جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۸۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پیچ تنوری

فیله مرغ طعم دار شده با کره، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ فیله پیچ تنوری

کوچک

۱۰۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف

یک نفره

۱۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان نود و هشت

کوچک

۱۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

بیکن ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخا...
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

کوچک

۱۲۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن

بیکن ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص با...
ساندویچ هیولا بیکن

کوچک

۱۵۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان مخصوص

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، چیپس، پنیر، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان مخصوص

کوچک

۱۳۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ کوکتل آرژانتینی (یک نفره)

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ کوکتل آرژانتینی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۸۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پیچ تنوری

فیله مرغ طعم دار شده با کره، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ فیله پیچ تنوری

کوچک

۱۰۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان نود و هشت

کوچک

۱۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف

یک نفره

۱۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان مخصوص

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، چیپس، پنیر، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان مخصوص

کوچک

۱۳۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ چاو چاو ۱۹

تخم مرغ، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ چاو چاو 19
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ وجیتاس

سیب زمینی، سبزیجات معطر، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، فلفل هالوپینو، سرویس اضافه به انتخاب...
ساندویچ وجیتاس
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (یک نفره)

ژامبون مرغ ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ (یک نفره)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ و بیکن تکه ای، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخا...
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

کوچک

۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط (یک نفره)

بیکن گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخلوط (یک نفره)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بره (یک نفره)

بیکن ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ بیکن بره (یک نفره)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

بیکن ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخا...
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

کوچک

۱۲۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن

بیکن ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص با...
ساندویچ هیولا بیکن

کوچک

۱۵۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالوچیز کن

بیکن ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، پنیر مخصوص، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سروی...
ساندویچ هالوچیز کن

کوچک

۱۰۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ باماهاس نوروزی

ژامبون گوشت نوروزی ۹۰% میکاییلیان، چیپس، سس مخصوص باماهاس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ باماهاس نوروزی

کوچک

۱۳۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۷,۰۰۰ تومان