نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

حلیم مخصوص یک کیلو

حلیم با گوشت گوساله
حلیم مخصوص یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

آش رشته یک کیلو

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار یک کیلو

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

حلیم

حلیم مخصوص یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو حلیم با گوشت گوساله، یک بسته نان لواش
حلیم مخصوص یک پرس
۳۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص یک کیلو

حلیم با گوشت گوساله
حلیم مخصوص یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص یک و نیم کیلو

حلیم با گوشت گوساله
حلیم مخصوص یک و نیم کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص دو کیلو

حلیم با گوشت گوساله
حلیم مخصوص دو کیلو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص سه کیلو

حلیم با گوشت گوساله
حلیم مخصوص سه کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش رشته یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ، یک بسته نان لواش
آش رشته یک پرس
۳۰,۰۰۰ تومان

آش رشته یک کیلو

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

آش رشته یک و نیم کیلو

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته یک و نیم کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

آش رشته دو کیلو

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته دو کیلو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آش رشته سه کیلو

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته سه کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار

آش شله قلمکار یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ، یک بسته نان لواش
آش شله قلمکار یک پرس
۳۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار یک کیلو

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار یک و نیم کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار دو کیلو

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار دو کیلو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار سه کیلو

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار سه کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ

آش دوغ یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو آش دوغ با تزیین نعنا داغ، یک بسته نان لواش
آش دوغ یک پرس
ناموجود

آش دوغ یک کیلو

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ یک کیلو
ناموجود

آش دوغ یک و نیم کیلو

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ یک و نیم کیلو
ناموجود

آش دوغ دو کیلو

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ دو کیلو
ناموجود

آش دوغ سه کیلو

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ سه کیلو
ناموجود

عدسی

عدسی یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو، عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر، یک بسته نان لواش
عدسی یک پرس
۳۰,۰۰۰ تومان

عدسی یک کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر
عدسی یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

عدسی یک و نیم کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر
عدسی یک و نیم کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

عدسی دو کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر
عدسی دو کیلو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

عدسی سه کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر
عدسی سه کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

دسر

شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزیین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل
شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)
۳۰,۰۰۰ تومان

شله زرد مخصوص یک کیلو

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزیین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل
شله زرد مخصوص یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

حلوا ویژه (یک نفره)

حلوا ویژه (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

مسقطی ویژه (یک نفره)

مسقطی ویژه (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)

سمنو
سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)
۳۰,۰۰۰ تومان

سمنو یک کیلو

سمنو
سمنو یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

فرنی سرد

فرنی سرد
۳۰,۰۰۰ تومان

باقلوا ۴تیکه

باقلوا 4تیکه
ناموجود

باقلوا۸ تیکه

باقلوا8 تیکه
ناموجود

کاچی

کاچی
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

سوپ

سوپ سبزیجات پرسی

سوپ سبزیجات پرسی
۳۰,۰۰۰ تومان

سوپ سبزیجات یک کیلو

سوپ سبزیجات یک کیلو
۶۰,۰۰۰ تومان

سوپ سبزیجات یک و نیم کیلو

سوپ سبزیجات یک و نیم کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

سوپ سبزیجات دو کیلو

سوپ سبزیجات دو کیلو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ سبزیجات سه کیلو

سوپ سبزیجات سه کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان