نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

حلیم

گندم، گوشت گوسفندی ریش ریش شده
حلیم

یک و نیم کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سه کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

رشته، سبزیجات، حبوبات
آش رشته

دو کیلوگرم

ناموجود

یک و نیم کیلوگرم

ناموجود

آش شله قلمکار

برنج، گوشت گوسفندی، حبوبات، سبزیجات
آش شله قلمکار

یک کیلو گرم

ناموجود

یک و نیم کیلوگرم

ناموجود

دو کیلوگرم

ناموجود

دو و نیم کیلوگرم

ناموجود

سه کیلوگرم

ناموجود

غذای اصلی

آش شله قلمکار

برنج، گوشت گوسفندی، حبوبات، سبزیجات
آش شله قلمکار

یک پرس (۵۰۰ گرم)

ناموجود

یک کیلو گرم

ناموجود

یک و نیم کیلوگرم

ناموجود

دو کیلوگرم

ناموجود

دو و نیم کیلوگرم

ناموجود

سه کیلوگرم

ناموجود

آش رشته

رشته، سبزیجات، حبوبات
آش رشته

یک و نیم کیلوگرم

ناموجود

دو کیلوگرم

ناموجود

حلیم

گندم، گوشت گوسفندی ریش ریش شده
حلیم

یک پرس (۵۰۰ گرم)

۲۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سه کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ

آش دوغ

یک پرس (۵۰۰ گرم)

ناموجود

یک کیلو گرم

ناموجود

اضافات

نان سنکگ

یک عدد
نان سنکگ
ناموجود

قاشق و چنگال و کاسه

قاشق و چنگال و کاسه
۱,۰۰۰ تومان