جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۲۵,۲۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۵ تا ۶ کیلوگرم

۷۹,۵۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند

± ۵۰ گرم، سیب آبگیری
سیب زرد دماوند

۱ کیلوگرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

سبزی تره گلی

تره گلی
سبزی تره گلی

یک بسته

۲۵
۲,۵۰۰ ۱,۸۷۵ تومان

شاهی

شاهی گلی
شاهی

یک دسته

۲۵
۲,۵۰۰ ۱,۸۷۵ تومان

سبزی تربچه

تربچه گلی
سبزی تربچه

یک دسته

۲۵
۲,۰۰۰ ۱,۵۰۰ تومان

سبزی جعفری

جعفری گلی
سبزی جعفری

یک دسته

۲۵
۲,۵۰۰ ۱,۸۷۵ تومان

سبزی گشنیز گلی

گشنیز گلی
سبزی گشنیز گلی

یک دسته

۲۵
۲,۵۰۰ ۱,۸۷۵ تومان

میوه

نارنگی یافا

نارنگی یافا

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

پرتقال

یک عدد
پرتقال
۷,۰۰۰ تومان

انبه

انبه

یک عدد ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

انبه مصری ممتاز

۷۰۰ الی ۸۰۰ گرم
انبه مصری ممتاز

یک عدد

۱۷۸,۰۰۰ تومان

کیوی تو سرخ شمال

کیوی تو سرخ شمال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

موز درجه ۱

± ۵۰ گرم
موز درجه 1

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

موز درجه ۲

± ۵۰ گرم، موز خالدار رسیده (مناسب شیر موز)
موز درجه 2

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

انگور کندری

± ۵۰ گرم
انگور کندری

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز ارومیه

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه قرمز ارومیه

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد ارومیه

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه زرد ارومیه

۱ کیلوگرم

۷۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند

± ۵۰ گرم، سیب آبگیری
سیب زرد دماوند

۱ کیلوگرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند درجه ۲

± ۵۰ گرم
سیب زرد دماوند درجه 2

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سیب سبز

± ۵۰ گرم، محصول کشور فرانسه
سیب سبز

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

کیوی تو سرخ

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۷۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

نارگیل

± ۵۰ گرم
نارگیل

یک عدد

۶۶,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

آناناس

یک عدد
آناناس

۱.۵۰۰ تا ۱.۹۰۰ کیلوگرم

۲۲۸,۰۰۰ تومان

به اصفهانی

± ۱۰۰گرم
به اصفهانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۵ تا ۶ کیلوگرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۴ تا ۵ کیلوگرم

ناموجود

گلابی شاه میوه

± ۵۰ گرم
گلابی شاه میوه

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۶,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۳,۲۰۰ تومان

پرتقال جنوب ممتاز

پرتقال جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پرتقال جنوب آبگیری

± ۵۰ گرم
پرتقال جنوب آبگیری

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

پرتقال شمال

± ۵۰ گرم پرتقال بدونه واکس
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ ممتاز

نارنگی پچ ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ

نارنگی پچ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

نارنگی شمال

± ۵۰ گرم،
نارنگی شمال

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

سیب زرد درجه ۱

سیب زرد درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۴,۹۰۰ تومان

انار کوهستان

انارکوهستان انارقرمز
انار کوهستان

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

انار کوهستان دانه سیاه

انار کوهستان دانه سیاه

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

انار دماوند

± ۵۰ گرم
انار دماوند

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

انار دماوند

انار دماوند

۶۰۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

انار شیرازی

± ۵۰ گرم، قرمز
انار شیرازی

۱ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

میوه خاص

تمر هندی ملس

تمر هندی ملس

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

تمر هندی ترش

تمر هندی ترش

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

تمر هندی شیرین

تمر هندی شیرین

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

شاه بلوط

شاه بلوط

۲۵۰ گرم

۵۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

عناب ممتاز

عناب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آووکادو

آووکادو

۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

ازگیل کن

± ۵۰ گرم
ازگیل کن

۱ کیلوگرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

صیفی جات

خیار رسمی

یک کیلوگرم خیاربوته ای
خیار رسمی

یک کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۲

گوجه کبابی
گوجه فرنگی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۲,۵۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۱

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی درجه 1

۱ کیلوگرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۲۵۰ تومان

گوجه گیلاسی

گوجه گیلاسی

یک بسته

۵۸,۰۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۲۵۰ تومان

خیار سالادی

± ۵۰ گرم
خیار سالادی

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

خیار اصفهان

± ۵۰ گرم
خیار اصفهان

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۲۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۶۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی استانبولی

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶,۲۵۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان

± ۵۰ گرم، سیر تازه امسال
سیر خشک همدان

۱ کیلوگرم

۸۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

کدو

± ۵۰ گرم
کدو

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۴۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۹۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای رنگی

۱ کیلوگرم

۹۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

فلفل تند سبز

± ۵۰ گرم
فلفل تند سبز

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز

± ۵۰ گرم، شیرین
فلفل کاپی سبز

۱ کیلوگرم

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

فلفل کاپی قرمز

± ۵۰ گرم
فلفل کاپی قرمز

۱ کیلوگرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۱,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

لیمو ترش بی هسته

لیمو ترش بی هسته

یک کیلو گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۶,۸۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

لیمو ترش شیرازی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش شیرازی

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۱ کیلوگرم

۱۹,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۶۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۱,۳۰۰ تومان

بلال رسمی

± ۵۰ گرم
بلال رسمی

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی

± ۵۰ گرم
کدو حلوایی

۲.۵ تا ۳.۵ کیلوگرم

۵۹,۵۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

۴۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۸,۳۵۰ تومان

قارچ اسلایسی

قارچ اسلایسی۴۰۰الی۵۰۰گرم
قارچ اسلایسی

یک بسته (۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی

± ۵۰ گرم
بلال مکزیکی

یک بسته

۴۵,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سبزیجات

سبزی ترخون

سبزی ترخون

۲۰۰ گرم

۲,۵۰۰ تومان

سبزی سوپ

بصورت تازه فریز شده می باشد
سبزی سوپ

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۴,۸۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

کاهو سالادی

± ۵۰ گرم
کاهو سالادی

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

کاهو دورنگ سبزوقرمز
کاهو فرانسوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی قرمز

± ۵۰ گرم
کاهو فرانسوی قرمز

یک بسته

۳۸,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۱,۵۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۰,۸۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۸,۸۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۳۱,۵۰۰ تومان

کلم قمری

± ۵۰ گرم
کلم قمری

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

تره فرنگی

± ۵۰ گرم
تره فرنگی

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

± ۵۰ گرم
سبزی خوردن

یک بسته

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی شاهی

سبزی شاهی

یک بسته

۲۴,۰۰۰ تومان

سبزی پیازچه

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی پیازچه

یک بسته

۲۸,۰۰۰ تومان

یک دسته

۲,۵۰۰ تومان

سبزی گشنیز

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی گشنیز

یک بسته

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی شوید

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی شوید

یک بسته

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی تره

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی تره

یک بسته

۲۴,۰۰۰ تومان

سبزی تره گلی

تره گلی
سبزی تره گلی

یک بسته

۲۵
۲,۵۰۰ ۱,۸۷۵ تومان

سبزی اسفناج

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی اسفناج

یک بسته

۲۸,۰۰۰ تومان

اسفناج

اسفناج گلی
اسفناج

یک دسته

۲۴,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

± ۵۰ گرم
بیبی اسفناج

یک بسته

۳۳,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان ایتالیایی

± ۵۰ گرم
سبزی ریحان ایتالیایی

یک بسته

۲۷,۰۰۰ تومان

جوانه ماش

جوانه ماش

یک بسته

۲۲,۰۰۰ تومان

ترب سفید

± ۵۰ گرم
ترب سفید

۱ کیلوگرم

۲۳,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم
ترب سیاه

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

شاهی

شاهی گلی
شاهی

یک دسته

۲۵
۲,۵۰۰ ۱,۸۷۵ تومان

سبزی تربچه

تربچه گلی
سبزی تربچه

یک دسته

۲۵
۲,۰۰۰ ۱,۵۰۰ تومان

سبزی جعفری

جعفری گلی
سبزی جعفری

یک دسته

۲۵
۲,۵۰۰ ۱,۸۷۵ تومان

سبزی گشنیز گلی

گشنیز گلی
سبزی گشنیز گلی

یک دسته

۲۵
۲,۵۰۰ ۱,۸۷۵ تومان

سبزی شنبلیله

شنبلیله گلی
سبزی شنبلیله

یک دسته

۲,۰۰۰ تومان

شوید

شوید گلی
شوید

یک دسته

۲,۲۰۰ تومان

سبزی نعنا

نعنا گلی
سبزی نعنا

یک دسته

۲,۲۰۰ تومان

ریحان پاک شده

ریحان پاک شده

بسته بندی

۲۸,۰۰۰ تومان

جعفری پاک شده

جعفری پاک شده

بسته بندی

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی روکولا پاک شده

سبزی روکولا پاک شده

۲۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی رزماری

سبزی رزماری

یک بسته

۲۴,۸۰۰ تومان

سبزی ریحان سبز

سبزی ریحان سبز

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

سبزی آش خرد شده آماده

بصورت تازه فریز شده می باشد
سبزی آش خرد شده آماده

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بادمجان کبابی

بادمجان لح شده۱بسته بصورت تازه فریز شده می باشد
بادمجان کبابی

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۲۹,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو خرد شده

بصورت تازه فریز شده می باشد
سبزی کوکو خرد شده

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو خرد شده

بصورت تازه فریز شده می باشد
سبزی پلو خرد شده

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

مخلوط نخودفرنگی و هویج و ذرت

بصورت تازه فریز شده می باشد
مخلوط نخودفرنگی و هویج و ذرت

یک بسته (۲۵۰ گرم)

۳۴,۵۰۰ تومان

سبزی دلمه

سبزی دلمه با ترخون و مرزه به صورت تازه فریز شده
سبزی دلمه

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

بادمجان کبابی کامل

بصورت تازه فریز شده می باشد
بادمجان کبابی کامل

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۲۹,۰۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده

بصورت تازه فریز شده می باشد
بادمجان سرخ شده

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۴۸,۰۰۰ تومان

هویج نگینی

بصورت تازه فریز شده می باشد
هویج نگینی

(۴۵۰ گرم)

۳۳,۰۰۰ تومان

سبزی ترخون خشک

ترخون خشک شده۱بسته ۷۵گرم
سبزی ترخون خشک

یک بسته (۸۰ گرم)

۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی پاک کرده

± ۵۰ گرم باقالی تازه فریز شده
باقالی پاک کرده

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

گل محمدی خشک شده

گل محمدی خشک شده

یک بسته

۴۳,۵۰۰ تومان

نان خرمایی

± ۵۰ گرم
نان خرمایی

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۳۷,۰۰۰ تومان

خشکبار

انجیر خشک ریز قالب

انجیر خشک ریز قالب

۱ کیلوگرم

۲۱۷,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۰۸,۵۰۰ تومان

بادام منقاع شور

بادام منقاع شور

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

سنجد اعلا

سنجد اعلا

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۳۴,۰۰۰ تومان

اسلایس لیمو عمانی

اسلایس لیمو عمانی

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

آلو طرقبه

فله
آلو طرقبه

۱ کیلوگرم

۲۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

زرشک پفکی

فله
زرشک پفکی

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۵۰۰ تومان

تخمه آفتاب دور سفید ممتاز

فله
تخمه آفتاب دور سفید ممتاز

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

آلو جنگلی

آلو جنگلی

۴۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زرشک خشک

زرشک خشک پلویی
زرشک خشک

۲۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

آلو خورشتی

آلو خورشتی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۵۸,۰۰۰ تومان

عناب

عناب درشت
عناب

یک بسته (۱۸۰ گرم)

۵۰,۰۰۰ تومان

آلبالو خشکه

آلبالو خشکه

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۵۴,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

آلوچه قطره طلا

آلوچه قطره طلا

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

قیصی

قیصی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۸۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

لواشک محلی

لواشک محلی

یک برگ

۲۶,۰۰۰ تومان

آلو شابلون خشک

آلو شابلون خشک

۴۰۰ گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

برگ زرد آلو

± ۵۰ گرم
برگ زرد آلو

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۲,۳۰۰ تومان

کشمش سبز

± ۵۰ گرم
کشمش سبز

۱ کیلوگرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۶,۵۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۵۳,۲۰۰ تومان

یک بسته (۲۵۰ گرم)

۳۳,۲۵۰ تومان

برگ زردآلو

برگ زردآلو

یک بسته (۲۵۰ گرم)

۴۹,۰۰۰ تومان

گردو پوست کاغذی

± ۵۰ گرم
گردو پوست کاغذی

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

گردو توسرکان

± ۵۰ گرم
گردو توسرکان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سنجد

سنجد

۱ کیلوگرم

۲۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۳,۰۰۰ تومان

قند و خرما

قندینو دارچین

قندینو دارچین

بسته ای

۲۸,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی

± ۵۰ گرم
خرما مضافتی

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۷۸,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

± ۵۰ گرم
خرما عسلی

۷۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

خرما خاصوی

± ۵۰ گرم
خرما خاصوی

یک بسته

۷۳,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی مخلوط زعفرانی

ترشی مخلوط زعفرانی

۱.۴۰۰ کیلوگرم

۷۹,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته

± ۵۰ گرم
 زیتون با هسته

۴۰۰ گرم

۵۴,۷۰۰ تومان

زیتون بدون هسته

زیتون بدون هسته

۳۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰ تومان

زیتون سبزیجات

زیتون در روغن زیتون ± ۵۰ گرم
 زیتون سبزیجات

۴۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زیتون سیاه

± ۵۰ گرم
زیتون سیاه

۲۰۰گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

ترشی انبه تند

۶۰۰ گرم
ترشی انبه تند
۱۶۲,۰۰۰ تومان

سس انبه

۳۰۰ گرم
سس انبه
۷۵,۰۰۰ تومان

ترشی انبه مخصوص

۶۰۰ گرم
ترشی انبه مخصوص
۱۶۲,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل کنار

عسل کنار

یک کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه

یک کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰ گرم
خرما زاهدی

۶۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

ارده ممتاز

ارده ممتاز

۴۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

عسل دارویی

عسل دارویی بدون قند
عسل دارویی

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

عسل گون درجه یک

عسل گون درجه یک از دامنه های سبلان وزن۴۳۰الی۴۶۰گرم
عسل گون درجه یک

۵۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

عسل مومدار

عسل مومدار

۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۸۱,۶۰۰ تومان

عسل انگبین

عسل انگبین

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی سبلان اردبیل

± ۵۰ گرم
عسل طبیعی سبلان اردبیل

۱ کیلوگرم

۲۶۲,۵۰۰ تومان

عسل آویشن

± ۵۰ گرم
عسل آویشن

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۸۰۰ تومان

معجون عسل چهار مغز

± ۵۰ گرم
معجون عسل چهار مغز

۱ کیلوگرم

۳۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

عسل گون

عسل گون

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

عسل قالی کوه

عسل قالی کوه

۱ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

عسل موم دار

عسل موم دار

۲۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان