جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب آناناس

۳۰۰ میلی لیتر، آب آناناس طبیعی
آب آناناس

۳۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

فالوده

فالوده

یک کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

معجون

۳۵۰ میلی لیتر، پسته، گردو، نارگیل، کنجد، خامه، عسل، شیره خرما، موز، بادام هندی، بادام زمینی
معجون

۳۵۰ میلی لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

شیر پسته مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، پسته، نارگیل، موز، کنجد، عسل، گردو، بادام هندی، شیر، بادام زمینی، بیسکوییت
شیر پسته مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

شکلات گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
شکلات گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

انبه گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
انبه گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

موز گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
موز گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب هویچ

یک لیتر، آب هویج طبیعی
آب هویچ

یک لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس

۳۰۰ میلی لیتر، آب آناناس طبیعی
آب آناناس

۳۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۹۰,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

۳۰۰ میلی لیتر، آب شاتوت طبیعی
آب شاتوت

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

۳۰۰ میلی لیتر، آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

۳۰۰ میلی لیتر، آب انبه طبیعی
آب انبه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آب انار

۳۰۰ میلی لیتر، آب انار طبیعی
آب انار

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

۳۰۰ میلی لیتر آب توت فرنگی طبیعی
آب توت فرنگی
۳۰,۰۰۰ تومان

آب زرشک

۳۰۰ میلی لیتر، آب زرشک طبیعی
آب زرشک

۳۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

۳۰۰ میلی لیتر، آب آلبالو طبیعی
آب آلبالو

۳۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

۳۰۰ میلی لیتر، آب سیب طبیعی
آب سیب

۳۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب طالبی

۳۰۰ میلی لیتر، آب طالبی طبیعی
آب طالبی

۳۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

۳۰۰ میلی لیتر، آب کرفس طبیعی
آب کرفس

۳۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

ترکیب آبمیوه شاتوت و آناناس

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب شاتوت و آب آناناس
ترکیب آبمیوه شاتوت و آناناس

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و آناناس

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب انبه و آب آناناس
ترکیب آبمیوه انبه و آناناس

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انبه و پسته

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب انبه و پسته
ترکیب آب انبه و پسته

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و توت فرنگی

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب انبه و آب توت فرنگی
ترکیب آبمیوه انبه و توت فرنگی

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاتوت و توت فرنگی

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب شاتوت و آب توت فرنگی
ترکیب آبمیوه شاتوت و توت فرنگی

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس و توت فرنگی

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب آناناس و آب توت فرنگی
ترکیب آبمیوه آناناس و توت فرنگی

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه توت فرنگی و آلبالو

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب توت فرنگی و آلبالو
ترکیب آبمیوه توت فرنگی و آلبالو

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاتوت و آلبالو

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب شاتوت و آب آلبالو
ترکیب آبمیوه شاتوت و آلبالو

۳۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب شاتوت و زرشک

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب شاتوت و آب زرشک
ترکیب آب شاتوت و زرشک

۳۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و زرشک

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب انار و آب زرشک
ترکیب آب انار و زرشک

۳۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هویج و پرتقال

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب هویج و آب پرتقال
ترکیب آب هویج و پرتقال

۳۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب کرفس و شاتوت

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب کرفس و آب شاتوت
ترکیب آب کرفس و شاتوت

۳۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و پرتقال

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب سیب و آب پرتقال
ترکیب آبمیوه سیب و پرتقال

۳۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب کرفس و زرشک

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب کرفس و آب زرشک
ترکیب آب کرفس و زرشک

۳۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب کرفس و آلبالو

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب کرفس و آب آلبالو
ترکیب آب کرفس و آلبالو

۳۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب طالبی و هویج

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب طالبی و آب هویج
ترکیب آب طالبی و هویج

۳۰۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هویج و کرفس

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب هویج و آب کرفس
ترکیب آب هویج و کرفس

۳۰۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب و کرفس

۳۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب سیب و آب کرفس
 ترکیب آب سیب و کرفس

۳۰۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه

معجون

۳۵۰ میلی لیتر، پسته، گردو، نارگیل، کنجد، خامه، عسل، شیره خرما، موز، بادام هندی، بادام زمینی
معجون

۳۵۰ میلی لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

ویتامینه

۳۵۰ میلی لیتر، پسته، گردو، نارگیل، کنجد، خامه، عسل، شیره خرما
ویتامینه

۳۵۰ میلی لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

انبه ویتامینه

۳۰۰ میلی لیتر، آب انبه، پسته، گردو، نارگیل، کنجد، خامه، عسل، شیره خرما
انبه ویتامینه

۳۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، پسته، نارگیل، موز، کنجد، عسل، گردو، بادام هندی، شیر، بادام زمینی، بیسکوییت
شیر پسته مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته انبه

۳۵۰ میلی لیتر
شیر پسته انبه

۳۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته شکلات

۳۵۰ میلی لیتر
شیر پسته شکلات

۳۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز پسته

۳۵۰ میلی لیتر
شیر موز پسته

۳۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

شیر خرما

۳۵۰ میلی لیتر
شیر خرما

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

شیر موز مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر، شیر، موز رنده شده، پسته
شیر موز مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

شیر موز شکلات

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی شکلاتی
شیر موز شکلات

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

شیر موز نارگیل

۳۵۰ میلی لیتر
شیر موز نارگیل

۳۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

شیر کاکائو داغ

۱۵۰ میلی لیتر
شیر کاکائو داغ

۱۵۰ میلی لیتر

۱۲,۰۰۰ تومان

شیر قهوه داغ

۱۵۰ میلی لیتر
شیر قهوه داغ

۱۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

شیر داغ

۱۵۰ میلی لیتر
شیر داغ

۱۵۰ میلی لیتر

۱۰,۰۰۰ تومان

گلاسه

آناناس گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
آناناس گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

انبه گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
انبه گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

شاتوت گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
شاتوت گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

شکلات گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
شکلات گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

انار گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
انار گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
توت فرنگی گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

موز گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
موز گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

طالبی گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
طالبی گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

بلوبری گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
بلوبری گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آدامس گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
آدامس گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

سیب ترش گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر
سیب ترش گلاسه

۳۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس وانیل پسته

۲۵۰ میلی لیتر
آیس وانیل پسته

۲۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آیس وانیل کیک

۲۵۰ میلی لیتر
آیس وانیل کیک

۲۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آیس شاتوت

۲۵۰ میلی لیتر
آیس شاتوت

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس نوتلا

۲۵۰ میلی لیتر
آیس نوتلا

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس تلخ

۲۵۰ میلی لیتر
آیس تلخ

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس شکلات

۲۵۰ میلی لیتر
آیس شکلات

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس شکلات تکه ای

۲۵۰ میلی لیتر
آیس شکلات تکه ای

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس موز

۲۵۰ میلی لیتر
آیس موز

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس طالبی

۲۵۰ میلی لیتر
آیس طالبی

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس انبه

۲۵۰ میلی لیتر
آیس انبه

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس توت فرنگی

۲۵۰ میلی لیتر
آیس توت فرنگی

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس بلوبری

۲۵۰ میلی لیتر
آیس بلوبری

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس ترش

۲۵۰ میلی لیتر
آیس ترش

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

نسکافه

۱۵۰ میلی لیتر
نسکافه

۱۵۰ میلی لیتر

۱۲,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی میوه ای اسکوپی

یک کیلوگرم
بستنی میوه ای اسکوپی

موز

۱۲۰,۰۰۰ تومان

انبه

۹۰,۰۰۰ تومان

سیب ترش

۹۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی

۹۰,۰۰۰ تومان

بلوبری

۹۰,۰۰۰ تومان

شاتوت

۹۰,۰۰۰ تومان

نارگیل

۹۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۹۰,۰۰۰ تومان

بستنی کیلویی مخصوص

یک کیلوگرم بستنی سنتی، پسته، گردو، خامه
بستنی کیلویی مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی زعفرانی لیوانی

۱۳۰ گرم بستنی زعفرانی، مغز پسته، خامه
بستنی زعفرانی لیوانی
۱۲,۰۰۰ تومان

بستنی زعفرانی حصیری

۱۳۰ گرم بستنی زعفرانی، مغز پسته، خامه، نان حصیری
بستنی زعفرانی حصیری
۱۲,۰۰۰ تومان

فالوده بستنی

۳۰۰ گرم فالوده بستنی، بستنی زعفرانی
فالوده بستنی
۲۵,۰۰۰ تومان

فالوده

فالوده

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

شیر موز بستنی

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی سنتی
شیر موز بستنی

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

طالبی بستنی

۳۰۰ میلی لیتر، بستنی سنتی
طالبی بستنی

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

هویج بستنی

۳۰۰ میلی لیتر، بستنی سنتی
هویج بستنی

۳۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

میان وعده

ذرت مکزیکی

۱۰۰ گرم ذرت مکزیکی، ذرت، سس قارچ، ادویه، پنیر پیتزا
ذرت مکزیکی
۴۰,۰۰۰ تومان