جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کریسپی استریپس

۴ تکه چیکن استریپس، چابی فرایز برگراتور، سالاد کلم برگراتور، سس تای برگراتور، نان
کریسپی استریپس
۱۴۹,۹۰۰ تومان

ماشروم لاور برگر

گوشت گوساله خالص گریل شده، سس قارچ، پنیر، سس سیگنیچر پینک، نان گرد
ماشروم لاور برگر
۱۲۴,۹۰۰ تومان

چابی فرایز

سیب زمینی سرخ شده طعم دار شده با ادویه مخصوص برگراتور
چابی فرایز
۵۸,۹۰۰ تومان

ماشرومی زینگر

سینه مرغ سوخاری، سس قارچ، پنیر، سس سیگنیچر پینک، نان گرد
ماشرومی زینگر
۱۱۹,۹۰۰ تومان

آمریکن چیز برگر

گوشت گوساله خالص گریل شده، پیاز کاراملی، ۲ عدد پنیر، خیارشور، سس سیگنیچر پینک، سس مایونز، نان گرد
آمریکن چیز برگر
۱۲۸,۹۰۰ تومان

استیک مرغ

۲ تکه سینه مرغ گریل، چابی فرایز برگراتور، سس قارچ
استیک مرغ
۱۵۳,۸۱۰ تومان

پیتزا

پیتزا سبزیجات (۳۲ سانتیمتری)

خمیر تازه برگراتور (ایتالیایی), سس بیس قرمز مخصوص برگراتور, فلفل دلمه رنگی, قارچ, ذرت, زیتون سیاه, پیاز, میکس پنیر پیتزا مخصوص برگ...
پیتزا سبزیجات (32 سانتیمتری)
۱۲۵,۹۱۰ تومان

پیتزا پپرونی بدون پوره فلفل تند (۳۲ سانتیمتری)

خمیر تازه برگراتور (ایتالیایی)، سس مخصوص برگراتور، پپرونی ویژه، میکس پنیر پیتزا مخصوص برگراتور
پیتزا پپرونی بدون پوره فلفل تند  (۳۲ سانتیمتری)
۱۵۰,۲۱۰ تومان

پیتزا پپرونی همراه با پوره فلفل تند (۳۲ سانتیمتری)

خمیر تازه برگراتور (ایتالیایی), سس بیس مخصوص برگراتور, پوره فلفل, پپرونی ویژه,میکس پنیر پیتزا مخصوص برگراتور
پیتزا پپرونی همراه با پوره فلفل تند (۳۲ سانتیمتری)
۱۵۰,۲۱۰ تومان

پیتزا چیکن گریل (۳۲ سانتیمتری)

خمیر تاره برگراتور (ایتالیایی)، سس بیس سفید مخصوص برگراتور، سینه مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه رنگی، میکس پنیر پیتزا مخصوص برگراتور
پیتزا چیکن گریل (۳۲ سانتیمتری)
۱۵۵,۶۱۰ تومان

برگر گوشت

اسموکی برگر

یک عدد دست ساز گوشت گوساله گریل، پنیر گودا، پیاز سرخ شده، گوجه فرنگی، خیارشور، سس اسموکی، نان گرد
اسموکی برگر
۱۳۰,۹۰۰ تومان

پرایم برگر

گوشت گوساله خالص گریل شده، فلفل دلمه رنگی گریل شده، ۲عدد پنیر، گوجه فرنگی، سس سیگنیچر وایت، سس مایونز، نان گرد
پرایم برگر
۱۳۲,۹۰۰ تومان

آمریکن چیز برگر

گوشت گوساله خالص گریل شده، پیاز کاراملی، ۲ عدد پنیر، خیارشور، سس سیگنیچر پینک، سس مایونز، نان گرد
آمریکن چیز برگر
۱۲۸,۹۰۰ تومان

ماشروم لاور برگر

گوشت گوساله خالص گریل شده، سس قارچ، پنیر، سس سیگنیچر پینک، نان گرد
ماشروم لاور برگر
۱۲۴,۹۰۰ تومان

سیگنیچر میکس

گوشت گوساله خالص گریل شده، سینه مرغ گریل، ۲ عدد پنیر، سس قارچ، سس سیگنیچر پینک، سس مایونز، نان گرد
سیگنیچر میکس
۱۶۴,۹۰۰ تومان

نوستالژی چیز برگر

گوشت گوساله خالص گریل شده، پنیر، کاهو، گوجه فرنگی، پیاز، خیارشور، سس کچاپ، سس مایونز، نان گرد
نوستالژی چیز برگر
۱۲۰,۹۰۰ تومان

باربیکیو برگر

گوشت گوساله خالص گریل شده، ژامبون، پیاز کاراملی، پنیر، خیارشور، کاهو، سس باربیکیو، سس مایونز، نان گرد
باربیکیو برگر
۱۳۱,۹۰۰ تومان

سیمپل برگر کلاسیک (بدون پنیر)

گوشت گوساله خالص گریل شده، پیاز جعفری، کاهو، گوجه فرنگی، سس سیگنیچر وایت، سس مایونز، نان گرد
سیمپل برگر کلاسیک (بدون پنیر)
۱۱۳,۹۰۰ تومان

سیمپل برگر فرنگی (بدون پنیر)

گوشت گوساله خالص گریل شده، پیاز، گوجه فرنگی، کاهو، سس سیگنیچر پینک، سس مایونز، نان گرد
سیمپل برگر فرنگی (بدون پنیر)
۱۱۳,۹۰۰ تومان

کریسپ برگر

گوشت گوساله خالص گریل شده، آنیون رینگز، پنیر، خیارشور، سس سیگنیچر پینک، سس مایونز، نان گرد
کریسپ برگر
۱۲۶,۹۰۰ تومان

فایر برگر

گوشت گوساله خالص گریل شده، فلفل هالوپینو، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، سس مایوفایر، سس مایونز، نان گرد
فایر برگر
۱۲۶,۹۰۰ تومان

آنیون لاور برگر

گوشت گوساله خالص گریل شده، پیاز کاراملی، پنیر، گوجه فرنگی، پیاز، کاهو، سس سیگنیچر پینک، سس مایونز، نان گرد
آنیون لاور برگر
۱۲۵,۹۰۰ تومان

برگر مرغ

چیکن پرایم برگر

سینه مرغ گریل شده، فلفل دلمه قرمز گریل شده، ۲عدد پنیر، گوجه فرنگی، سس سیگنیچر وایت، سس مایونز، نان گرد
چیکن پرایم برگر
۱۱۳,۹۰۰ تومان

چیکن ماشروم لاور

سینه مرغ گریل شده، سس قارچ، پنیر، سس سیگنیچر پینک، نان گرد
چیکن ماشروم لاور
۱۰۸,۹۰۰ تومان

پرشین چیکن برگر

سینه مرغ گریل شده، پیاز جعفری، کاهو، گوجه فرنگی، سس سیگنیچر وایت، سس مایونز، نان گرد
پرشین چیکن برگر
۱۰۲,۹۰۰ تومان

چیکن گریل برگر

سینه مرغ گریل شده، پیاز، گوجه فرنگی، کاهو، سس سیگنیچر پینک، سس مایونز، نان گرد
چیکن گریل برگر
۱۰۲,۹۰۰ تومان

سزار چیکن برگر

سینه مرغ گریل شده، کاهو، ۲ عدد پنیر ورقه ای پارمسان، سس سزار برگراتور
سزار چیکن برگر
۱۰۷,۹۰۰ تومان

سوخاری

زینگراتور

سینه مرغ سوخاری، کاهو، سس سیگنیچر پینک، سس مایونز، نان گرد
زینگراتور
۱۱۱,۹۰۰ تومان

مگا زینگراتور

۲ تکه سینه مرغ سوخاری، ۲ عدد پنیر، ژامبون، کاهو، سس سیگنیچر پینک، سس مایونز، نان گرد
مگا زینگراتور
۱۶۶,۹۰۰ تومان

ماشرومی زینگر

سینه مرغ سوخاری، سس قارچ، پنیر، سس سیگنیچر پینک، نان گرد
ماشرومی زینگر
۱۱۹,۹۰۰ تومان

دبل داون

۲ تکه سینه مرغ سوخاری، ژامبون، پنیر، سس مخصوص
دبل داون
۱۳۳,۱۱۰ تومان

کریسپی استریپس

۴ تکه چیکن استریپس، چابی فرایز برگراتور، سالاد کلم برگراتور، سس تای برگراتور، نان
کریسپی استریپس
۱۴۹,۹۰۰ تومان

استیک

استیک مرغ

۲ تکه سینه مرغ گریل، چابی فرایز برگراتور، سس قارچ
استیک مرغ
۱۵۳,۸۱۰ تومان

سالاد

سالاد سزار پلاس

کاهو پیچ، سینه مرغ گریل، پنیر پارمسان، بروکلی، گوجه گیلاسی، زیتون، سس سزار برگراتور
سالاد سزار پلاس
۱۲۰,۹۰۰ تومان

استریپس سالاد

فیله استریپس، کاهو پیچ، بروکلی، گوجه گیلاسی، زیتون، سس سزار برگراتور
استریپس سالاد
۱۲۰,۹۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ، سینه مرغ گریل، پنیر پارمسان، کروتان، سس سزار برگراتور
سالاد سزار
۱۰۰,۹۰۰ تومان

گاردن سالاد

کاهو پیچ، بروکلی، کدو سبز، هویج، تخمه آفتابگردان، سس مخصوص بالزامیک
گاردن سالاد
۸۴,۹۰۰ تومان

سالاد ژاپنی

کاهو پیچ، سینه مرغ گریل، کلم بنفش، کلم سفید، کاهو، جوانه شبدر، هویج، کنجد، گوجه گیلاسی، سس مخصوص ژاپنی
سالاد ژاپنی
۱۱۷,۹۰۰ تومان

سالاد والتیوس

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، گردو، زیتون، سس والتیوس برگراتور
سالاد والتیوس
۹۵,۹۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مخصوص برگراتور
سالاد کلم
۲۴,۹۰۰ تومان

پیش غذا

میکس ساید دیش

آنیون رینگز، کریسپی پوتیتو، کریسپی ماشروم
میکس ساید دیش
۷۸,۹۰۰ تومان

کریسپی پوتیتو

سیب زمینی اسلایس تازه سوخاری برگراتور
کریسپی پوتیتو
۷۴,۹۰۰ تومان

آنیون رینگز

پیاز سوخاری تازه برگراتور
آنیون رینگز
۷۲,۹۰۰ تومان

کریسپی ماشروم

قارچ سوخاری تازه برگراتور
کریسپی ماشروم
۷۸,۹۰۰ تومان

ماشرومی چابیز

سیب زمینی سرخ شده طعم دار شده با ادویه مخصوص برگراتور، سس قارچ مخصوص برگراتور
ماشرومی چابیز
۷۱,۹۰۰ تومان

چابی فرایز

سیب زمینی سرخ شده طعم دار شده با ادویه مخصوص برگراتور
چابی فرایز
۵۸,۹۰۰ تومان

چابی فرایز سس پنیر

سیب زمینی سرخ شده طعم دار شده با ادویه مخصوص برگراتور، سس پنیر برگراتور
چابی فرایز سس پنیر
۷۰,۹۰۰ تومان

اضافات

سس پیتزا (اضافه)

۵۰ گرم
سس پیتزا (اضافه)
۱۰,۹۰۰ تومان

هات سس

۵۰ گرم
هات سس
۸,۹۰۰ تومان

سس قارچ (اضافه)

۱۰۰ گرم
سس قارچ (اضافه)
۲۷,۹۰۰ تومان

سس سزار (اضافه)

۱۰۰ گرم
سس سزار (اضافه)
۲۰,۹۰۰ تومان

سس والتیوس (اضافه)

۱۰۰ گرم
سس والتیوس (اضافه)
۲۵,۹۰۰ تومان

سس تای (اضافه)

۵۰ گرم
سس تای (اضافه)
۱۰,۹۰۰ تومان

سس پنیر (اضافه)

۱۰۰ گرم
سس پنیر (اضافه)
۲۶,۹۰۰ تومان

نان بروتچن (اضافه)

۱۰۰ گرم
نان بروتچن (اضافه)
۴,۹۰۰ تومان

سس سیر (اضافه)

۵۰ گرم
سس سیر (اضافه)
۱۱,۹۰۰ تومان

سس ژاپنی (اضافه)

۱۰۰ گرم
سس ژاپنی (اضافه)
۲۵,۹۰۰ تومان

سس بالزامیک (اضافه)

۵۰ گرم
سس بالزامیک (اضافه)
۱۸,۹۰۰ تومان

سس ساید دیش برگراتور

۵۰ گرم
سس ساید دیش برگراتور
۱۰,۹۰۰ تومان

سس سیگنیچر پینک برگراتور

۵۰ گرم
سس سیگنیچر پینک برگراتور
۱۱,۹۰۰ تومان

سس سیگنیچر وایت برگراتور

۵۰ گرم
سس سیگنیچر وایت برگراتور
۱۱,۹۰۰ تومان

سس مایو فایر برگراتور(تند)

۵۰ گرم
سس مایو فایر برگراتور(تند)
۱۲,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

موهیتو

بطری ۴۵۰میلی لیتر
موهیتو
۴۴,۹۰۰ تومان

لیموناد طبیعی برگراتور

بطری ۴۵۰میلی لیتر
لیموناد طبیعی برگراتور
۳۳,۹۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ساده

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان