جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سوسیس کراکف پنیری ۶۰٪، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون، ...
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس پپرونی ۹۰٪، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، سس قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، کالباس پپرونی ۹۰٪، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری، سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، سس تند مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

اسپایسی

۱۳۴,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری، سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، سس تند مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

اسپایسی

۱۰۹,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، سس قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سوسیس کراکف پنیری ۶۰٪، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مخصوص ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون،...
پیتزا مخلوط ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، پیاز خلالی، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، پیاز خلالی، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا تورینو ایتالیایی

ژامبون گوشت، پنیرمخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا تورینو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فلورنتینو ایتالیایی

ژامبون گوشت، پنیرمخصوص، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا فلورنتینو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کونتادینو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ و قارچ، پنیرمخصوص، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا کونتادینو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلتو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله، سس سیر، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا فیلتو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بوفالو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت رست بیف، پنیر مخصوص، سس قارچ، زیتون
پیتزا بوفالو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، سس قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سوسیس کراکف پنیری ۶۰٪، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مخصوص ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون،...
پیتزا مخلوط ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، کالباس پپرونی ۹۰٪، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، پیاز خلالی، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، گوجه گیلاسی، ریحان، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، سس قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سوسیس کراکف پنیری ۶۰٪، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون، ...
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس پپرونی ۹۰٪، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، پیاز خلالی، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، سس مخصوص، نان مک
دوبل برگر
۱۳۸,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، نان مک
دوبل چیز برگر
۱۴۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ساده

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
همبرگر ساده
۹۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، سس مخصوص جان، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک
چیز برگر
۹۷,۰۰۰ تومان

جان برگر

۶۰ گرم خمیر پیتزا آمریکایی، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، چیپس خلالی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
جان برگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
ماشروم برگر
۹۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد سینه مرغ گریل شده ۹۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک
چیکن برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

چیکن کلاسیک

یک عدد سینه مرغ سوخاری شده ۹۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک
چیکن کلاسیک
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، کاهو، گوجه،خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده ۶۰ گرمی، یک ورق بیکن بیکن گوشت ۹۰٪، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوپریم
۱۰۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری، سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، سس تند مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری، سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، سس تند مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۳۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

۵ تکه مرغ سوخاری٬ سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، سس تند مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری پنج تکه

نرمال

۱۸۱,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۸۱,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (دو تکه)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، یک عدد سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، سس تند مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (دو تکه)
۹۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، یک عدد سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، سس تند مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (سه تکه)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ۲ عدد سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، سس تند مخصوص، ۲ عدد نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (شش تکه)

۶ عدد فیله مرغ سوخاری، ۲ عدد سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، سس تند مخصوص، ۲ عدد نان بروتچن
فیله استریپس (شش تکه)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری

۴ عدد کتف سوخاری، ۴ عدد بال سوخاری، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
 کتف و بال سوخاری
۸۶,۰۰۰ تومان

دبل دان

۲ عدد سینه مرغ سوخاری شده، یک ورق بیکن گوشت ۹۰٪، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص
دبل دان
۱۲۷,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک بیکن جان

یک جفت اسنک ۲۵۰ گرمی، بیکن گوشت، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، نان تست
اسنک بیکن جان
۵۷,۰۰۰ تومان

اسنک استیک جان

یک جفت، استیک گوشت‌ گوساله، استیک مرغ، قارچ، پنیر پیتزا و فلفل دلمه ای
اسنک استیک جان
۵۹,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت جان

یک جفت، مغز ران گوساله ریش ریش شده، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان تست
اسنک گوشت جان
۵۴,۰۰۰ تومان

اسنک چیکن میت جان

یک جفت، سینه مرغ ریش شده، گوشت مغز ران گوساله ریش ریش شده، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان تست
اسنک چیکن میت جان
۵۵,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ جان

یک جفت، سینه مرغ ریش ریش شده، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان تست
اسنک مرغ جان
۵۱,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص جان

یک جفت، میکس کالباس گوشت و مرغ ۹۰٪، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان تست
اسنک مخصوص جان
۴۹,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی جان

یک جفت، کالباس پپرونی ۹۰٪، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان تست
اسنک پپرونی جان
۵۰,۰۰۰ تومان

اسنک سبزیجات جان

یک جفت، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر موزارلا، ذرت، سس مخصوص، نان تست
اسنک سبزیجات جان
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل

۹۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهو پیچ، نان تست، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، زیتون، سس مخصوص
سالاد سزار با مرغ گریل
۹۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، خیار، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

یک نفره، ماکارونی فرمی، ژامبون گوشت ۹۰%، خیارشور، گوجه گیلاسی، هویج، سس مخصوص، ذرت
سالاد ماکارونی
۳۱,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کلم سفید، ذرت، نخودفرنگی، هویج
سالاد مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

میکس قارچ و سیب زمینی

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۱۵۰ گرم قارچ سوخاری
میکس قارچ و سیب زمینی
۵۹,۰۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن

۱۰۰ گرم فیله مرغ تکه شده سوخاری
چیکن پاپ کورن
۸۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده ساده
۳۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس سیر
نان سیر

۲۵ سانتی متر

۵۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۳۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۹,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۸ حلقه پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس سیر مخصوص کنتاکی

۶۰ گرم، دست ساز
سس سیر مخصوص کنتاکی
۴,۵۰۰ تومان

سس تند مخصوص کنتاکی

۶۰ گرم، دست ساز
سس تند مخصوص کنتاکی
۳,۵۰۰ تومان

سس کچاپ تند

یک نفره، شرکتی
سس کچاپ تند
۱,۵۰۰ تومان

سس کچاپ

یک نفره، شرکتی
سس کچاپ
۱,۵۰۰ تومان

سس مایونز

یک نفره، شرکتی
سس مایونز
۱,۵۰۰ تومان

نان بروتچن

یک عدد
نان بروتچن
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

لیموناد قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان