نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خرما پیارم

خرما پیارم

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۱,۲۵۰ تومان

توت خشک

توت خشک

۲۵۰ گرم

۱۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۷,۵۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مغز گردو فوق ممتاز ایرانی

مغز گردو فوق ممتاز ایرانی

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

عناب

عناب

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

پسته شام آستان گیلان

پسته شام آستان گیلان

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

انجیر فوق ممتاز

انجیر
انجیر فوق ممتاز

۵۰۰ گرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

آجیل شور چهار مغز

چهار مغز
آجیل شور چهار مغز

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۴,۰۰۰ تومان

بادام هندی دوآتیشه

هندی
بادام هندی دوآتیشه

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

منو ویژه یلدا

آجیل ویژه شب یلدا

آجیل ویژه شب یلدا

نیم کیلو

۱۴۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۸۸,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل مخصوص محسن

آجیل مخصوص محسن

۲۵۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۴,۰۰۰ تومان

آجیل شور چهار مغز

چهار مغز
آجیل شور چهار مغز

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۴,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین ممتاز

آجیل شیرین
آجیل شیرین ممتاز

۲۵۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۴,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز رژیمی

چهار مغز
آجیل چهار مغز رژیمی

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۴,۰۰۰ تومان

آجیل سلامت

آجیل سلامت

۲۵۰ گرم

۲۳,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

آجیل شور

مغز آفتاب گردان شور

مغز آفتاب
مغز آفتاب گردان شور

۲۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

پسته فلفلی

پسته فلفلی

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی فلفلی

فلفلی
بادام هندی فلفلی

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۴,۰۰۰ تومان

بادام سوخته

بادام سوخته
بادام سوخته

۲۵۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

مغز فندق ایرانی شور

فندق
مغز فندق ایرانی شور

۲۵۰ گرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۴,۰۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین شور

پسته اکبری دستچین شور

۲۵۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور ممتاز

پسته کله قوچی شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور ممتاز

پسته احمد آقایی شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۹۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پسته اکبری ممتاز دستچین

پسته اکبری ممتاز دستچین

۲۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

مغز بادام مخصوص محسن

مغز بادام مخصوص محسن

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی درشت

مغز بادام ایرانی درشت

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۴,۰۰۰ تومان

پسته آریایی

پسته آریایی
پسته آریایی

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مغز پسته شور ممتاز

مغز پسته شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۴,۰۰۰ تومان

بادام هندی دوآتیشه

هندی
بادام هندی دوآتیشه

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۴,۰۰۰ تومان

بادام هندی لیمو عمانی

لیمو عمانی
بادام هندی لیمو عمانی

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۴,۰۰۰ تومان

بادام منقا شور ممتاز

بادام منقا شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

فندق با پوست شور ممتاز

فندق با پوست شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

پسته لیموئی

پسته لیموئی

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی شور

۲۵۰ گرم

۱۷,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

آجیل خام

مغز آفتاب گردان خام

مغز آفتاب خام
مغز آفتاب گردان خام

۲۵۰ گرم

۲۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۳,۵۰۰ تومان

پسته شام آستان گیلان

پسته شام آستان گیلان

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

پسته پودری مخصوص محسن

پسته پودری مخصوص محسن

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مغز پسته خام

مغز پسته خام

۲۵۰ گرم

۱۴۶,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۳,۵۰۰ تومان

مغز فندق ایرانی خام

مغز فندق ایرانی خام

۲۵۰ گرم

۱۳۶,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۳,۵۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی خام درشت

مغز بادام ایرانی خام درشت

۲۵۰ گرم

۱۱۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۳,۵۰۰ تومان

پسته اکبری خام ممتاز دستچین

پسته خام اکبری
پسته اکبری خام ممتاز دستچین

۲۵۰ گرم

۹۹,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۸,۵۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام ممتاز دستچین

پسته احمد آقایی خام ممتاز دستچین

۲۵۰ گرم

۹۴,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۸,۵۰۰ تومان

بادام هندی خام سایز ۲۴۰

خام
بادام هندی خام سایز 240

۲۵۰ گرم

۱۱۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۹,۰۰۰ تومان

مغز گردو فوق ممتاز ایرانی

مغز گردو فوق ممتاز ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

مغز گردوی پیکان

مغز گردوی پیکان

۲۵۰ گرم

۲۰۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۱۵,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه کدو گوشتی معمولی

تخمه کدو شور
تخمه کدو گوشتی معمولی

۲۵۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۲,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی رژیمی

تخمه کدو رژیمی
تخمه کدو گوشتی رژیمی

۲۵۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

تخمه کدو مشهدی

تخمه کدو مشهدی

۲۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

تخمه جابونی

تخمه جابونی

۲۵۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

تخمه جابونی گلپر

تخمه جابونی گلپر

۲۵۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

تخمه آفتاب گردان دور سفید

تخمه آفتاب گردان دور سفید

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

تخمه آفتاب مشکی

تخمه آفتاب مشکی

۲۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

خشکبار

دمنوش مخصوص محسن

دمنوش مخصوص محسن

۲۵۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

گلاب دو آتیشه زهرا

گلاب دو آتیشه زهرا
۵۰,۰۰۰ تومان

کنجد خام

کنجد خام

۲۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

باقلا خشک

باقلا خشک

۲۵۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

لواشک تاکدیس

لواشک تاکدیس

۲۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

لواشک ستایش

لواشک ستایش

۲۵۰ گرم

۱۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

لواشک بسته بندی گلین مخلوط

لواشک بسته بندی گلین مخلوط
۲۵,۰۰۰ تومان

لواشک بسته بندی گلین انار

لواشک بسته بندی گلین انار
۲۵,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

۲۵۰ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

خلال پسته

خلال پسته

۲۵۰ گرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۴,۰۰۰ تومان

خلال بادام

خلال بادام

۲۵۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

۲۵۰ گرم

۱۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۷,۵۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

۲۵۰ گرم

۳۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مویز فوق ممتاز

مویز فوق ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

مویز فخری

مویز فخری

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

زرشک ممتاز

زرشک ممتاز

۲۵۰ گرم

۲۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

عناب

عناب

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مغز چلغوز

مغز چلغوز

۲۵۰ گرم

۳۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹۰,۰۰۰ تومان

سنجد

سنجد

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

پودر سنجد

پودر سنجد

۲۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

چیپس میگو

چیپس میگو

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

لکوم

لکوم

۲۵۰ گرم

۴۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۲,۵۰۰ تومان

غنچه گل محمدی

غنچه گل محمدی

۲۵۰ گرم

۱۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۷,۵۰۰ تومان

خاکشیر

خاکشیر

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

هل ۲۰ گرمی

۲۰ گرمی
هل 20 گرمی
۲۷,۰۰۰ تومان

میوه خشک

انجیر فوق ممتاز

انجیر
انجیر فوق ممتاز

۲۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

آلو قرمز اسلایس

آلو قرمز اسلایس

۲۵۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۴,۰۰۰ تومان

آلو طرقبه

آلو طرقبه

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

برگ زردآلو طبیعی

برگ زردآلو طبیعی

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

هلو خشک

میوه خشک
هلو خشک

۲۵۰ گرم

۷۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

آجیل میوه

آجیل ۵۰۰گرم-دکور متغیر
آجیل میوه

۵۰۰ گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

انبه خشک

انبه خشک
انبه خشک

۲۵۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹۰,۰۰۰ تومان

نارگیل خشک

عالی
نارگیل خشک

۲۵۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

کیوی خشک

۲۵۰ گرم
کیوی خشک

۲۵۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۴,۰۰۰ تومان

کرن بری

عالی
کرن بری

۲۵۰ گرم

۷۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۲,۵۰۰ تومان

ذغال اخته خشک

ذغال اخته خشک

۲۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

گوجه خشک

گوجه خشک

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران یک مثقال کریستال

کریستال
زعفران یک مثقال کریستال
۲۰۵,۰۰۰ تومان

زعفران کریستال ۶ گرمی

نگین
زعفران کریستال 6 گرمی
۳۰۰,۰۰۰ تومان

زعفران یک مثقال کادویی

یک مثقال کادویی
زعفران یک مثقال کادویی
۱۸۷,۰۰۰ تومان

زعفران ۵ مثقال کادویی

۵مثقال کادویی
زعفران 5 مثقال کادویی
۹۳۵,۰۰۰ تومان

زعفران دو گرمی خاتم

دو گرم
زعفران دو گرمی خاتم
۹۸,۰۰۰ تومان

زعفران یک مثقال خاتم

یک مثقال
زعفران یک مثقال خاتم
۲۰۰,۰۰۰ تومان

زعفران سه گرمی خاتم

زعفران سه گرمی خاتم
۱۴۷,۰۰۰ تومان

زعفران ۵ مثقال خاتم

۵مثقال کادویی
زعفران 5 مثقال خاتم
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زعفران ۱۰ مثقال خاتم

۱۰ مثقال
زعفران 10 مثقال خاتم
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زعفران یک مثقال کاور

یک مثقال کاور
زعفران یک مثقال کاور
۱۸۵,۰۰۰ تومان

زعفران یک مثقال کادویی سحرخیز

یک بسته، ۱ مثقال
زعفران یک مثقال کادویی سحرخیز
۲۰۲,۰۰۰ تومان

زعفران ۴ گرم هاون دار سحرخیز

یک بسته، ۴ گرم
زعفران 4 گرم هاون دار سحرخیز
۲۸۰,۰۰۰ تومان

زعفران ۳ مثقال کادویی سحرخیز

یک بسته، ۳ مثقال
زعفران 3 مثقال کادویی سحرخیز
۶۰۶,۰۰۰ تومان

شیرینی جات

حلوا ارده

حلوا اردکان
حلوا ارده
۳۳,۰۰۰ تومان

قطاب حاج خلیفه

عالی
قطاب حاج خلیفه
۵۵,۰۰۰ تومان

باقلوا حاج خلیفه

باقلوا کوچک
باقلوا حاج خلیفه

کوچک

۷۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات دوتاییمون فله

۲۵۰گرم
شکلات دوتاییمون فله

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شکلات تافی شیری

شکلات تافی شیری

۲۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

نقل بهار

نقل ۲۵۰گرم
نقل بهار

۲۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

مسقطی شیراز

مسقطی شیراز

۲۵۰ گرم

۲۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

سوهان تخت

۸۰۰ گرم
سوهان تخت
۱۷۰,۰۰۰ تومان

گز معراج جعبه فلزی

گز معراج فلزی
گز معراج جعبه فلزی
۱۷۴,۰۰۰ تومان

سوهان لقمه

۵۰۰ گرم
سوهان لقمه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سوهان تخت کرمانی

سوهان تخت کرمانی
سوهان تخت کرمانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی ۶ مغز محسن

سوهان عسلی 6 مغز محسن
۸۲,۰۰۰ تومان

گز لقمه کرمانی

گز کرمانی لقمه
گز لقمه کرمانی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سوهان حبه کوچک

عالی
سوهان حبه کوچک
۷۸,۰۰۰ تومان

عسل

عسل اقاقیا

عسل اقاقیا

۱ کیلوگرم

۵۵۰,۰۰۰ تومان

عسل کنار

عسل کنار

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

عسل خار شتر پیچک

عسل خار شتر پیچک

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

عسل آویشن

عسل آویشن

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

عسل گون گز

عسل گون گز

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

عسل یونجه

عسل یونجه

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل سیاه دانه

عسل سیاه دانه

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ژل رویال (۱۰ گرم)

ژل رویال (10 گرم)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

گرده گل (۱۲۰ گرم)

گرده گل (120 گرم)
۹۰,۰۰۰ تومان

پودر فوری و چای

علی کافه بلک گلد

یک بسته
علی کافه بلک گلد
۲۲۸,۰۰۰ تومان

ترابیکا کاپوچینو

یک بسته
ترابیکا کاپوچینو
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ترابیکا سو سو

یک بسته
ترابیکا سو سو
۹۹,۰۰۰ تومان

دمنوش زعفرانی سحر خیز

یک بسته
دمنوش زعفرانی سحر خیز
۸۸,۰۰۰ تومان

چای سیاه زعفرانی سحر خیز

یک بسته
چای سیاه زعفرانی سحر خیز
۴۱,۰۰۰ تومان

دمنوش گل گاوزبان سحر خیز

یک بسته
دمنوش گل گاوزبان سحر خیز
۵۳,۰۰۰ تومان

دمنوش بهارنارنج سحر خیز

یک بسته
دمنوش بهارنارنج سحر خیز
۴۷,۰۰۰ تومان

چای بهاره لاهیجان

چای بهاره لاهیجان

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

برنج

برنج هاشمی گیلان

برنج هاشمی گیلان

۲۵۰ گرم

۱۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان