبزی قورمه خشک شده

بسیار تمیز
سبزی قورمه خشک شده

۱۳۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

سبزی کوکو خشک شده

بسیار تمیز
سبزی کوکو خشک شده

۱۳۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

سبزی آش خشک شده

بسیار تمیز
سبزی آش خشک شده

۱۳۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

پیاز سرخ شده

نگینی و خلالی موجود هستش
پیاز سرخ شده

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۳۷,۰۰۰ تومان

آبلیمو طبیعی

آبلیمو طبیعی

۱ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب غوره صد در صد طبیعی باران

آب غوره صد در صد طبیعی باران

۱ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

رب خانگی ممتاز

± ۵۰ گرم
رب خانگی ممتاز

۲ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

رب خانگی

± ۵۰ گرم
رب خانگی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ اسلایس شده

± ۵۰
قارچ اسلایس شده

۴۰۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

نعنا خشک

نعنا خشک

یک بسته

۱۹,۸۰۰ تومان

شوید خشک

شوید خشک

یک بسته

۱۹,۸۰۰ تومان

شنبلیله خشک

شنبلیله خشک

یک بسته

۱۹,۸۰۰ تومان

جعفری خشک

جعفری خشک

یک بسته

۱۹,۸۰۰ تومان

ترخون خشک

ترخون خشک

یک بسته

۱۹,۸۰۰ تومان

گشنیز خشک

گشنیز خشک

یک بسته

۱۹,۸۰۰ تومان

مرزه خشک

مرزه خشک

یک بسته

۱۹,۸۰۰ تومان

پونه خشک

پونه خشک

یک بسته

۱۹,۸۰۰ تومان

کرفس پاک شده

کرفس پاک شده

یک بسته

۲۰,۰۰۰ تومان

غوره طبیعی باران

غوره عسکری داخل آب نمک
غوره طبیعی باران

۱ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی و کمپوت میوه

کمپوت الورا دول

بسیار با کیفیت
کمپوت الورا دول

۵۰۰ گرم

۷۶,۰۰۰ تومان

کمپوت آناناس حلقه ای درجه یک تایلندی

مارک Dole
کمپوت آناناس حلقه ای درجه یک تایلندی

بزرگ (۷۰۰ گرم)

۶۸,۰۰۰ تومان

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی

۱ لیتر

۴۹,۹۸۰ تومان

آب هویج طبیعی

اب هویج تازه در حضور مشتری
آب هویج طبیعی

۱ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب سیب طبیعی

آب سیب طبیعی

۱ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی

۱ لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

آب لیمو شیرین

آب لیمو شیرین

۱ لیتر

۵۹,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت طبیعی

آب گریپ فروت طبیعی

۱ لیتر

۶۸,۰۰۰ تومان

آب کرفس طبیعی

آب کرفس طبیعی

۱ لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

آب نارنج طبیعی

آب نارنج طبیعی

۱ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه طبیعی

آب هندوانه طبیعی

۱ لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

حبوبات و غلات

زرشک تازه

زرشک تازه

۲۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

هل سبز اعلا

هل سبز اعلا

۲۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کنسرو نخود سبز دلپذیر

± ۵۰ گرم
کنسرو نخود سبز دلپذیر

۵۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

زرشک درجه یک

زرشک ممتاز صادراتی
زرشک درجه یک

یک بسته (۲۵۰ گرم)

۶۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

توت خشک ممتاز

توت خشک درجه یک کیلویی
توت خشک ممتاز

یک کیلوگرم

۳۴۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلو توت خشک ممتاز

۱۷۵,۰۰۰ تومان

گردو با پوست

± ۵۰ گرم
گردو با پوست

۱ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

مغز گردو

± ۵۰ گرم
مغز گردو

۱ کیلوگرم

۳۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

الو خورشتی محلی

± ۵۰ گرم، کاملا ارگانیک
الو خورشتی محلی

۱ کیلوگرم

۸۹,۸۰۰ تومان

تمر هندی شیرین

± ۵۰ گرم
تمر هندی شیرین

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی ملس

± ۵۰ گرم
تمر هندی ملس

۵۰۰ گرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

سوجوق گردو

سوجوق گردو

۳۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

خرما سطلی شیره دار

± ۵۰ گرم
خرما سطلی شیره دار

یک بسته (۸۰۰ گرم)

۳۶,۵۰۰ تومان

خرما کبکاب صادراتی

± ۵۰ گرم
خرما کبکاب صادراتی

۶۵۰ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

خرما خاصویی درجه یک

 خرما خاصویی درجه یک

یک بسته

۳۳,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

± ۵۰ گرم
خرما پیارم

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰ گرم
خرما زاهدی

۱ کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

± ۵۰ گرم بادام زمینی تازه آستانه اشرفیه
بادام زمینی

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

مویز بدون هسته

± ۵۰ گرم
مویز بدون هسته

۱ کیلوگرم

۲۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

کشمش سبز درجه یک

± ۵۰ گرم
کشمش سبز درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

± ۵۰ گرم
کشمش پلویی

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

انجیر خشک

± ۵۰ گرم
انجیر خشک

۵۰۰ گرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

± ۵۰ گرم خوشمزه ترین نوع تخمه رژیمی
تخمه آفتابگردان

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدو ممتاز

± ۵۰ گرم
تخمه کدو ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

سمنوی سنتی درجه یک اذربایجان

سمنوی سنتی درجه یک اذربایجان

یک بسته (۵۰۰ گرمی)

۲۳,۰۰۰ تومان

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۱۵,۰۰۰ تومان

آلو خورشتی

بسته تمیز و بهداشتی ناب
آلو خورشتی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۷۸,۰۰۰ تومان

بلال بیبی

بلال بیبی

۱ لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

غنچه گل سرخ محمدی

یک بسته
غنچه گل سرخ محمدی

یک بسته

۴۰,۰۰۰ تومان

میوه خشک ممتاز

۱۵۰ گرم خالص بسیار تمیز و با کیفیت طرح قلب
میوه خشک ممتاز

۲۷۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

برگه زردالو

کاملا خانگی
برگه زردالو

۵۰۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی فلفل سوزنی

بسته ۶۰۰ گرم خیلی عالی
ترشی فلفل سوزنی
۲۲,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل هالوپینو

بسته ۴۵۰ گرمی
ترشی فلفل هالوپینو
۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل همدانی

۴۵۰ گرموعالی
ترشی فلفل همدانی
۲۲,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی ۱۰ ساله همدان ممتاز بسته ۸۰۰ گرمی
سیر ترشی

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۵۹,۰۰۰ تومان

خیار شور نمکی

خیار شور ممتاز همدان
خیار شور نمکی

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط خانگی درجه یک

± ۵۰ گرم, خانگی و تمیز با سرکه خانگی ۱/۵ کیلو گرم
ترشی مخلوط خانگی درجه یک

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

زیتون طارم با هسته

± ۵۰ گرم
زیتون طارم با هسته

یک بسته (۴۵۰ گرم)

۵۸,۰۰۰ تومان

زیتون طارم بدون هسته

± ۵۰ گرم
زیتون طارم بدون هسته

یک بسته (۴۵۰ گرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

مارچوبه

مار چوبه سبز داخل اب نمک
مارچوبه

یک عدد

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ادویه جات و چاشنی ها

زعفران صادراتی

زعفران صادراتی

۱ گرم

۸۹,۹۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل گرمسیری

بهترین نوع عسل و دارای طبعی گرم
عسل گرمسیری

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی چهل گیاه

عسل طبیعی چهل گیاه

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی بهار نارنج

عسل طبیعی بهار نارنج

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گون

عسل ممتاز کردستان به شرط
عسل طبیعی گون

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی خارشتر

عسل طبیعی خارشتر

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی

عسل طبیعی گون کردستان به شرط
عسل طبیعی

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

عسل بهار نارنج بوشهر

عسل بهار نارنج بوشهر

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

عسل کنار ممتاز بوشهر

بهترین نوع عسل واقعا ممتاز دارای طبع سرد
عسل کنار ممتاز بوشهر

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان