جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های تهران

میوه و تره باره دنیز

پر‌طرفدارها

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۲۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۷۵۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۱۵,۵۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۳۱,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۵۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۳۳,۸۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

۴۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۲۲,۵۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

پرتغال آبدار و شیرین برای آبگیری
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۵۰۰ ۱۴,۸۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

گلابی

± ۵۰ گرم
گلابی

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

انار اقتصادی

انار اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۶,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۸,۰۰۰ ۶,۴۰۰ تومان

نارنگی درجه ۲

نارنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۹,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۹,۵۰۰ ۷,۶۰۰ تومان

نارنگی برگی ممتاز

نارنگی برگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۶,۹۰۰ ۲۱,۵۲۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۳,۴۵۰ ۱۰,۷۶۰ تومان

انار ساوه درجه ۱

انار ساوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۹,۹۰۰ ۳۱,۹۲۰ تومان

پرتقال شمال درجه ۱

پرتقال شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۲,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

پرتغال آبدار و شیرین برای آبگیری
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۵۰۰ ۱۴,۸۰۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال ارگانیک و بدون واکس
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۹,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۹,۵۰۰ ۷,۶۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

± ۵۰ گرم، نارنگی سبز رنگ و تازه
نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۲,۹۰۰ ۲۶,۳۲۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۶,۴۵۰ ۱۳,۱۶۰ تومان

انار آبگیری

آبدار
انار آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۷,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم انار درجه یک
انار

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۸,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

میوه اقتصادی

انار اقتصادی

انار اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۶,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۸,۰۰۰ ۶,۴۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

گوجه نرم مخصوص غذا و رب
گوجه فرنگی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

میوه

سیب قرمز آبگیری

سیب قرمز آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۸۰۰ تومان

نارنگی درجه ۲

نارنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۹,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۹,۵۰۰ ۷,۶۰۰ تومان

کیوی درجه ۲

کیوی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

نارنگی برگی ممتاز

نارنگی برگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۶,۹۰۰ ۲۱,۵۲۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۳,۴۵۰ ۱۰,۷۶۰ تومان

انار ساوه درجه ۱

انار ساوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۹,۹۰۰ ۳۱,۹۲۰ تومان

نارگیل ممتاز

نارگیل ممتاز

یک عدد

۳۸,۰۰۰ تومان

زیتون طارم ممتاز

زیتون با هسته طارم اصل ترد و درجه ۱وزن خالص ۴۰۰ گرم
زیتون طارم ممتاز

۴۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

پرتقال شمال درجه ۱

پرتقال شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۲,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند ممتاز

سیب زرد دماوند ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۳,۲۵۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم، موز درجه ۱، تعداد ۴ تا ۶ عدد متغیر
موز

۱ کیلوگرم

۵۳,۸۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

پرتقال تازه جنوب
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۵۰ تومان

پرتقال آبگیری

پرتغال آبدار و شیرین برای آبگیری
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۵۰۰ ۱۴,۸۰۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال ارگانیک و بدون واکس
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۹,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۹,۵۰۰ ۷,۶۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

± ۵۰ گرم، نارنگی سبز رنگ و تازه
نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۲,۹۰۰ ۲۶,۳۲۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۶,۴۵۰ ۱۳,۱۶۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم خرمالوی رسیده
خرمالو

۱ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۵۰۰ تومان

سیب زرد درجه ۲

± ۵۰ گرم سیب آبگیری
سیب زرد درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم سیب معمولی
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

سیب قرمز درجه ۱

± ۵۰ گرم، سیب قرمز درجه یک سر درختی
سیب قرمز درجه 1

۱ کیلوگرم

۴۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۴۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم لیموشیرین سبز و تازه
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین درجه ۲

لیمو شیرین متوسط و ریز برای آبگیری
لیمو شیرین درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۸,۵۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد

انگور بی دانه زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۵۰ تومان

گلابی

± ۵۰ گرم
گلابی

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

انار آبگیری

آبدار
انار آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۷,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم انار درجه یک
انار

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۸,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

صیفی جات

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

۲ عدد

۳۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

۲۵۰ گرم

۱۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

کدو حلوایی

± ۵۰ گرم
کدو حلوایی

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۳۳,۸۰۰ تومان

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۳۸,۵۰۰ تومان

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۴۶,۵۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۲

گوجه فرنگی ریز و کبابی سالم
گوجه فرنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

بیبی کورن

بیبی کورن
۶۸,۰۰۰ تومان

پیاز زرد ریز

پیاز زرد ریز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

پیاز سفید ریز

پیاز سفید ریز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی تازه

سیب زمینی تازه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۴۰۰ تومان

خیار سالادی جیرفت

خیار سالادی جیرفت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۴۰۰ تومان

خیار رسمی

± ۵۰ گرم
خیار رسمی

۱ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۵۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۷۵۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

۴۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز

فواید فلفل کاپی سبز؛منبع ویتامین C،K و ویتامین های گروه (.B(B۱.B۶.B۳،دارای بیشترین میزان کلرفیل،خواص ضد پیری ( ب دلیل وجود مقدار ز...
فلفل کاپی سبز

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه رنگی

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۳۸,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه سبز

۶۵۰ تا ۷۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم لوبیا سبز قلمی و چین اول
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۲۵۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۳,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۹۵۰ تومان

هویج آبگیری

هویج درشت و آبدار
هویج آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۰,۵۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۲۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۷۵۰ تومان

بادمجان گلخانه‌ ای

± ۵۰ گرم
بادمجان گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم

۱۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۷۵۰ تومان

بادمجان دلمه

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه

۱ کیلوگرم

۱۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۷۵۰ تومان

نارنج

نارنج تازه و سبز رنگ
نارنج

۱ کیلوگرم

۱۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۲۵۰ تومان

گوجه گیلاسی

وزن ۴۰۰گرم
گوجه گیلاسی

۴۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

گوجه

± ۵۰ گرم
گوجه

۱ کیلوگرم

۱۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۲۵۰ تومان

سبزیجات

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۲ کیلوگرم

۳۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵,۵۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۲,۵۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

کلم سفید

وزن ۱ کیلو گرم تا ۱/۲۰۰ کیلوگرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۳۳,۸۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۱.۵۰۰ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۲۸,۵۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

محصولات خانگی و طبیعی

آبغوره طبیعی

صدرصد طبیعی *خواص آبغوره طبیعی؛درمان دیابت،حفظ سلامت سیستم گوارشی بدن،پیشگیری از سرطان،مبارزه با تومورهای سرطانی،کاهش فشار خون و ...
آبغوره طبیعی

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

آبلیمو طبیعی

خانگی
آبلیمو طبیعی

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه و کمپوت میوه

کمپوت آناناس

کمپوت آناناس ۵۶۷ گرمی dole
کمپوت آناناس

۵۶۷ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

کمپوت انبه

کمپوت انبه

۴۲۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

کمپوت زرد آلو

کمپوت زرد آلو

۴۲۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

خشکبار و آجیل

مغز گردو درجه یک

± ۵۰ گرم، مغز گردو آذربایجان نو چین امسال
مغز گردو درجه یک

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

لواشک محلی

لواشک صدرصد طبیعی و بهداشتی با طعم ترش و درجه ۱
لواشک محلی

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

برگه زرد آلو

برگه زردآلو آفتابی درجه یک آذربایجان
برگه زرد آلو

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

تخمه آفتاب گردان دور سفید

تخمه آفتاب گردان دور سفید

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتاب گردان سیاه

تخمه آفتاب گردان سیاه

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

تخمه کدو

تخمه کدو

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان