جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های تهران

میوه میارم (پارک ملت)

پر‌طرفدارها

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۹,۰۰۰ ۲۶,۱۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۷,۵۰۰ ۵۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۸,۷۵۰ ۲۵,۸۷۵ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

۴۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۷,۵۰۰ ۲۴,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

لبو

لبو

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۱,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

میوه

کیوی ممتاز

کیوی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۳۲,۵۰۰ ۲۹,۲۵۰ تومان

گلابی درجه ۲

گلابی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۹۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۷,۵۰۰ ۲۴,۷۵۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۹,۰۰۰ ۲۶,۱۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم
انار

۹۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

به

به

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه قرمز

۱ کیلوگرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۷,۵۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۹,۰۰۰ ۲۶,۱۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

سیب قرمز درهم

لک دار، دو رنگ
سیب قرمز درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۷,۵۰۰ ۵۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۸,۷۵۰ ۲۵,۸۷۵ تومان

انجیر زرد

± ۵۰ گرم
انجیر زرد

۱ کیلوگرم

۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۶,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۷,۵۰۰ ۲۴,۷۵۰ تومان

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۱,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰ تومان

میوه خاص

آووکادو

آووکادو

یک عدد (۲۲۰ گرم)

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

صیفی جات

سیر تازه

سیر تازه

۲۵۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۲

گوجه فرنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

کدو رسمی درجه ۲

کدو رسمی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

بادمجان درجه ۲

بادمجان درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

یک عدد

۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

۲ عدد

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

خیار

± ۵۰ گرم
خیار

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

لبو

لبو

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

۴۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

قارچ اسلایسی

یک بسته
قارچ اسلایسی

۴۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۹,۰۰۰ ۲۶,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۰۵۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۱,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۹,۵۰۰ ۱۷,۵۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

هویج آبگیری

هویج آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۱,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۰,۵۰۰ ۹,۴۵۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۲ تا ۳ کیلوگرم

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۱,۰۰۰ ۹,۹۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۶,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۹,۰۰۰ ۸,۱۰۰ تومان

بلال رسمی

± ۵۰ گرم
بلال رسمی

یک بسته (۳ عدد)

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۱ کیلوگرم

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰
۲۲,۵۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

نارنج شمال

نارنج شمال

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

یک بسته
گوجه گیلاسی

۵۰۰ گرم

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی پاک شده

کاهو رسمی پاک شده

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

اسفناج پاک شده

اسفناج پاک شده

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

گل کلم رسمی

گل کلم رسمی

۱.۵ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

سبزی تربچه

سبزی تربچه

۲۵۰ گرم

۱۰
۷,۰۰۰ ۶,۳۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

سبزی جعفری

سبزی جعفری

۲۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سبزی نعنا

سبزی نعنا

۲۵۰ گرم

۱۰
۷,۰۰۰ ۶,۳۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

سبزی شوید

سبزی شوید

۲۵۰ گرم

۱۰
۷,۰۰۰ ۶,۳۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

سبزی تره

سبزی تره

۴۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰
۷,۰۰۰ ۶,۳۰۰ تومان

سبزی گشنیز

سبزی گشنیز

۲۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سبزی مرزه

سبزی مرزه

۲۵۰ گرم

۱۰
۷,۰۰۰ ۶,۳۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

سبزی ترخون

سبزی ترخون

۲۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سبزی شاهی

سبزی شاهی

۲۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

جوانه میکس

جوانه میکس

۲۰۰ گرم

۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

سبزی شنبلیله

سبزی شنبلیله

۲۵۰ گرم

۱۰
۷,۰۰۰ ۶,۳۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

یک بسته
کاهو فرانسوی

۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

کلم بنفش

± ۵۰ گرم
کلم بنفش

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

یک بسته
سبزی خوردن

۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم

۱۰
۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان

سبزی رزماری

سبزی رزماری

۳۰۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان سبز

یک بسته
سبزی ریحان سبز

۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

جوانه ماش

یک بسته
جوانه ماش

۳۳۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

جوانه گندم

یک بسته
جوانه گندم

۲۰۰ گرم

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

جوانه شبدر

یک بسته
جوانه شبدر

۲۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

بیبی اسفناج

یک بسته
بیبی اسفناج

۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم

۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

کرفس

کرفس

۸۰۰ گرم تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

پیازچه

پیازچه

۱۲۰ گرم

۱۰
۲۷,۰۰۰ ۲۴,۳۰۰ تومان