نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز، روغن و نمک، فلفل و زعفران، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، یک بار، ۲ بار، ۳ بار چرخ شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۵۰۰ گرم

۱۰۱,۵۰۰ تومان

سينه مرغ بدون استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سينه مرغ بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۸۵,۵۰۰ تومان

فيله مرغ

± ۵۰ گرم، ساده، جوجه ای به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
فيله مرغ

۱ کیلوگرم

۹۵,۵۰۰ تومان

گوشت گوسفندی خورشتی

± ۵۰ گرم، کامل، خرد شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت گوسفندی خورشتی

۱ کیلوگرم

۲۷۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۱,۵۰۰ تومان

چرخ کرده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چرخ کرده مرغ

۱ کیلوگرم

۸۶,۵۰۰ تومان

گوشت گوساله خورشتی

± ۵۰ گرم، کامل، پاک شده، خرد شده ریز، خرد شده درشت به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت گوساله خورشتی

۹۰۰ گرم

۱۹۶,۵۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندي

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوسفندي

۱ کیلوگرم

۲۳۹,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز، روغن، زعفران، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی مخلوط زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

گوشت قرمز

گوشت گوساله پاک کرده

± ۵۰ گرم، کامل، پاک شده، خرد شده ریز، خرد شده درشت به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت گوساله پاک کرده

۹۰۰ گرم

۱۹۶,۵۰۰ تومان

گوشت گوساله خورشتی

± ۵۰ گرم، کامل، پاک شده، خرد شده ریز، خرد شده درشت به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت گوساله خورشتی

۹۰۰ گرم

۱۹۶,۵۰۰ تومان

راسته گوساله پاک شده

± ۵۰ گرم، کامل، پاک شده، خرد شده خورشتی، خرد شده به صورت بیف استراگانف به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
راسته گوساله پاک شده

۱ کیلوگرم

۲۳۹,۰۰۰ تومان

فيله گوساله

± ۵۰ گرم، کامل، پاک شده، کبابی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
فيله گوساله

۱ کیلوگرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

سر دست گوساله

± ۵۰ گرم، کامل، خورشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
 سر دست گوساله

۹۰۰ گرم

۱۹۱,۵۰۰ تومان

سر فیله گوساله پاک شده

± ۵۰ گرم، کامل، خورشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
سر فیله گوساله پاک شده

۹۰۰ گرم

۲۰۲,۵۰۰ تومان

ران گوساله پاک کرده

± ۵۰ گرم، کامل، خورشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
ران گوساله پاک کرده

۹۰۰ گرم

۲۰۲,۵۰۰ تومان

سفید ران گوساله

± ۵۰ گرم، کامل، خورشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
سفید ران گوساله

۹۰۰ گرم

۲۰۷,۵۰۰ تومان

گل ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
گل ماهیچه گوساله

۹۰۰ گرم

۲۰۷,۵۰۰ تومان

ماهیچه گوساله پاک کرده

± ۵۰ گرم، کامل، خورشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله پاک کرده

۹۰۰ گرم

۱۹۶,۵۰۰ تومان

ژیگو گوساله

± ۵۰ گرم، کامل، خورشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
ژیگو گوساله

۹۰۰ گرم

۲۰۲,۵۰۰ تومان

سردست گوسفندی کامل

± ۵۰ گرم، کامل، خورشتی، چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
سردست گوسفندی کامل

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۵۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندي

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوسفندي

۱ کیلوگرم

۲۳۹,۵۰۰ تومان

گوشت گوسفندی خورشتی

± ۵۰ گرم، کامل، خرد شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت گوسفندی خورشتی

۱ کیلوگرم

۲۷۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۱,۵۰۰ تومان

راسته گوسفندي پاک شده

± ۵۰ گرم، کامل، خرد شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
راسته گوسفندي پاک شده

۱ کیلوگرم

۳۶۸,۰۰۰ تومان

بيف استرگانف

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بيف استرگانف

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

شنيسل گوشت

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنيسل گوشت

۱ کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله لخم

± ۵۰ گرم، یک بار، ۲ بار، ۳ بار چرخ شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله لخم

۹۰۰ گرم

۱۹۶,۵۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط

± ۵۰ گرم، یک بار، ۲ بار، ۳ بار چرخ شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط

۹۰۰ گرم

۱۶۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۴,۵۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، یک بار، ۲ بار، ۳ بار چرخ شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۵۰۰ گرم

۱۰۱,۵۰۰ تومان

شاندیزی ساده

± ۵۰ گرم، کبابی طعم دار شده با پیاز ،روغن و نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
شاندیزی ساده

۱ کیلوگرم

۲۳۹,۵۰۰ تومان

کوبيده کبابی مخصوص امير

± ۵۰ گرم، طعم دار شده پیاز ، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
 کوبيده کبابی مخصوص امير

۱ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

کبابی بلغاري طعم دار

± ۵۰ گرم، مخلوط راسته و فیله گوساله طعم دار شده با پیاز ، روغن ، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
کبابی بلغاري طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندي کبابی طعم دار شده

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن ، پیاز، نمک، فلفل با بهترین کیفیت
راسته گوسفندي کبابی طعم دار شده

۱ کیلوگرم

۳۵۸,۰۰۰ تومان

کبابی بلغاري ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، رب انار و الو، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
کبابی بلغاري ترش

۱ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

جوجه ۲۸ روزه منجمد

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، با بهترین کیفیت
جوجه 28 روزه منجمد

یک عدد

۴۹,۰۰۰ تومان

کعب مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
کعب مرغ

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

ران مرغ ممتاز

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران مرغ ممتاز

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

ساق مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق مرغ

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

فيله مرغ

± ۵۰ گرم، ساده، جوجه ای به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
فيله مرغ

۱ کیلوگرم

۹۵,۵۰۰ تومان

سينه مرغ بدون استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سينه مرغ بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۸۵,۵۰۰ تومان

چرخ کرده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چرخ کرده مرغ

۱ کیلوگرم

۸۶,۵۰۰ تومان

گوشت سينه بوقلمون

± ۵۰ گرم، کامل، استیکی به انخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت سينه بوقلمون

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

بلدرچين پاک شده ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بلدرچين پاک شده ساده

۱ کیلوگرم

۱۷۸,۰۰۰ تومان

کوردن بلو

± ۵۰ گرم، پر شده با کالباس و پنیر، با بهترین کیفیت
کوردن بلو

۱ کیلوگرم

۸۷,۵۰۰ تومان

فيله مرغ کنتاکي

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با آرد کنتاکی، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
فيله مرغ کنتاکي

۱ کیلوگرم

۹۵,۵۰۰ تومان

شنيتسل فيله مرغ پنيري

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری، نمک و فلفل و پر شده با پنیر، با بهترین کیفیت
شنيتسل فيله مرغ پنيري

۱ کیلوگرم

۹۴,۵۰۰ تومان

شنيسل ران مرغ سوخاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
شنيسل ران مرغ سوخاری

۱ کیلوگرم

۸۶,۵۰۰ تومان

شنيسل سينه مرغ سوخاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری، نمک و فلفلف با بهترین کیفیت
شنيسل سينه مرغ سوخاری

۱ کیلوگرم

۸۶,۵۰۰ تومان

شنيسل فيله مرغ سوخاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
شنيسل فيله مرغ سوخاری

۱ کیلوگرم

۹۴,۵۰۰ تومان

شنيسل پاچيني سوخاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
شنيسل پاچيني سوخاری

۱ کیلوگرم

۵۵,۵۰۰ تومان

شنيسل کنتاکي

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با آرد کنتاکی، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
 شنيسل کنتاکي

۱ کیلوگرم

۸۶,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی با استخوان زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز ،روغن ،زعفران ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی با استخوان زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی مخلوط ساده

۱ کیلوگرم

۸۷,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز، روغن، زعفران، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی مخلوط زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سينه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز، روغن، زعفران، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سينه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سينه ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سينه ساده

۱ کیلوگرم

۸۶,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز، روغن و نمک، فلفل و زعفران، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی چيز اسموکي طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده دودی و پنیری، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی چيز اسموکي طعم دار

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ايتاليايي طعم دار

± ۵۰ گرم، تند و طعم دار شده با روغن و سبزیجات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ايتاليايي طعم دار

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سير و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر، کره، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران سير و کره

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی تند امير طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با طعم دار شده با پیاز، روغن و سس فلفلی، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی تند امير طعم دار

۱ کیلوگرم

۹۶,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سبزيجات طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با طعم دار شده با سیر، روغن، کره و سبزیجات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران سبزيجات طعم دار

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی فرانسوي طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، خردل، جوز هندی، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی فرانسوي طعم دار

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی باربيکيو طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با طعم دار شده با سس باربکیو، پیاز، روغن، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی باربيکيو طعم دار

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط ترش طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با طعم دار شده با روغن، رب انار و الو، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی مخلوط ترش طعم دار

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

بال کبابي ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال کبابي ساده

۱ کیلوگرم

۶۵,۵۰۰ تومان

کتف کبابی ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
 کتف کبابی ساده

۱ کیلوگرم

۵۲,۵۰۰ تومان

بال کبابي زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز، روغن، زعفران ،نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
بال کبابي زعفرانی

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

کتف کبابي زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز، روغن، زعفران، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
کتف کبابي زعفرانی

۱ کیلوگرم

۵۵,۵۰۰ تومان

بال کبابی تند مکزيکي طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سس مکزیکی فلفلی و تند، با بهترین کیفیت
 بال کبابی تند مکزيکي طعم دار

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

کتف کبابی تند طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سس فلفلی و تند، با بهترین کیفیت
کتف کبابی تند طعم دار

۱ کیلوگرم

۶۱,۵۰۰ تومان

بلدرچين کبابی طعم دار شده

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با طعم دار شده با پیاز، روغن، نمک، فلفل و زعفران، با بهترین کیفیت
بلدرچين کبابی طعم دار شده

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی قزل آلا بدون تيغ

قابل ارایه بصورت بصورت کامل و جدا کردن و سر و دم، با بهترین کیفیت
 ماهی قزل آلا بدون تيغ

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۵۰۰ تومان

ماهی قزل آلا ويژه بدون تيغ

خرد شده بی سر قابل ارایه بصورت کامل و جدا کردن و سر و دم، با بهترین کیفیت
ماهی قزل آلا ويژه بدون تيغ

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ماهي قزل آلا شکم خالي

قابل ارایه با بهترین کیفیت
ماهي قزل آلا شکم خالي

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

ماهي سفيد دودي

قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد شده، با بهترین کیفیت
ماهي سفيد دودي

یک عدد

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کباب شير ماهي

با بهترین کیفیت
کباب شير ماهي

۱ کیلوگرم

۵۴۵,۰۰۰ تومان

شنیسل قزل آلا بي سر

طعم دار شده با پودر سوخاری، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
شنیسل قزل آلا بي سر

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۵۰۰ تومان

شنیسل شير ماهي

با بهترین کیفیت
شنیسل شير ماهي

۱ کیلوگرم

۵۲۸,۰۰۰ تومان

فيله ماهی سالمون تازه

قابل ارایه بصورت کامل و پوست کنده، با بهترین کیفیت
فيله ماهی سالمون تازه

۵۰۰ گرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

فيله ماهی سالمون منجمد

با بهترین کیفیت
فيله ماهی سالمون منجمد

۶۰۰ گرم

۳۸۴,۷۰۰ تومان

فيله ماهی هامور

قابل ارایه بصورت بصورت کبابی طعم دار شده با پیاز، روغن و نمک، فلفل و زعفران، با بهترین کیفیت
 فيله ماهی هامور

۱ کیلوگرم

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ماهی سفید دریا

۱/۸ کیلوگرم قابل ارایه بصورت کامل ، پاک شده و خرد شده، با بهترین کیفیت
ماهی سفید دریا

یک عدد

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ميگو پاک شده

قابل ارایه بصورت بصورت کبابی طعم دار شده با پیاز، روغن و نمک، فلفل و زعفران، با بهترین کیفیت
ميگو پاک شده

۱ کیلوگرم

۵۹۵,۰۰۰ تومان

ميگو سوخاري

طعم دار شده با پودر سوخاری، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
ميگو سوخاري

۱ کیلوگرم

۵۷۵,۰۰۰ تومان

استیک برگر

استیک برگر

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، راسته گوساله ، چربی مخصوص، انواع ادویه، بدون نیاز به روغن، هر عدد ۲۵۰ گرم میباشد
استیک برگر

۱ کیلوگرم

۲۲۹,۵۰۰ تومان

استيک سينه مرغ زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز ،روغن ،زعفران ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
استيک سينه مرغ زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۶,۵۰۰ تومان

برگر مرغ منجمد

± ۵۰ گرم، گوشت چرخ کرده مرغ به همراه پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت هر عدد ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم
برگر مرغ منجمد

۱ کیلوگرم

۸۱,۵۰۰ تومان

برگر گوسفندي منجمد

± ۵۰ گرم، گوشت چرخ کرده مرغ به همراه پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت هر عدد ۲۰۰تا ۲۵۰ گرم
برگر گوسفندي منجمد

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

برگر گوساله منجمد

± ۵۰ گرم، گوشت چرخ کرده مرغ به همراه پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت هر عدد ۲۰۰تا ۲۵۰ گرم
برگر گوساله منجمد

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

فيله استيک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فيله استيک

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

بيفتک ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بيفتک ساده

۱ کیلوگرم

۲۴۷,۰۰۰ تومان

بيفتک طعم دار شده پیاز و روغن

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بيفتک طعم دار شده پیاز و روغن

۱ کیلوگرم

۲۴۷,۰۰۰ تومان

بيفتک مخصوص امیر

± ۵۰ گرم، طعم دار شده سس خردل ، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
بيفتک مخصوص امیر

۱ کیلوگرم

۲۴۷,۰۰۰ تومان

قارچ و تخم مرغ

تخم کبک

با بهترین کیفیت
تخم کبک

یک بسته

۱۹,۵۰۰ تومان

تخم بلدرچين

با بهترین کیفیت
تخم بلدرچين

یک بسته

۱۴,۵۰۰ تومان

قارچ

با بهترین کیفیت
قارچ

یک بسته (بزرگ)

۳۱,۳۵۰ تومان

سوسیس و کالباس

بیکن گوساله اصل ۲۰۲

وزن ۲۵۰ گرم
بیکن گوساله اصل ۲۰۲
۷۶,۱۰۰ تومان

سوجوک ۲۰۲

وزن ۲۵۰گرم
سوجوک 202
۸۵,۳۰۰ تومان

سالامی۲۰۲

وزن ۲۵۰گرم
سالامی۲۰۲
۷۴,۹۰۰ تومان

بیکن بوقلمون ۲۰۲

وزن ۲۵۰ گرم
بیکن بوقلمون ۲۰۲
۶۳,۵۰۰ تومان

سوسیس شکاری میکاییلیان

سوسیس شکاری میکاییلیان
۸۰,۰۰۰ تومان

سوسیس پنیری میکاییلیان

سوسیس پنیری میکاییلیان
۵۷,۱۰۰ تومان

سوسيس دودي ميکائيليان

سوسيس دودي ميکائيليان

یک بسته

۵۱,۴۰۰ تومان

سوسيس لوکس ميکائیليان

سوسيس لوکس ميکائیليان

یک بسته

۴۴,۵۴۰ تومان

فرانکفورتر ارمنستاني ميکائيليان

فرانکفورتر ارمنستاني ميکائيليان

یک بسته

۴۸,۱۰۰ تومان

مواد غذایی منجمد و نیمه آماده

سيب زميني پريس

سيب زميني پريس

یک بسته (بزرگ)

۳۳,۷۰۰ تومان

کوکو سرخ شده کامچين

کوکو سرخ شده کامچين

یک بسته

۲۸,۵۰۰ تومان

قورمه سرخ کرده کامچين

قورمه سرخ کرده کامچين

یک بسته

۲۸,۵۰۰ تومان

کرفس سرخ شده کامچين

کرفس سرخ شده کامچين

یک بسته

۲۸,۵۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشي انبه فلفلي آنام

ترشي انبه فلفلي آنام

یک بسته

۱۰۲,۰۰۰ تومان

زيتون با هسته بزرگ خوش طعم

زيتون با هسته بزرگ خوش طعم

یک بسته

۱۰۹,۸۰۰ تومان

زيتون بي هسته خوش طعم

زيتون بي هسته خوش طعم

یک بسته

۱۱۹,۸۰۰ تومان

ماست، پنیر و لبنیات

پنیر استیک مدادی کالین

پنیر استیک مدادی کالین
۳۹,۰۰۰ تومان

پنیر دیپ گودا کالین

پنیر دیپ گودا کالین
۱۲,۰۰۰ تومان

پنیر رشته ای دودی هاتا من

پنیر رشته ای دودی هاتا من
۳۷,۰۰۰ تومان

پنیر موزارلا کم چرب رنده شده

پنیر موزارلا کم چرب رنده شده
۷۸,۰۰۰ تومان

پنیر موزارلا پرچرب با رطوبت کم رنده شده دالیا

پنیر موزارلا پرچرب با رطوبت کم رنده شده دالیا
۷۸,۰۰۰ تومان

پنیر موزارلا گیس باف

پنیر موزارلا گیس باف
۳۹,۰۰۰ تومان

پنیر چدار کالین

پنیر چدار کالین
۵۵,۰۰۰ تومان

پنیر امانتالر کالین

پنیر امانتالر کالین
۷۱,۰۰۰ تومان

پنیر پارمسان طبیعی (تکه ای )

پنیر پارمسان طبیعی (تکه ای )
۸۵,۰۰۰ تومان

پنیر پارمسان پودری کالین

پنیر پارمسان پودری کالین
۴۳,۸۰۰ تومان

پنیر گودا کالین

پنیر گودا کالین
۵۳,۰۰۰ تومان

پنیر موزارلا ورقه ای دالیا

پنیر موزارلا ورقه ای دالیا
۳۱,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا پروسس رنده شده مطهر

پنیر پیتزا پروسس رنده شده مطهر
۶۶,۳۰۰ تومان

سایر

زغال باربيکيو

زغال باربيکيو

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

الکل

الکل

یک بسته

۱۵,۰۰۰ تومان