جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب هویج

آب هویج

۹۰۰ میلی لیتر

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

خیار

خیار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

سیب زرد

سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد

انگور بی دانه زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۶۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

آناناس

آناناس

۱.۲۰۰ تا ۱.۵۰۰

۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

پرتقال جنوب ممتاز

شیرین و بدون واکس
پرتقال جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۵۹,۸۰۰ ۵۳,۸۲۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

کیوی ممتاز

کیوی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۹,۸۰۰ ۴۴,۸۲۰ تومان

آلو سیاه

آلو سیاه

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۹,۸۰۰ ۴۴,۸۲۰ تومان

آب انار

آب انار

۹۰۰ میلی لیتر

۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۹۰۰ میلی لیتر

۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۳۹,۵۰۰ ۳۵,۵۵۰ تومان

آب هویج

آب هویج

۹۰۰ میلی لیتر

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

میوه

انار ساوه درجه ۱

انار ساوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

انار آبگیری

انار آبگیری

۲ کیلوگرم

۳۶,۹۰۰ تومان

سیب زرد میانه

سیب زرد میانه

یک کیلوگرم

۳۵,۸۰۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

انار درجه یک قرمز

انار درجه یک قرمز

۱ کیلو گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

انار سوپر

انار سوپر

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۵۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

کیوی تو سرخ

۶۵۰ تا ۸۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

لیمو شیرین آبگیری

۲ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

پرتقال آبگیری جنوب

پرتقال آبگیری جنوب

۲ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه یک

نارنگی درجه یک

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۳,۶۰۰ تومان

انبه آفریقایی

انبه آفریقایی

۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

آناناس

آناناس

۱.۲۰۰ تا ۱.۵۰۰

۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

آووکاد ترکیه

آووکاد ترکیه

یک عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

نارنگی ممتاز

نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۹۰۰ تومان

گلابی شاه میوه ممتاز

گلابی شاه میوه ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

انگور شاهرودی

انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

انگور شاهرودی ممتاز

انگور شاهرودی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

پرتقال ناول

پرتقال ناول

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۲۵۰ تومان

پرتقال جنوب ممتاز

شیرین و بدون واکس
پرتقال جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۵۹,۸۰۰ ۵۳,۸۲۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

انار درجه ۱

انار درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

کیوی ممتاز

کیوی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۹,۸۰۰ ۴۴,۸۲۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

سیب قرمز میانه ممتاز

سیب قرمز میانه ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۵۰۰ تومان

پرتقال جنوب درجه ۱

پرتقال جنوب درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

سیب زرد

سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون

پرتقال تامسون

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۳,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

آلو سیاه

آلو سیاه

۵۰۰ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۹,۸۰۰ ۴۴,۸۲۰ تومان

انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

انار

انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

گلابی بیروتی

گلابی بیروتی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

سیب سبز

سیب سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

پرتقال جنوب

پرتقال جنوب

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد

انگور بی دانه زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۶۰۰ تومان

گلابی شاه میوه

گلابی شاه میوه

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

به

به

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۵ تا ۶ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

میوه اقتصادی

انار اقتصادی

انار اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

سیب زرد اقتصادی

سیب زرد اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

میوه خاص

رزبری قرمز

رزبری قرمز

۱۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

آووکادو ترکیه

آووکادو ترکیه

یک عدد ۲۴۰ تا ۲۶۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

بلوبری

بلوبری

۱۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

رزبری قرمز ممتاز

فریز شده و منجمد
رزبری قرمز ممتاز

۱۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

آبمیوه

آب انار

آب انار

۹۰۰ میلی لیتر

۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۹۰۰ میلی لیتر

۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۳۹,۵۰۰ ۳۵,۵۵۰ تومان

آب هویج

آب هویج

۹۰۰ میلی لیتر

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

صیفی جات

فلفل کاپی سبز

سبز رنگ
فلفل کاپی سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

یک عدد

۱۰,۹۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۸۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلو گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۸۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلو گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

فلفل تند

فلفل تند

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسه

بدون کشت در خاک
کاهو فرانسه

یک بسته

۴۹,۲۰۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

خیار

خیار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۵۰۰ گرم

۷۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۹۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۹۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۵۰۰ گرم

۱۴,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۵۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

خیار درختی

خیار درختی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

فلفل دلمه ای رنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

لبو

لبو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۸۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۳۶,۵۰۰ تومان

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۴۱,۹۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

گوجه زیتونی

بسته بندی ۳۸۰ الی ۴۵۰ گرم
گوجه زیتونی

۵۰۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

سبزیجات

بیبی اسفناج پاک شده

بیبی اسفناج پاک شده

۱۰۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

تره فرنگی

تره فرنگی

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۵۰۰ گرم

۷,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۵۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۹۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵,۸۰۰ تومان

کرفس

کرفس

۵۰۰ گرم

۷,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

آجیل و خشکبار

مغز گردو درجه یک

مغز گردو درجه یک

۴۰۰ گرم

۲۵۸,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب ممتاز

خرما کبکاب ممتاز

۱.۷۰۰ کیلو گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب سطلی

خرما کبکاب سطلی

۱.۱۰۰ کیلو گرم

۷۹,۸۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

۴۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی دو رج ویژه

خرما مضافتی دو رج ویژه

۷۵۰ گرم

۷۹,۸۰۰ تومان

خرما خاصویی

خرما خاصویی

۴۵۰ گرم

۴۷,۸۰۰ تومان

تخمه دور سفید اعلا

تخمه دور سفید اعلا

۴۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

بادام زمینی آستانه

۴۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

پسته شور درجه یک

پسته شور درجه یک

۴۰۰ گرم

۲۳۷,۰۰۰ تومان

پسته خام درجه یک

پسته خام درجه یک

۴۰۰ گرم

۲۳۷,۰۰۰ تومان

مویز خارجی

مویز خارجی

۴۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

تخم کدو دو آتیشه

تخم کدو دو آتیشه

۴۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کشمش سبز اعلا

کشمش سبز اعلا

۴۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

برگ آلو شابلون اعلا

برگ آلو شابلون اعلا

۴۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

لوبیا خرد شده

لوبیا خرد شده

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کرفس خرد شده تازه

کرفس خرد شده تازه

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط خوش طعم بهار

ترشی مخلوط خوش طعم بهار

۲.۵۰۰ کیلو گرم

۶۴,۹۰۰ تومان

شور خوش طعم بهار

شور خوش طعم بهار

۲.۵۰۰ کیلو گرم

۶۴,۹۰۰ تومان

خیارشور نمکی خوش طعم بهار

خیارشور نمکی خوش طعم بهار

۲.۵۰۰ کیلو گرم

۷۹,۹۰۰ تومان

۳۹,۹۰۰ تومان

زیتون بی هسته خوش طعم بهار

زیتون بی هسته خوش طعم بهار

کیسه ای

۹۹,۸۰۰ تومان

ترشی گوجه

ترشی گوجه

۱.۴۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ترشی خانگی مخلوط

ترشی خانگی مخلوط

۱.۴۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

عسل ییلاق زنجان

عسل ییلاق زنجان

یک کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آبلیمو طبیعی

آبلیمو طبیعی

۹۰۰ میلی لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان