نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب سیب

آب سیب

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

آب شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

آب هويج بطرى طبیعی

یک ونیم لیتر
آب هويج بطرى طبیعی

اب هویج بطری یک ونیم لیتری

۵۵,۰۰۰ تومان

اب هویج بطری یک لیتری

۴۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته مخصوص

۵۰۰ میلی لیتر، پسته، بستنی وانیلی، شیر، موز، خامه، پودر پسته
شیر پسته مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب هويج بطرى طبیعی

یک ونیم لیتر
آب هويج بطرى طبیعی

اب هویج بطری یک ونیم لیتری

۵۵,۰۰۰ تومان

اب هویج بطری یک لیتری

۴۰,۰۰۰ تومان

اب هویج بطری ۵۰۰ سی سی

۲۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

۵۰۰سی سی
آب پرتقال طبیعی
۴۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال بطری طبیعی

یک لیتری
آب پرتقال بطری طبیعی
۸۰,۰۰۰ تومان

بطری آب پرتقال طبیعی

یک و نیم لیتری
بطری آب پرتقال طبیعی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

آب شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

آبمیوه آناناس، انبه، توت فرنگی

آبمیوه آناناس، انبه، توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه هلو، توت فرنگی و موز

آبمیوه هلو، توت فرنگی و موز

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه پرتقال، آناناس و انبه

آبمیوه پرتقال، آناناس و انبه

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

شیر پسته مخصوص

۵۰۰ میلی لیتر، پسته، بستنی وانیلی، شیر، موز، خامه، پودر پسته
شیر پسته مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته انبه

۵۰۰ میلی لیتر، پسته، بستنی وانیلی، شیر، موز، خامه، پودر پسته، آب انبه
شیر پسته انبه
۵۵,۰۰۰ تومان

شیر پسته توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر، پسته، بستنی وانیلی، شیر، موز، خامه، پودر پسته، آب توت فرنگی
شیر پسته توت فرنگی
۵۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر، پسته، بستنی وانیلی، شیر، موز، خامه، پودر پسته، آب شاتوت
شیر پسته شاتوت
۵۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته موز

۵۰۰ میلی لیتر، پسته، بستنی وانیلی، شیر، موز، خامه، پودر پسته
شیر پسته موز
۵۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته آناناس

۵۰۰ میلی لیتر، پسته، بستنی وانیلی، شیر، موز، خامه، پودر پسته، آب آناناس
شیر پسته آناناس
۶۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر، پسته، بستنی وانیلی، شیر، موز، خامه، پودر پسته، آب پرتقال
شیر پسته پرتقال
۵۰,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه

۵۰۰ میلی لیتر، پسته، بستنی وانیلی، شیر، موز، خامه، پودر پسته، آب انبه
شیر موز انبه
۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز توت فرنگی
۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز آناناس

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز آناناس
۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز شاتوت
۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز پرتقال
۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر موز خرما

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز خرما
۳۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

کیک بستنی

کیک بستنی
۵۰,۰۰۰ تومان

هویج بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
هویج بستنی
۲۵,۰۰۰ تومان

پرتقال بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
پرتقال بستنی
۴۰,۰۰۰ تومان

انبه بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
انبه بستنی
۴۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
توت فرنگی بستنی
۴۰,۰۰۰ تومان

شاتوت بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
شاتوت بستنی
۴۰,۰۰۰ تومان

آناناس بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
آناناس بستنی
۴۰,۰۰۰ تومان

موز بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
موز بستنی
۴۰,۰۰۰ تومان

باقلوا بستنی

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، خامه، ژله آلبالویی
باقلوا بستنی
۴۵,۰۰۰ تومان

ژله بستنی

۵۰۰ میلی لیتر، ژله آلبالو
ژله بستنی
۴۰,۰۰۰ تومان

شیک

شیک بادام زمینی

۵۰۰ میلی لیتر
شیک بادام زمینی
۴۰,۰۰۰ تومان

شیک موز

۵۰۰ میلی لیتر
شیک موز
۳۵,۰۰۰ تومان

شیک تیرامیسو

۵۰۰ میلی لیتر
شیک تیرامیسو
۴۰,۰۰۰ تومان

شیک نسکافه

۵۰۰ میلی لیتر
شیک نسکافه
۴۰,۰۰۰ تومان

شیک شکلات

۵۰۰ میلی لیتر
شیک شکلات
۴۰,۰۰۰ تومان

شیک توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر
شیک توت فرنگی
۴۰,۰۰۰ تومان

شیک شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر
شیک شاتوت
۴۰,۰۰۰ تومان

شیک وانیل پسته

۵۰۰ میلی لیتر
شیک وانیل پسته
۴۰,۰۰۰ تومان

شیک ارده شیره

۵۰۰ میلی لیتر
شیک ارده شیره
۴۰,۰۰۰ تومان

شیک نوتلا

۵۰۰ میلی لیتر
شیک نوتلا
۵۰,۰۰۰ تومان

گلاسه

شکلات گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی شکلاتی، سس شکلات، خامه
شکلات گلاسه
۴۰,۰۰۰ تومان

آناناس گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی آناناس، آب آناناس، خامه
آناناس گلاسه
۴۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی توت فرنگی، آب توت فرنگی، خامه
توت فرنگی گلاسه
۴۰,۰۰۰ تومان

شاتوت گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی شاتوت، آب شاتوت، خامه
شاتوت گلاسه
۴۰,۰۰۰ تومان

کافه گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی نسکافه، نسکافه، خامه
کافه گلاسه
۴۰,۰۰۰ تومان

آیس پک

پک موز

۵۰۰ میلی لیتر
پک موز
۴۰,۰۰۰ تومان

پک توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر
پک توت فرنگی
۴۰,۰۰۰ تومان

پک نسکافه

۵۰۰ میلی لیتر
پک نسکافه
۴۰,۰۰۰ تومان

پک طالبی

۵۰۰ میلی لیتر
پک طالبی
۴۰,۰۰۰ تومان

پک شکلات

۵۰۰ میلی لیتر
پک شکلات
۴۰,۰۰۰ تومان

پک شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر
پک شاتوت
۴۰,۰۰۰ تومان

پک تیرامیسو

۵۰۰ میلی لیتر
پک تیرامیسو
۴۰,۰۰۰ تومان

پک وانیل پسته

۵۰۰ میلی لیتر
پک وانیل پسته
۴۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه

اسپشیال ویتامینه ناصر

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی معجون، گردو، پسته نارگیل، آناناس، موز، ژله آلبالو، پرتقال
اسپشیال ویتامینه ناصر
۸۰,۰۰۰ تومان

اسپشیال ویتامینه میکس

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی معجون، گردو، پسته، پودر نارگیل، آناناس، موز، ژله، پرتقال
اسپشیال ویتامینه میکس
۷۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه انبه

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی معجون، گردو، پسته، پودر نارگیل، آناناس، موز، ژله، پرتقال، اب انبه
ویتامینه انبه
۶۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی معجون، گردو، پسته، پودر نارگیل، آناناس، موز، ژله، پرتقال، شاتوت
ویتامینه شاتوت
۶۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی معجون، گردو، پسته، پودر نارگیل، آناناس، موز، ژله، پرتقال، توت فرنگی
ویتامینه توت فرنگی
۶۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه آناناس

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی معجون، گردو، پسته، پودر نارگیل، آناناس، موز، ژله، پرتقال، آب آناناس
ویتامینه آناناس
۶۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه طالبی

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی معجون، گردو، پسته، پودر نارگیل، آناناس، موز، ژله، پرتقال، آب طالبی
ویتامینه طالبی
۶۰,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

نون بستنی یک بسته

مخصوص بستنی سنتی
نون بستنی یک بسته
۴,۰۰۰ تومان

نون قیف بستنی میوه ای

هر عدد
نون قیف بستنی میوه ای
۲,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای ۴ اسکوپ

بستنی میوه ای ۴ اسکوپ
۲۴,۰۰۰ تومان

بستنی پسته خامه

۲۰۰گرم
بستنی پسته خامه
۱۸,۰۰۰ تومان

بستنی خامه ای

۲۰۰گرم
بستنی خامه ای
۱۵,۰۰۰ تومان

بستنی شیره انگور

۲۰۰ گرم
بستنی شیره انگور
۱۵,۰۰۰ تومان

فالوده شیرازی

۴۰۰گرم
فالوده شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

فالوده بستنی خامه ای

۴۰۰گرم
فالوده بستنی خامه ای
۲۵,۰۰۰ تومان

فالوده بستنی عسلی

۳۰۰ گرم
فالوده بستنی عسلی
۲۵,۰۰۰ تومان

فالوده بستنی مخصوص

۴۰۰گرم
فالوده بستنی مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

فالوده بستنی شیره انگور

۴۰۰گرم
فالوده بستنی شیره انگور
۲۵,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای (۳ اسکوپ)

بستنی میوه ای (۳ اسکوپ)
۱۸,۰۰۰ تومان

بستنی پسته خامه (یک کیلو)

بستنی پسته خامه (یک کیلو)
۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی پسته خامه (نیم کیلو)

بستنی پسته خامه (نیم کیلو)
۴۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی خامه ای (یک کیلو)

بستنی سنتی خامه ای (یک کیلو)
۶۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی خامه ای (نیم کیلو)

بستنی سنتی خامه ای (نیم کیلو)
۳۰,۰۰۰ تومان

بستنی شیره انگور (یک کیلو)

بستنی شیره انگور (یک کیلو)
۶۰,۰۰۰ تومان

بستنی شیره انگور (نیم کیلو)

بستنی شیره انگور (نیم کیلو)
۳۰,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای (یک کیلو)

بستنی میوه ای (یک کیلو)
۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای (نیم کیلو)

بستنی میوه ای (نیم کیلو)
۴۰,۰۰۰ تومان

فالوده شیرازی (یک کیلو)

لطفا در توضیحات ذکر کنید تازه یا منجمد باشد
فالوده شیرازی (یک کیلو)
۵۰,۰۰۰ تومان

فالوده شیرازی (نیم کیلو)

لطفا در توضیحات ذکر شود تازه یا منجمد باشد
فالوده شیرازی (نیم کیلو)
۲۵,۰۰۰ تومان

فرنی

فرنی (پرسی)

نیم کیلوگرم
فرنی (پرسی)
۲۵,۰۰۰ تومان

فرنی (یک کیلوگرم)

فرنی (یک کیلوگرم)
۵۰,۰۰۰ تومان