جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سینه مرغ بدون استخوان

± ۵۰ گرم، کم چرب، (بی پوست / با پوست)، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما در...
سینه مرغ بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب، مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان ب...
ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط گوساله و گوسفندی، مناسب همبرگر، شامی، کباب تابه ای، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بند...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۳۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۷,۵۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

± ۵۰ گرم، مناسب طبخ انواع غذای دریایی به صورت سرخ شده یا گریل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ماهی قزل آلا

۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۳۰,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، مناسب همبرگر، شامی، کباب تابه ای، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۳۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۱,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، پاک شده بدون...
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

مغز ران مرغ

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب، مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان ب...
مغز ران مرغ

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساق مرغ

± ۵۰ گرم، پرچرب استخوان دار، مناسب غذاهای فرنگی و ایرانی و پذیرایی ارایه در بسته بندی بهداشتی
ساق مرغ

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

مرغ کامل سمین

± ۵۰ گرم، وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به ص...
مرغ کامل سمین

۱.۹۰۰ تا ۲.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۲.۲۰۰ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۷,۵۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، رولتی، به در...
گردن گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی

سردست گوسفندی با دنده

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، به درخواست ش...
سردست گوسفندی با دنده

۲ کیلوگرم

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ کیلوگرم

۸۷۵,۰۰۰ تومان

سردست ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، به درخواست ش...
سردست ممتاز گوسفندی

۱.۵ کیلوگرم

۶۳۰,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی شاندیزی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، به درخواست ش...
راسته گوسفندی شاندیزی

۵۰۰ گرم

۱۸۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۵,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، به درخواست ش...
راسته گوسفندی با استخوان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

فیله گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت پاک شده خرد نشده، کامل، چرخ کرده، به درخواست شما، بهترین کیفیت
فیله گوسفندی

۵۰۰ گرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، به درخواست ش...
ران گوسفندی

۱.۵ کیلوگرم

۶۳۷,۵۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ کیلوگرم

۱,۰۶۲,۵۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان

۳.۵ کیلوگرم

۱,۴۸۷,۵۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، رولتی، به در...
گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۷۰۰,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، چرخ کرده، کب...
مغز راسته گوسفندی

۵۰۰ گرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، پاک شده بدون...
ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

مغز ران گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خردشده)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، استیکی، چرخ ...
مغز ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده گوسفندی

± ۵۰ گرم، سر دست گوسفندی، مناسب همبرگر، شامی، کباب تابه ای، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشت...
چرخ کرده گوسفندی

۵۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط گوساله و گوسفندی، مناسب همبرگر، شامی، کباب تابه ای، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بند...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۱۵۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۱۵,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، مناسب همبرگر، شامی، کباب تابه ای، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده گوساله

۵۰۰ گرم

۱۶۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۲,۰۰۰ تومان

چرخ کرده سینه مرغ

± ۵۰ گرم، مناسب کوبیده مرغ، سوفله، کتلت مرغ قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
 چرخ کرده سینه مرغ

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده ران مرغ

± ۵۰ گرم، مناسب کوبیده مرغ، سوفله، کتلت مرغ قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده ران مرغ

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده سینه بوقلمون

± ۵۰ گرم، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی جایگزین چرخ کرده گوشت گوساله یا گوسفندی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست ...
چرخ کرده سینه بوقلمون

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ

مرغ کامل سمین

± ۵۰ گرم، وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به ص...
مرغ کامل سمین

۱.۹۰۰ تا ۲.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۲.۲۰۰ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۷,۵۰۰ تومان

ران مرغ با پوست

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب، مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان ب...
ران مرغ با پوست

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب، مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان ب...
ران مرغ بدون پوست

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

مغز ران مرغ

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب، مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان ب...
مغز ران مرغ

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون استخوان با کتف

بدون پوست و کم چرب، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
سینه مرغ بدون استخوان با کتف

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان

± ۵۰ گرم، کم چرب، (بی پوست / با پوست)، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما در...
سینه مرغ با استخوان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون استخوان

± ۵۰ گرم، کم چرب، (بی پوست / با پوست)، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما در...
سینه مرغ بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساق مرغ

± ۵۰ گرم، پرچرب استخوان دار، مناسب غذاهای فرنگی و ایرانی و پذیرایی ارایه در بسته بندی بهداشتی
ساق مرغ

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتف مرغ

± ۵۰ گرم، پرچرب مناسب سوخاری، کبابی و سوپ ارایه در بسته بندی بهداشتی
کتف مرغ

۵۰۰ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۹,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

بال و کتف باربیکیو

± ۵۰ گرم، بهترین کیفیت، طعم دار شده با سس باربیکیو، روغن، نمک، فلفل، ادویه
بال و کتف باربیکیو

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مرغ سبزیجات

± ۵۰ گرم، ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، طعم دار شده با سبزیجات، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی ران مرغ سبزیجات

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه‌ کبابی ران مرغ زعفرانی

± ۵۰ گرم، ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، طعم دار شده با زعفران، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه‌ کبابی ران مرغ زعفرانی

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه‌ کبابی سینه مرغ زعفرانی

± ۵۰ گرم، سینه بدون استخوان، بهترین کیفیت، طعم دار شده با زعفران، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه‌ کبابی سینه مرغ زعفرانی

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط سینه و ران مرغ زعفرانی

± ۵۰ گرم، سینه و ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، طعم دار شده با زعفران، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی مخلوط سینه و ران مرغ زعفرانی

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مرغ ترش

± ۵۰ گرم، ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، رب انار، لیمو، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی ران مرغ ترش

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه مرغ ترش

± ۵۰ گرم، سینه بدون استخوان، بهترین کیفیت، رب انار، لیمو، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی سینه مرغ ترش

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط سینه و ران مرغ ترش

± ۵۰ گرم، سینه و ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، رب انار، لیمو، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی مخلوط سینه و ران مرغ ترش

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مرغ سیر و کره

± ۵۰ گرم، ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، سیر، ماست، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی ران مرغ سیر و کره

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه مرغ سیر و کره

± ۵۰ گرم، سینه بدون استخوان، بهترین کیفیت، سیر، ماست، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی سینه مرغ سیر و کره

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط سینه و ران مرغ سیر و کره

± ۵۰ گرم، سینه و ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، سیر، ماست، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی مخلوط سینه و ران مرغ سیر و کره

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مرغ باربیکیو

± ۵۰ گرم، ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، طعم دار شده با سس باریکیو، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی ران مرغ باربیکیو

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه مرغ باربیکیو

± ۵۰ گرم، سینه بدون استخوان، بهترین کیفیت، طعم دار شده با سس باریکیو، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی سینه مرغ باربیکیو

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط سینه و ران مرغ باربیکیو

± ۵۰ گرم، سینه ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، طعم دار شده با سس باریکیو، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی مخلوط سینه و ران مرغ باربیکیو

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مرغ مکزیکی

± ۵۰ گرم، ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، طعم دار شده تند، سس مکزیکی، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی ران مرغ مکزیکی

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه مرغ مکزیکی

± ۵۰ گرم، سینه بدون استخوان، بهترین کیفیت، طعم دار شده تند، سس مکزیکی، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی سینه مرغ مکزیکی

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط سینه و ران مرغ مکزیکی

± ۵۰ گرم، سینه و ران بدون استخوان، بهترین کیفیت، طعم دار شده تند، سس مکزیکی، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
جوجه کبابی مخلوط سینه و ران مرغ مکزیکی

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

بال و کتف زعفرانی

± ۵۰ گرم، بهترین کیفیت، طعم دار شده با زعفران، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
بال و کتف زعفرانی

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

بال و کتف مکزیکی

± ۵۰ گرم، بهترین کیفیت، طعم دار شده تند، سس مکزیکی، پیاز، روغن، نمک، فلفل، ادویه
بال و کتف مکزیکی

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

گوشت آماده کباب کوبیده

مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی،بصورت آماده شده
گوشت آماده کباب کوبیده

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

گوشت شتر و شترمرغ

گوشت ران شترمرغ

± ۵۰ گرم، گوشت کم چرب با بافت نرم و زود پز جایگزین گوشت قرمز در انواع غذای ایرانی و فرنگی ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهد...
گوشت ران شترمرغ

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

گوشت پرندگان

ساق بوقلمون

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، در بسته بندی بهداشتی
ساق بوقلمون

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی قزل آلا

± ۵۰ گرم، مناسب طبخ انواع غذای دریایی به صورت سرخ شده یا گریل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ماهی قزل آلا

۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۳۰,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون

± ۵۰ گرم، بافت نرم و زود پز مناسب سوشی، ماهی گریل یاسرخ شده ارایه به صورت فیله برش خرده
ماهی سالمون

۹۰۰ گرم تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۲۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم

۲۶۲,۵۰۰ تومان

میگو پاک شده منجمد

± ۵۰ گرم، میگو دریایی رگ گیری شده، کم کالری و زود پز مناسب برای انواع غذاهای بندری، دریایی و سالاد ارایه در بسته بندی بهداشتی
میگو پاک شده منجمد

۵۰۰ گرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۱۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

پاچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، پرچرب و ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی به درخواست شما
پاچه گوسفندی

یک عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

دل و جگر گوسفندی

± ۵۰ گرم، یک دست از دل و جگر، مناسب کباب و خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی
دل و جگر گوسفندی

۱ کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

استیک

استیک راسته گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله

۵۰۰ گرم

۱۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۵,۰۰۰ تومان

استیک فیله گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک فیله گوساله

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

استیک تی بن گوساله

آماده طبخ، با بهترین کیفیت
استیک تی بن گوساله

۵۰۰ گرم

۱۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۵,۰۰۰ تومان

استیک نیویورکی گوساله

آماده طبخ، با بهترین کیفیت
استیک نیویورکی گوساله

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

استیک تام و جری گوسفندی

آماده طبخ، با بهترین کیفیت
استیک تام و جری گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر دست ساز ۱۰۰% گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی
همبرگر

یک عدد (۱۵۰ گرم)

۴۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

شنیسل مرغ سوخاری

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل مرغ سوخاری

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

کراکت مرغ و پنیر

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
کراکت مرغ و پنیر

۵۰۰ گرم

۹۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ناگت مرغ

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ناگت میگو

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ناگت میگو

۵۰۰ گرم

۱۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰ تومان

منجمد و نیمه آماده

کوردن بلو

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
کوردن بلو

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مرغ کنتاکی

۵۰۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سیب زمینی تنوری

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

فلافل

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فلافل

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان